Escudo Concello de Vigo
Perfil

Programa de axudas económicas directas de apoio para mulleres vítimas de violencia de xénero para o ano 2017

A finalidade destas axudas é a de apoiar ás mulleres en situación acreditada de violencia de xénero para afrontar unhas necesidades derivadas principalmente da violencia de xénero no proceso de ruptura co agresor e sempre que, a xuízo dos servizos municipais de atención á muller, non poidan ser cubertas pola beneficiaria.

- Aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 23/02/2017.

- Bases reguladoras publicadas no BOPPO núm. 49 do 10/03/2017.

- Prazo para a presentación de solicitudes: comeza o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra e ata o día 22/12/2017.

- Data de publicación do extracto da convocatoria no BOP de Pontevedra: 17 de marzo de 2017.

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 18/03/2017 - 22/12/2017

Documentación

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información