Praias libres de fumes

Cres que debemos declarar algunhas praias libre de fumes (non fumar nos arenais)?