TRÁMITES

Expedientes en exposición pública

Neste apartado amósanse os expedientes en exposición ó público. Os expedientes atópanse clasificados segundo pertenzan á Xerencia de Urbanismo ou ós servicios do Concello.

Tipos dos expedientes en exposición pública no Concello

Tipos dos expedientes en exposición pública na Xerencia de Urbanismo

Actas Plenos

Actas Xerencia de Urbanismo

Actas Xunta de Goberno Local

Tipos dos expedientes en exposición pública no IMD