Escudo Concello de Vigo

Simulación: Entradas de vehículos a través de beiraruas e terreos de dominio público local

Instrucións

Cubra este formulario para poder proceder coa simulación da súa autoliquidación. Para obter máis información consulte a Ordenanza 30

Datos específicos da Autoliquidación

Introduza os datos da sua autoliquidación.

Tipo de concepto
Referencia Catastral
Licenza (se é negocio)
Metros lineais ocupados
Capacidade do garaxe
Entrada compartida por varios usuarios
Tipo de concepto
Datos para a recollida de lixo

Están obrigados ó pagamento desta taxa todos os garaxes a excepción das vivendas unifamiliares. Indique a continuación se está dado de alta no EUI por este garaxe.

De alta no EUI
Datos das vías implicadas na ocupación

Introduza os datos da vía

Datos das vías
(*) Campos obrigatorios


Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información