vigohoxe   
  Consulta de exames
 
Consulta dos resultados dos exames

Pode consultar as respostas correctas así como acceder a folla de resultados individual dos exames tipo test das oposicións do Concello de Vigo.
Exame realizado


NIF (Número de DNI sen espacios nin separadores)