Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oferta Emprego Público 2008

Con data 17 de novembro de 2010, publicáronse no DOGA as Bases Xerais e Específicas da OEP do ano 2008

Publicación

  • Data de publicación: 17/11/2010

Bases e documentación inicial da oferta:

Bases e documentación inicial da oferta. O resto de documentación e avisos publicarase no apartado correspondente a cada praza convocada.

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria Prazas Funcionarios Carreira - Técnicos (4ª tanda)

Con data 11 de maio de 2011 publícase no BOE anuncio da convocatoria. Lémbrase aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna que, tal e como dispón a base quinta das xerais (DOG 17/11/2010), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria Prazas Funcionarios Carreira - Auxiliares (4ª tanda)

Con data 11 de maio de 2011 publícase no BOE anuncio da convocatoria. Lémbrase aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna que, tal e como dispón a base quinta das xerais (DOG 17/11/2010), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria Prazas Laborais: Axudantes de Oficios (4ª tanda)

Con data 11 de maio de 2011 publícase no BOP anuncio da convocatoria de prazas laborais por promoción interna. Así mesmo, publícase no BOE a convocatoria de prazas laborais pola quenda libre. Lémbrase aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna que, tal e como dispón a base quinta das xerais (DOG 17/11/2010), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria Prazas Funcionarios Carreira (3ª tanda)

Con data 6 de abril de 2011 publícase no BOE anuncio da convocatoria. Lémbrase aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna que, tal e como dispón a base quinta das xerais (DOG 17/11/2010), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria Prazas Laborais Oficiais (3ª tanda)

Con data 6 de abril de 2011 publícase no BOP anuncio da convocatoria de prazas laborais por promoción interna. Así mesmo, publícase no BOE a convocatoria de prazas laborais pola quenda libre. Lémbrase aos aspirantes que accedan a prazas por promoción interna que, tal e como dispón a base quinta das xerais (DOG 17/11/2010), deberán presentar xunto coa solicitude e, en todo caso, antes da finalización do prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria Prazas Funcionarios Carreira (2ª tanda)

Con data 22 de febreiro de 2011 publícase no BOE anuncio da convocatoria.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria Prazas Laborais Oficiais (2ª tanda)

Con data 22 de febreiro de 2011 publícase no BOP anuncio de convocatoria de prazas laborais por promoción interna. Así mesmo publícase no BOE a convocatoria de prazas laborais pola quenda libre.

Anuncios / Documentación:

Convocatoria Policía Bomberos (1ª tanda)

Anuncios / Documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información