Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Técnico/a Normalización Lingüística

Con data 02/10/2013 publícase no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e nesta web municipal anuncio contendo a convocatoria para a contratación laboral temporal dun/dunha Técnico/a de Normalización Lingüística, así como un extracto de dito anuncio na prensa local

Publicación

  • Data de publicación: 02/10/2013

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Técnico/a de Normalización Lingüística

  • Data da convocatoria: 02/10/2013
  • Prazo solicitudes: 03/10/2013 - 08/10/2013
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información