Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oferta de Emprego Público 2012

Con data 16 de marzo de 2016 publícase no BOP anuncio que contén as Bases Xerais e Específicas da Oferta de Emprego Público 2012. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a partires do anuncio da convocatoria no BOE para o caso do persoal funcionario tanto pola quenda libre como por promoción interna e no BOP para o persoal laboral fixo por promoción interna.

Publicación

  • Data de publicación: 22/12/2015

Bases e documentación inicial da oferta:

Bases e documentación inicial da oferta. O resto de documentación e avisos publicarase no apartado correspondente a cada praza convocada.

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria prazas persoal laboral PROMOCIÓN INTERNA

Con data 4 de abril de 2016 publícase no BOP anuncio da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais dende o día seguinte á publicación. (05/04/16-25/04/16)

Anuncios / Documentación:

Convocatoria Funcionarios de Carreira

Con data 2 de abril de 2016 publícase no BOE anuncio da convocatoria. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais dende o día seguinte á publicación. (03/04/16-22/04/16)

Anuncios / Documentación:

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información