Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador Inf. e Tco.Xestión

Con data 15 de xullo de 2016 publícase no BOP anuncio das Bases Reitoras e a convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, para Programadores/as de Informática (subgrupo C1) e Técnicos/as de xestión (subgrupo A2). Publícase coa mesma data, no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org) O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, do 16/07/16 ao 28/07/16.

Publicación

  • Data de publicación: 15/07/2016

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria Bolsa Programador Informático e Técnico Xestión

Data de presentación de solicitudes 16/07/2016 ao 28/07/2016

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información