Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco/a. Admón. Especial-Economista e Enxeñeiro/a Tco/a.

Con data 24 de maio de 2017 publícase no BOP anuncio das Bases Reitoras e a convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, para Técnico/a Admón.Especial-Economista (A1) e Enxeñeiro/a Técnico/a (A2). Publícase coa mesma data, no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org) O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días, do 25/05/17 ao 05/06/17.

Publicación

  • Data de publicación: 24/05/2017

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria Bolsa Técnico/a Admón. Especial-Economista (A1) e Enxeñeiro/a Técnico/a (A2)

Data de presentación de solicitudes do 25/05/17 ao 05/06/17

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Servizos da Sede Electrónica

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información