Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco/a. Admón. Especial-Economista e Enxeñeiro/a Tco/a.

Con data 24 de maio de 2017 publícase no BOP anuncio das Bases Reitoras e a convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, para Técnico/a Admón.Especial-Economista (A1) e Enxeñeiro/a Técnico/a (A2). Publícase coa mesma data, no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org) O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días, do 25/05/17 ao 05/06/17.

Publicación

  • Data de publicación: 24/05/2017

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Convocatoria Bolsa Técnico/a Admón. Especial-Economista (A1) e Enxeñeiro/a Técnico/a (A2)

Data de presentación de solicitudes do 25/05/17 ao 05/06/17

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información