Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Operario-Peón

Con data 07/11/2017 publicouse no BOP anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no art.10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, como Operario-Peón. Publícase na mesma data no Taboleiro de Anuncios do Concello e na páxina web municipal (www.vigo.org). O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturais, do 08/11/2017 ao 17/11/2017

Publicación

  • Data de publicación: 07/11/2017

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa Operario/a Peón

Data de presentación de solicitudes 08/11/2017-17/11/2017

  • Data da convocatoria: 07/11/2017
  • Prazo solicitudes: 08/11/2017 - 17/11/2017
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Servizos da Sede Electrónica

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información