Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco./a Medio/a Arquivos

Con data 25 de xaneiro de 2018 publícase no BOP anuncio das Bases Reitoras e a convocatoria para a formación dunha Bolsa de Emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, para Tco./a Medio/a de Arquivos (subgrupo A2).

Publicación

  • Data de publicación: 25/01/2018

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Bolsa Técnico/a Medio/a de Arquivos

O impreso habilitarase o primeiro día do prazo de presentación de solicitudes

  • Data da convocatoria: 25/01/2018
  • Prazo solicitudes: 26/01/2018 - 08/02/2018
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información