Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Conservador/a

Con data 12/04/2019 publicouse no BOP anuncio que contén as bases reitoras para a formación dunha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da lei do estatuto básico do empregado público, como Conservador/a. Publícase na mesma data no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web municipal.

Publicación

  • Data de publicación: 12/04/2019

CONVOCATORIAS ACTIVAS

Conservador/a

Data de presentación solicitudes 15/04/2019 ao 30/04/2019

  • Data da convocatoria: 12/04/2019
  • Prazo solicitudes: 15/04/2019 - 30/04/2019
  • Información das Prazas Convocadas:

Anuncios / Documentación:

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información