Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Diplomado/a en Traballo Social (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Diplomado/a en Traballo Social
 • Grupo: A2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 19/01/2015 - 23/01/2015

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Diplomado/a en Traballo social (orde: 3)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  17 *****259E MILETI RODRÍGUEZ E Desactivado/a
  18 *****037Q GONZÁLEZ MORALES S Seleccionable
  19 *****533N BARRIL VÁZQUEZ J Seleccionable
  20 *****043H VÁZQUEZ OTERO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  21 *****279Z FERNÁNDEZ CAMBRA P Desactivado/a
  22 *****312R RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Y Desactivado/a
  23 *****100F FERNÁNDEZ IGLESIAS A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  24 *****228V VIEITES FREIRE A Seleccionable
  25 *****939B ÁLVAREZ DEL CAMPO S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  26 *****321X CAO MEITIN S Desactivado/a
  27 *****964J DECABO QUINTELA E Seleccionable
  28 *****817T DIZ MARTÍNEZ Y Desactivado/a
  29 *****427X CASTRO GARCÍA E Desactivado/a
  30 *****699Y SABUCEDO RODRÍGUEZ E Desactivado/a
  31 *****468R CONS CASTIÑEIRAS A Desactivado/a
  32 *****852D VÁZQUEZ MACÍAS L Final de lista Seleccionable
  33 *****833Y COSTOYA BELLO G Final de lista Seleccionable
  34 *****713H TORREIRO RODRÍGUEZ T Desactivado/a
  35 *****341V SESTELO FANDIÑO E Final de lista Seleccionable

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información