Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Pavimentador/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Pavimentador/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 11/04/2015 - 16/04/2015

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial pavimentador (orde: 2)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 36****35* COMESAÑA ARAÚJO MANUEL MANUEL En proceso
   2 7**90**6* LÓPEZ COMESAÑA BELARMINO Desactivado/a
   3 *6*25*5** RODRÍGUEZ CASAL JOSE ÁNGEL Desactivado/a
   4 *60*9**0* VELOSO COSTAS JESÚS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 3***4*52* COSTA CASAS DIEGO Desactivado/a
   6 ***06*19* CASTRO DUARTE ALFREDO BAUTISTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 **4*122** CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO Seleccionable
   8 **12*2*5* SOMOZA ESTÉVEZ LUIS MIGUEL Desactivado/a
   9 360****8* BASTOS VILLAR PURIFICACIÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 *67***12* VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 **99*5*2* RODRÍGUEZ TORRES JAVIER Desactivado/a
   12 3*1**9*3* LUGO PRADO ELOY Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 *6**511** QUINTAS PÉREZ JOSE JUAN Ocupa Vacante/Programa
   14 **0**096* ABALDE COSTA ÁNGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 3***57*9* ARGIBAY CUSI BORJA Seleccionable
   16 *60**79** SANDE RODRÍGUEZ RICARDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   17 3***02*5* COUSO SUÁREZ ENRIQUE FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 *61***47* REY SARMIENTO SILVIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *606*0*** ALONSO VIDAL TOMÁS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 7**1*34** CERDEIRA OCHOGAVIA OLGA MONTSERRAT Seleccionable
   21 36**2**9* SOUSA VÁZQUEZ DANIEL Desactivado/a
   22 *5**737** GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RAÚL Seleccionable
   23 3*0***88* GARCÍA VELOSO CARLOS Seleccionable
   24 *53*0**6* FERNÁNDEZ IGLESIAS ELIGIO MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   25 *616**7** SÁNCHEZ REGUEIRA ARTUR Seleccionable
   26 **1**401* FAJARDO FARIÑAS JESÚS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 3**751*** MORILLO PEREDA FRANCISCO Seleccionable
   28 *61***75* RIOBÓ GONZÁLEZ FRANCISCO JAVIER Desactivado/a

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información