Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Pavimentador/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Pavimentador/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 11/04/2015 - 16/04/2015

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial pavimentador (orde: 2)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  4 *****135Z COMESAÑA ARAÚJO MANUEL M En proceso
  5 *****986G LÓPEZ COMESAÑA B Desactivado/a
  6 *****659L RODRÍGUEZ CASAL J Desactivado/a
  7 *****100W VELOSO COSTAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  8 *****952C COSTA CASAS D Desactivado/a
  9 *****019F CASTRO DUARTE A En proceso
  10 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  11 *****275M SOMOZA ESTÉVEZ L Desactivado/a
  12 *****578B BASTOS VILLAR P En proceso
  13 *****412T VÁZQUEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 *****552Q RODRÍGUEZ TORRES J Desactivado/a
  15 *****923C LUGO PRADO E Seleccionable
  16 *****110B QUINTAS PÉREZ J Ocupa Vacante/Programa
  17 *****096L ABALDE COSTA Á Seleccionable sólo Programa/Vacante
  18 *****749W ARGIBAY CUSI B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  19 *****794Q SANDE RODRÍGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  20 *****235N COUSO SUÁREZ E En proceso
  21 *****747R REY SARMIENTO S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  22 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  23 *****347C CERDEIRA OCHOGAVIA O Seleccionable
  24 *****539D SOUSA VÁZQUEZ D Desactivado/a
  25 *****377K GONZÁLEZ FERNÁNDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  26 *****888K GARCÍA VELOSO C Seleccionable
  27 *****546A FERNÁNDEZ IGLESIAS E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  28 *****674M SÁNCHEZ REGUEIRA A Seleccionable
  29 *****401T FAJARDO FARIÑAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  30 *****127H MORILLO PEREDA F Seleccionable sólo Programa/Vacante
  31 *****675S RIOBÓ GONZÁLEZ F Desactivado/a

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información