Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Sepultureiro/a (Interino acumulación tarefas)

Características da praza

 • Praza: Oficial Sepultureiro/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Interino acumulación tarefas

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 28/04/2016 - 09/05/2016

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial sepultureiro (orde: 2) - Vixencia ata o 08/07/2019
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *61**82** CURRÁS VILLAR MANUEL ÁNGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   2 *6**55*2* RODRÍGUEZ TORRES JAVIER Desactivado/a
   3 *94**22** CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO Seleccionable
   4 3**2*1*2* COSTAS VILLAR ALBERTO Ocupa Vacante/Programa
   5 7**91*2** REY GÓMEZ FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 3***601** CASTRO DUARTE ALFREDO BAUTISTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 36**2*0** RODRÍGUEZ CID MIGUEL ÁNGEL Desactivado/a
   8 3*0**2*5* COUSO SUÁREZ ENRIQUE FERNANDO Seleccionable
   9 360**1*** COMESAÑA ARAÚJO MANUEL En proceso
   10 *3*7*7*0* VÁZQUEZ CASTRO JOSE LUIS En proceso
   11 *6*64**8* ALONSO VIDAL TOMÁS Seleccionable
   12 5**90*6** MARCOS FERNÁNDEZ ROI En proceso
   13 3*1*34*** MONTENEGRO GARCÍA ALBERTO Seleccionable
   14 **384*7** TORRES CEBALLOS VÍCTOR JULIO Seleccionable
   15 **05*1*0* QUINTAS PÉREZ JOSE JUAN Ocupa Vacante/Programa
   16 *613***2* GARCÍA MONTERO CARLOS ALBERTO Desactivado/a
   17 **17**41* CABALEIRO CARAMES ALBERTO Seleccionable
   18 5**94*8** VIGO BAO ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *3***100* COMESAÑA PIRES ANTONIO Seleccionable
   20 76****64* CERNADAS ORGE MARÍA SOL Seleccionable
   21 ***713*9* CAMESELLE GALLEGO IVÁN Desactivado/a
   22 36*03**** COSTAS REY PEDRO JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 *6***749* ARGIBAY CUSÍ BORJA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 *3**505** LORENZO RODRÍGUEZ RAFAEL Seleccionable
   25 *31*1*5** AMOR VILLAR EZEQUIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   26 *6*988*** RAMOS GARCÍA FIDEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 360***8** GARCÍA VELOSO CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 36*7**9** IGLESIAS PEIXOTO JUAN MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 *61*58*** ROMERO ALONSO RUBÉN Seleccionable
   30 **15*84** CARNERO CAMPOS ÓSCAR Seleccionable
   31 ***24*63* DIAZ ÁLVAREZ PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   32 3***371** BUGALLO FERNÁNDEZ JAIME Seleccionable
   33 **0*273** COSTAS COSTAS M MERCEDES Seleccionable
   34 361****0* VÁZQUEZ AGULLA MIGUEL Seleccionable
   35 3*31***8* VÁZQUEZ CAO NIEVES Seleccionable
   36 394***6** LÓPEZ OLIVER REIMERS GINÉS Seleccionable
   37 *6*47*7** QUIROGA RODRÍGUEZ CARLA Seleccionable
   38 **4*54*3* CONDE GALVÁN JOSE Seleccionable
   39 36*3***2* GUISANDE ALONSO RUBÉN Seleccionable
   40 36***44** ASENSIO RODRÍGUEZ ADONIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   41 36****62* ARGIBAY GARCÍA JUAN FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   42 *3***009* RODRÍGUEZ DE DIEGO MATEO Seleccionable
   43 *3*56**5* COIDO RICO JAVIER Seleccionable
   44 53**9*7** CORA TEIJELO BRAIS Seleccionable
   45 ***52*59* RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ GONZALO Seleccionable
   46 7*89**6** FERNÁNDEZ ÁLVAREZ ARMANDO Desactivado/a

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información