Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Sepultureiro/a (Interino acumulación tarefas)

Características da praza

 • Praza: Oficial Sepultureiro/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Interino acumulación tarefas

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 28/04/2016 - 09/05/2016

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial sepultureiro (orde: 2)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  4 *****826X CURRÁS VILLAR M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  5 *****552Q RODRÍGUEZ TORRES J Desactivado/a
  6 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  7 *****172S COSTAS VILLAR A Ocupa Vacante/Programa
  8 *****327T REY GÓMEZ F Seleccionable sólo Programa/Vacante
  9 *****019F CASTRO DUARTE A En proceso
  10 *****501W RODRÍGUEZ CID M Desactivado/a
  11 *****235N COUSO SUÁREZ E En proceso
  12 *****135Z COMESAÑA ARAÚJO M En proceso
  13 *****740V VÁZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  15 *****364N MARCOS FERNÁNDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  16 *****415Z MONTENEGRO GARCÍA A Seleccionable
  17 *****975A TORRES CEBALLOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
  18 *****110B QUINTAS PÉREZ J Ocupa Vacante/Programa
  19 *****652L GARCÍA MONTERO C Desactivado/a
  20 *****641B CABALEIRO CARAMES A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  21 *****988J VIGO BAO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  22 *****100G COMESAÑA PIRES A Seleccionable
  23 *****664S CERNADAS ORGE M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  24 *****309R CAMESELLE GALLEGO I Desactivado/a
  25 *****963N COSTAS REY P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  26 *****749W ARGIBAY CUSÍ B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  27 *****059C LORENZO RODRÍGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  28 *****156D AMOR VILLAR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  29 *****884Q RAMOS GARCÍA F Seleccionable sólo Programa/Vacante
  30 *****888K GARCÍA VELOSO C Seleccionable
  31 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  32 *****898T ROMERO ALONSO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  33 *****846Y CARNERO CAMPOS Ó Seleccionable
  34 *****763C DIAZ ÁLVAREZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  35 *****715K BUGALLO FERNÁNDEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  36 *****734E COSTAS COSTAS M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  37 *****440V VÁZQUEZ AGULLA M Seleccionable
  38 *****508D VÁZQUEZ CAO N Seleccionable
  39 *****862M LÓPEZ OLIVER REIMERS G Seleccionable
  40 *****871J QUIROGA RODRÍGUEZ C Seleccionable
  41 *****403Y CONDE GALVÁN J Seleccionable
  42 *****562D GUISANDE ALONSO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  43 *****447K ASENSIO RODRÍGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  44 *****562B ARGIBAY GARCÍA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  45 *****009F RODRÍGUEZ DE DIEGO M Seleccionable
  46 *****715W COIDO RICO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  47 *****573K CORA TEIJELO B Seleccionable
  48 *****359C RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  49 *****061T FERNÁNDEZ ÁLVAREZ A Desactivado/a

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información