Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Instalacións municipais (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Instalacións municipais
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial Instalacións municipais (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****826X CURRAS VILLAR M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   2 *****484G SILVA PEREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 *****552Q RODRIGUEZ TORRES J Desactivado/a
   4 *****749W ARGIBAY CUSI B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****923C LUGO PRADO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 *****457D ELEXPURU PACHECO C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 *****848J MATOS MAZORRA L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 *****387H BALLESTEROS VAZQUEZ O Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *****068T GONZALEZ MARTINEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 *****869Q FOUZ ARES M Desactivado/a
   11 *****351Y RODRIGUEZ GONZALEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 *****744B FREITAS RODRIGUEZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 *****740V VAZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   14 *****748W LAGO REY A Desactivado/a
   15 *****860Z SANROMAN GONZALEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 *****235N COUSO SUAREZ E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   17 *****881F LOPEZ COSTAS A En proceso
   18 *****956H ALONSO FONTAIÑA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *****871A LOPEZ DAVILA D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 *****029F SEOANE LIBERATA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 *****792V ALBERDI IGLESIAS D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   22 *****988J VIGO BAO A En proceso
   23 *****156D AMOR VILLAR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 *****350Y LAGO LOPEZ Y Seleccionable sólo Programa/Vacante
   25 *****763C DIAZ ALVAREZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   26 *****019F CASTRO DUARTE A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 *****110B QUINTAS PEREZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 *****360W ARROYO MUÑOZ F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 *****562B ARGIBAY GARCIA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   30 *****846Q MARTINEZ RODRIGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   31 *****275M SOMOZA ESTEVEZ L Desactivado/a
   32 *****412T VÁZQUEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   33 *****745G QUIROGA VILLAR M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   34 *****279C BRAVO CARIDE J Desactivado/a
   35 *****669M PINTOS DA COSTA R Desactivado/a
   36 *****461W RODRIGUEZ LAGO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   37 *****224B SAAVEDRA GONZALEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   38 *****508R MARTÍNEZ ALONSO J Desactivado/a
   39 *****225G OTERO FERVENZA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   40 *****952C COSTA CASAS D Desactivado/a
   41 *****888K GARCIA VELOSO C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   42 *****486M MEIRA SUÁREZ. J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 *****670Q MERA AIRA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   44 *****327T REY GOMEZ F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   45 *****911L SOUSA VAZQUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   46 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   47 *****986G LOPEZ COMESAÑA B Desactivado/a
   48 *****791D SANCHEZ FIGUEROA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   49 *****401T FAJARDO FARIÑAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   50 *****352W VAZQUEZ MARTINEZ B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   51 *****637T CABALEIRO VAZQUEZ M Desactivado/a
   52 *****920N QUINTEIRO DOMINGUEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   53 *****841G PEREZ BARREIRO G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   54 *****294J BEA PUENTES E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   55 *****282P PENA BESADA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   56 *****929N BERMUDEZ GARCIA P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   57 *****633S PEREZ MINIÑO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   58 *****812L FONTEROSA AMEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   59 *****684T SANMARTIN BARREIRO M Desactivado/a
   60 *****935V CASTIÑEIRA MACHADO J En proceso
   61 *****396F BASTOS CABALEIRO F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   62 *****294M RODRIGUEZ ALONSO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   63 *****348G LAGO GONZALEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   64 *****048B LAGO GUERRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   65 *****851L FERNANDEZ SANTIBAÑEZ S Seleccionable sólo Programa/Vacante
   66 *****354A NAVIA AIDO J Desactivado/a
   67 *****838Y FERNÁNDEZ GARCIA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   68 *****127H MORILLO PEREDA F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   69 *****875D SANCHEZ FRANCO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   70 *****896L SOTELO FONTENLA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   71 *****088W BARRIO MARTÍNEZ L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   72 *****364N MARCOS FERNANDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   73 *****593C ARAÚJO ÁLVAREZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   74 *****734E COSTAS COSTAS M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   75 *****827H PATIÑO GONZALEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   76 *****560E LOPEZ COSTAS Y Seleccionable sólo Programa/Vacante
   77 *****985R PINTOS DA CUNHA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   78 *****061T FERNANDEZ ALVAREZ A Desactivado/a
   79 *****304L PIEDRAS DE JESUS E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   80 *****469N COLLAZO BRAGADO D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   81 *****789C COUCEIRO BLANCO J Seleccionable
   82 *****059C LORENZO RODRIGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   83 *****241Z PEREZ CRUCES R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   84 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   85 *****198V RIVEIRO MONTES R Desactivado/a
   86 *****570R PASTORIZA ROZAS J Desactivado/a
   87 *****447K ASENSIO RODRIGUEZ A Desactivado/a
   88 *****727L RAMOS MARTINEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   89 *****623X BARBOSA DIAZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   90 *****377K GONZALEZ FERNANDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   91 *****537P RIVERA GONZALEZ D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   92 *****562D GUISANDE ALONSO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   93 *****578B BASTOS VILLAR P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   94 *****795L RECHE MELCHOR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   95 *****461L MOLINA JIMÉNEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   96 *****100W VELOSO COSTAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   97 *****715W COIDO RICO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   98 *****714W GAGO CORRAL J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   99 *****707V ALONSO FERREIRA E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   100 *****546A FERNÁNDEZ IGLESIAS E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   101 *****172S COSTAS VILLAR A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   102 *****096L ABALDE COSTA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   103 *****866N GARCIA RECAMAN A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   104 *****984T PINTOS DA CUNHA B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   105 *****794Q SANDE RODRIGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   106 *****975A TORRES CEBALLOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
   107 *****014X LIMA MARTINEZ J Desactivado/a
   108 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   109 *****678L FILGUEIRA FERNANDEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   110 *****525K GONZALEZ PEDREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   111 *****898T ROMERO ALONSO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   112 *****086F CASALINI GUTIERREZ C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   113 *****672L IGLESIAS RODRIGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   114 *****138X RAPOSEIRAS VIEITES D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   115 *****715K BUGALLO FERNANDEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   116 *****757S GARCIA FERNANDEZ C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   117 *****403G RODRIGUEZ LOPEZ D Desactivado/a
   118 *****485D COMESAÑA FERNANDEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   119 *****798A MARTINEZ IZAR A Seleccionable
   120 *****465T GONZÁLEZ RAMOS V Seleccionable
   121 *****064L GONZALEZ ALONSO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   122 *****746K BALSEIRO RODRIGUEZ D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   123 *****664S CERNADAS ORGE M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   124 *****754B AGUILAR CARRASCAL B Seleccionable
   125 *****284J MIGUEZ LARANXEIRA I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   126 *****818B PEREZ COSTAS R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   127 *****278M REGUEIRA VAZQUEZ J Seleccionable
   128 *****542Z AREAN MOSQUERA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   129 *****312H ALVAREZ CARNEIRO A Desactivado/a

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información