Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Instalacións municipais (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Instalacións municipais
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial Instalacións municipais (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****826X CURRAS VILLAR M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   2 *****484G SILVA PEREIRA J Seleccionable
   3 *****552Q RODRIGUEZ TORRES J Desactivado/a
   4 *****749W ARGIBAY CUSI B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****923C LUGO PRADO E Desactivado/a
   6 *****457D ELEXPURU PACHECO C Seleccionable
   7 *****848J MATOS MAZORRA L Seleccionable
   8 *****387H BALLESTEROS VAZQUEZ O En proceso
   9 *****068T GONZALEZ MARTINEZ I Seleccionable
   10 *****869Q FOUZ ARES M Desactivado/a
   11 *****351Y RODRIGUEZ GONZALEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 *****744B FREITAS RODRIGUEZ N Seleccionable
   13 *****740V VAZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   14 *****748W LAGO REY A Seleccionable
   15 *****860Z SANROMAN GONZALEZ T Seleccionable
   16 *****235N COUSO SUAREZ E En proceso
   17 *****881F LOPEZ COSTAS A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 *****956H ALONSO FONTAIÑA M Seleccionable
   19 *****871A LOPEZ DAVILA D Seleccionable
   20 *****029F SEOANE LIBERATA R En proceso
   21 *****792V ALBERDI IGLESIAS D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   22 *****988J VIGO BAO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 *****156D AMOR VILLAR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 *****350Y LAGO LOPEZ Y Seleccionable
   25 *****763C DIAZ ALVAREZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   26 *****019F CASTRO DUARTE A En proceso
   27 *****110B QUINTAS PEREZ J Ocupa Vacante/Programa
   28 *****360W ARROYO MUÑOZ F En proceso
   29 *****562B ARGIBAY GARCIA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   30 *****846Q MARTINEZ RODRIGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   31 *****275M SOMOZA ESTEVEZ L Desactivado/a
   32 *****412T VÁZQUEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   33 *****745G QUIROGA VILLAR M Seleccionable
   34 *****279C BRAVO CARIDE J Desactivado/a
   35 *****669M PINTOS DA COSTA R Desactivado/a
   36 *****461W RODRIGUEZ LAGO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   37 *****224B SAAVEDRA GONZALEZ A Seleccionable
   38 *****508R MARTÍNEZ ALONSO J Desactivado/a
   39 *****225G OTERO FERVENZA J Seleccionable
   40 *****952C COSTA CASAS D Desactivado/a
   41 *****888K GARCIA VELOSO C Seleccionable
   42 *****486M MEIRA SUÁREZ. J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 *****670Q MERA AIRA A En proceso
   44 *****327T REY GOMEZ F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   45 *****911L SOUSA VAZQUEZ M Seleccionable
   46 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   47 *****986G LOPEZ COMESAÑA B Desactivado/a
   48 *****791D SANCHEZ FIGUEROA J Seleccionable
   49 *****401T FAJARDO FARIÑAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   50 *****352W VAZQUEZ MARTINEZ B En proceso
   51 *****637T CABALEIRO VAZQUEZ M Seleccionable
   52 *****920N QUINTEIRO DOMINGUEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   53 *****841G PEREZ BARREIRO G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   54 *****294J BEA PUENTES E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   55 *****282P PENA BESADA J En proceso
   56 *****929N BERMUDEZ GARCIA P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   57 *****633S PEREZ MINIÑO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   58 *****812L FONTEROSA AMEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   59 *****684T SANMARTIN BARREIRO M Desactivado/a
   60 *****396F BASTOS CABALEIRO F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   61 *****294M RODRIGUEZ ALONSO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   62 *****348G LAGO GONZALEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   63 *****048B LAGO GUERRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   64 *****851L FERNANDEZ SANTIBAÑEZ S Seleccionable sólo Programa/Vacante
   65 *****354A NAVIA AIDO J Desactivado/a
   66 *****838Y FERNÁNDEZ GARCIA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   67 *****127H MORILLO PEREDA F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   68 *****875D SANCHEZ FRANCO A En proceso
   69 *****896L SOTELO FONTENLA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   70 *****088W BARRIO MARTÍNEZ L En proceso
   71 *****364N MARCOS FERNANDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   72 *****593C ARAÚJO ÁLVAREZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   73 *****734E COSTAS COSTAS M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   74 *****827H PATIÑO GONZALEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   75 *****560E LOPEZ COSTAS Y Seleccionable sólo Programa/Vacante
   76 *****985R PINTOS DA CUNHA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   77 *****061T FERNANDEZ ALVAREZ A Desactivado/a
   78 *****304L PIEDRAS DE JESUS E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   79 *****469N COLLAZO BRAGADO D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   80 *****789C COUCEIRO BLANCO J Desactivado/a
   81 *****059C LORENZO RODRIGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   82 *****241Z PEREZ CRUCES R Seleccionable
   83 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   84 *****198V RIVEIRO MONTES R Desactivado/a
   85 *****570R PASTORIZA ROZAS J Desactivado/a
   86 *****447K ASENSIO RODRIGUEZ A Desactivado/a
   87 *****727L RAMOS MARTINEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   88 *****623X BARBOSA DIAZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   89 *****377K GONZALEZ FERNANDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   90 *****537P RIVERA GONZALEZ D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   91 *****562D GUISANDE ALONSO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   92 *****578B BASTOS VILLAR P En proceso
   93 *****795L RECHE MELCHOR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   94 *****461L MOLINA JIMÉNEZ R En proceso
   95 *****100W VELOSO COSTAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   96 *****715W COIDO RICO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   97 *****714W GAGO CORRAL J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   98 *****707V ALONSO FERREIRA E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   99 *****546A FERNÁNDEZ IGLESIAS E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   100 *****172S COSTAS VILLAR A Ocupa Vacante/Programa
   101 *****096L ABALDE COSTA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   102 *****866N GARCIA RECAMAN A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   103 *****984T PINTOS DA CUNHA B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   104 *****794Q SANDE RODRIGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   105 *****975A TORRES CEBALLOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
   106 *****014X LIMA MARTINEZ J Desactivado/a
   107 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   108 *****678L FILGUEIRA FERNANDEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   109 *****525K GONZALEZ PEDREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   110 *****898T ROMERO ALONSO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   111 *****086F CASALINI GUTIERREZ C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   112 *****672L IGLESIAS RODRIGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   113 *****138X RAPOSEIRAS VIEITES D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   114 *****715K BUGALLO FERNANDEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   115 *****757S GARCIA FERNANDEZ C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   116 *****403G RODRIGUEZ LOPEZ D Desactivado/a
   117 *****485D COMESAÑA FERNANDEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   118 *****798A MARTINEZ IZAR A Desactivado/a
   119 *****465T GONZÁLEZ RAMOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
   120 *****064L GONZALEZ ALONSO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   121 *****746K BALSEIRO RODRIGUEZ D Seleccionable
   122 *****664S CERNADAS ORGE M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   123 *****754B AGUILAR CARRASCAL B Desactivado/a
   124 *****284J MIGUEZ LARANXEIRA I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   125 *****818B PEREZ COSTAS R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   126 *****278M REGUEIRA VAZQUEZ J Desactivado/a
   127 *****542Z AREAN MOSQUERA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   128 *****935V CASTIÑEIRA MACHADO J Desactivado/a
   129 *****312H ALVAREZ CARNEIRO A Desactivado/a

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información