Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Instalacións municipais (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Instalacións municipais
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial Instalacións municipais (orde: 1) - Vixencia ata o 13/07/2020
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 36*09**** CURRAS VILLAR MANUEL ANGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   2 *610**8** SILVA PEREIRA JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 7*995**** RODRIGUEZ TORRES JAVIER Desactivado/a
   4 3***5*49* ARGIBAY CUSI BORJA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 ***4*923* LUGO PRADO ELOY Desactivado/a
   6 *3*9**57* ELEXPURU PACHECO CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 36**58*** MATOS MAZORRA LUIS FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 36**8**7* BALLESTEROS VAZQUEZ OSCAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *38***68* GONZALEZ MARTINEZ ISMAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 *35*8**9* FOUZ ARES MARIA JESUS Desactivado/a
   11 3*0**35** RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 *61***44* FREITAS RODRIGUEZ NOELIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 ****3740* VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Seleccionable
   14 ***77*60* SANROMAN GONZALEZ TOMAS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 36***23** COUSO SUAREZ ENRIQUE FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 5*820**** LOPEZ COSTAS ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   17 3****956* ALONSO FONTAIÑA MIGUEL ANGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 *614**7** LOPEZ DAVILA DANIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 53*7**2** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 39****92* ALBERDI IGLESIAS DAVID Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 *319*9*** VIGO BAO ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   22 53*71**** AMOR VILLAR EZEQUIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 *381*3*** LAGO LOPEZ YOSHUA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 35***01** CASTRO DUARTE ALFREDO BAUTISTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   25 36**51*** QUINTAS PEREZ JOSE JUAN Ocupa Vacante/Programa
   26 *00*7*6** ARROYO MUÑOZ FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 3***6*62* ARGIBAY GARCIA JUAN FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 *6*3**46* MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA En proceso
   29 3****275* SOMOZA ESTEVEZ LUIS MIGUEL Desactivado/a
   30 467*2**** VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JAVIER Seleccionable
   31 3**2*74** QUIROGA VILLAR MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   32 36*9***9* BRAVO CARIDE JESUS Desactivado/a
   33 7741***** PINTOS DA COSTA ROBERTO CARLOS Desactivado/a
   34 *61*8*6** RODRIGUEZ LAGO JOSE MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   35 3*0*0*2** SAAVEDRA GONZALEZ AUREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   36 *6*5**08* MARTÍNEZ ALONSO JORGE Desactivado/a
   37 78***2*5* OTERO FERVENZA JOSE JESUS Seleccionable
   38 ***84*52* COSTA CASAS DIEGO Desactivado/a
   39 **05**88* GARCIA VELOSO CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   40 3*17*4*** MEIRA SUÁREZ. JOSÉ MANUEL Seleccionable
   41 *2***670* MERA AIRA ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   42 7*99**2** REY GOMEZ FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 3**5*91** SOUSA VAZQUEZ MIGUEL JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   44 *6*75**7* IGLESIAS PEIXOTO JUAN MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   45 7*99***6* LOPEZ COMESAÑA BELARMINO Desactivado/a
   46 *6**379** SANCHEZ FIGUEROA JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   47 3**3*40** FAJARDO FARIÑAS JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   48 *4*2*3*2* VAZQUEZ MARTINEZ BENITO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   49 ****5637* CABALEIRO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   50 5*175**** QUINTEIRO DOMINGUEZ TERESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   51 *605***1* PEREZ BARREIRO GONZALO En proceso
   52 ***43*94* BEA PUENTES EDUARDO VICENTE Seleccionable
   53 76***2*2* PENA BESADA JOSE Desactivado/a
   54 36***92** BERMUDEZ GARCIA PATRICIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   55 53**0**3* PEREZ MINIÑO ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   56 ***63*12* FONTEROSA AMEZ JOSE FIDEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   57 3*31*6*** SANMARTIN BARREIRO MIGUEL SAUL Desactivado/a
   58 *3**23*6* BASTOS CABALEIRO FELIPE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   59 ***792*4* RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   60 36***3*8* LAGO GONZALEZ ITZIAR Seleccionable
   61 3****048* LAGO GUERRA JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   62 *701**5** FERNANDEZ SANTIBAÑEZ SANTIAGO Seleccionable
   63 *5**5*54* NAVIA AIDO JOSE MANUEL Desactivado/a
   64 *611***8* FERNÁNDEZ GARCIA RAMÓN Seleccionable
   65 *6*7*12** MORILLO PEREDA FRANCISCO Seleccionable
   66 5*1**87** SANCHEZ FRANCO ABRAHAM Seleccionable sólo Programa/Vacante
   67 *687**9** SOTELO FONTENLA CESAREO Seleccionable
   68 131*4**** BARRIO MARTÍNEZ LEONOR MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   69 53*90**** MARCOS FERNANDEZ ROI Seleccionable
   70 *4*7**93* ARAÚJO ÁLVAREZ JOSÉ MANUEL Seleccionable
   71 **0*27*4* COSTAS COSTAS M MERCEDES Seleccionable
   72 3***182** PATIÑO GONZALEZ ROBERTO Seleccionable
   73 **194**0* LOPEZ COSTAS YAGO Seleccionable
   74 *6*259*** PINTOS DA CUNHA CIBRÁN Seleccionable
   75 76****61* FERNANDEZ ALVAREZ ARMANDO Desactivado/a
   76 *699***4* PIEDRAS DE JESUS EVA MARIA Seleccionable
   77 *94***69* COLLAZO BRAGADO DAMIANA Seleccionable
   78 *6*6*7*9* COUCEIRO BLANCO JUAN JOSE Desactivado/a
   79 531*5**** LORENZO RODRIGUEZ RAFAEL Seleccionable
   80 39**2**1* PEREZ CRUCES REBECA Seleccionable
   81 *946**2** CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO Seleccionable
   82 3*12***8* RIVEIRO MONTES ROBERTO Desactivado/a
   83 **1215*** PASTORIZA ROZAS JOSE FELIX Desactivado/a
   84 *615**4** ASENSIO RODRIGUEZ ADONIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   85 7****727* RAMOS MARTINEZ JOSE Seleccionable
   86 361*7**** BARBOSA DIAZ JOSE Seleccionable
   87 *55*7**7* GONZALEZ FERNANDEZ RAUL Seleccionable
   88 *6*33*3** RIVERA GONZALEZ DAVID Seleccionable
   89 ***3556** GUISANDE ALONSO RUBEN Seleccionable
   90 36***57** BASTOS VILLAR PURIFICACION Seleccionable sólo Programa/Vacante
   91 **40**95* RECHE MELCHOR EMILIO Seleccionable
   92 36*9**6** MOLINA JIMÉNEZ RAFAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   93 ***99*00* VELOSO COSTAS JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   94 *38**71** COIDO RICO JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   95 **1*47*4* GAGO CORRAL JOSE CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   96 **1**707* ALONSO FERREIRA EUGENIO Seleccionable
   97 3*3**5*6* FERNÁNDEZ IGLESIAS ELIGIO MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   98 *6**5*72* COSTAS VILLAR ALBERTO Ocupa Vacante/Programa
   99 **057**6* ABALDE COSTA ANGEL Seleccionable
   100 3*04*8*** GARCIA RECAMAN ANTONIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   101 *6925**** PINTOS DA CUNHA BREIXO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   102 3**567*** SANDE RODRIGUEZ RICARDO Seleccionable
   103 5*38**7** TORRES CEBALLOS VICTOR JULIO Seleccionable
   104 3*4*80*** LIMA MARTINEZ JESUS Desactivado/a
   105 3*0**0*8* ALONSO VIDAL TOMÁS Seleccionable
   106 3***0*78* FILGUEIRA FERNANDEZ MARTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   107 36**0*2** GONZALEZ PEDREIRA JOSE CARLOS Seleccionable
   108 3*1*58*** ROMERO ALONSO RUBEN Seleccionable
   109 36*5**8** CASALINI GUTIERREZ CESAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   110 360***7** IGLESIAS RODRIGUEZ JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   111 3*0*4**8* RAPOSEIRAS VIEITES DANIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   112 35**3*1** BUGALLO FERNANDEZ JAIME Seleccionable sólo Programa/Vacante
   113 10*6***7* GARCIA FERNANDEZ CESAR ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   114 *6***403* RODRIGUEZ LOPEZ DEMETRIO Desactivado/a
   115 5*1**48** COMESAÑA FERNANDEZ ISABEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   116 34**4*9** MARTINEZ IZAR ALEJANDRA Desactivado/a
   117 *61*0**5* GONZÁLEZ RAMOS VANESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   118 53***0*4* GONZALEZ ALONSO Mª FATIMA Seleccionable
   119 7**2*74** BALSEIRO RODRIGUEZ DANIEL Seleccionable
   120 7**9**64* CERNADAS ORGE MARIA SOL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   121 **10**54* AGUILAR CARRASCAL BEGOÑA Desactivado/a
   122 *60*72*** MIGUEZ LARANXEIRA IVAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   123 **0688*** PEREZ COSTAS RUTH Seleccionable sólo Programa/Vacante
   124 ***27*78* REGUEIRA VAZQUEZ JORGE Desactivado/a
   125 3*1***42* AREAN MOSQUERA JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   126 3*97***5* CASTIÑEIRA MACHADO JOSE MANUEL Desactivado/a
   127 *3*893*** ALVAREZ CARNEIRO ABEL Desactivado/a
   128 *610**4** LAGO REY ALBERTO Desactivado/a
   129 ***247*3* DIAZ ALVAREZ PABLO Desactivado/a

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Servizos da Sede Electrónica

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información