Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Instalacións municipais (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Instalacións municipais
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial Instalacións municipais (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 36*09**** CURRAS VILLAR MANUEL ANGEL Seleccionable
   2 *610**8** SILVA PEREIRA JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 7*995**** RODRIGUEZ TORRES JAVIER Desactivado/a
   4 3***5*49* ARGIBAY CUSI BORJA Seleccionable
   5 ***4*923* LUGO PRADO ELOY Desactivado/a
   6 *3*9**57* ELEXPURU PACHECO CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 36**58*** MATOS MAZORRA LUIS FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 36**8**7* BALLESTEROS VAZQUEZ OSCAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *38***68* GONZALEZ MARTINEZ ISMAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 *35*8**9* FOUZ ARES MARIA JESUS Desactivado/a
   11 3*0**35** RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 *61***44* FREITAS RODRIGUEZ NOELIA Seleccionable
   13 ****3740* VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Seleccionable
   14 *610**4** LAGO REY ALBERTO Seleccionable
   15 ***77*60* SANROMAN GONZALEZ TOMAS Seleccionable
   16 36***23** COUSO SUAREZ ENRIQUE FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   17 5*820**** LOPEZ COSTAS ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 3****956* ALONSO FONTAIÑA MIGUEL ANGEL Seleccionable
   19 *614**7** LOPEZ DAVILA DANIEL Seleccionable
   20 53*7**2** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 39****92* ALBERDI IGLESIAS DAVID Seleccionable sólo Programa/Vacante
   22 *319*9*** VIGO BAO ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 53*71**** AMOR VILLAR EZEQUIEL Seleccionable
   24 *381*3*** LAGO LOPEZ YOSHUA Seleccionable
   25 ***247*3* DIAZ ALVAREZ PABLO Seleccionable
   26 35***01** CASTRO DUARTE ALFREDO BAUTISTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 36**51*** QUINTAS PEREZ JOSE JUAN Ocupa Vacante/Programa
   28 *00*7*6** ARROYO MUÑOZ FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 3***6*62* ARGIBAY GARCIA JUAN FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   30 *6*3**46* MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   31 3****275* SOMOZA ESTEVEZ LUIS MIGUEL Desactivado/a
   32 467*2**** VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   33 3**2*74** QUIROGA VILLAR MANUEL Seleccionable
   34 36*9***9* BRAVO CARIDE JESUS Desactivado/a
   35 7741***** PINTOS DA COSTA ROBERTO CARLOS Desactivado/a
   36 *61*8*6** RODRIGUEZ LAGO JOSE MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   37 3*0*0*2** SAAVEDRA GONZALEZ AUREA Seleccionable
   38 *6*5**08* MARTÍNEZ ALONSO JORGE Desactivado/a
   39 78***2*5* OTERO FERVENZA JOSE JESUS Seleccionable
   40 ***84*52* COSTA CASAS DIEGO Desactivado/a
   41 **05**88* GARCIA VELOSO CARLOS Seleccionable
   42 3*17*4*** MEIRA SUÁREZ. JOSÉ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 *2***670* MERA AIRA ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   44 7*99**2** REY GOMEZ FERNANDO Seleccionable
   45 3**5*91** SOUSA VAZQUEZ MIGUEL JOSE Seleccionable
   46 *6*75**7* IGLESIAS PEIXOTO JUAN MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   47 7*99***6* LOPEZ COMESAÑA BELARMINO Desactivado/a
   48 *6**379** SANCHEZ FIGUEROA JAVIER Seleccionable
   49 3**3*40** FAJARDO FARIÑAS JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   50 *4*2*3*2* VAZQUEZ MARTINEZ BENITO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   51 ****5637* CABALEIRO VAZQUEZ MIGUEL ANGEL Seleccionable
   52 5*175**** QUINTEIRO DOMINGUEZ TERESA Seleccionable
   53 *605***1* PEREZ BARREIRO GONZALO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   54 ***43*94* BEA PUENTES EDUARDO VICENTE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   55 76***2*2* PENA BESADA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   56 36***92** BERMUDEZ GARCIA PATRICIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   57 53**0**3* PEREZ MINIÑO ANDREA En proceso
   58 ***63*12* FONTEROSA AMEZ JOSE FIDEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   59 3*31*6*** SANMARTIN BARREIRO MIGUEL SAUL Desactivado/a
   60 *3**23*6* BASTOS CABALEIRO FELIPE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   61 ***792*4* RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable
   62 36***3*8* LAGO GONZALEZ ITZIAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   63 3****048* LAGO GUERRA JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   64 *701**5** FERNANDEZ SANTIBAÑEZ SANTIAGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   65 *5**5*54* NAVIA AIDO JOSE MANUEL Desactivado/a
   66 *611***8* FERNÁNDEZ GARCIA RAMÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   67 *6*7*12** MORILLO PEREDA FRANCISCO Seleccionable
   68 5*1**87** SANCHEZ FRANCO ABRAHAM Seleccionable sólo Programa/Vacante
   69 *687**9** SOTELO FONTENLA CESAREO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   70 131*4**** BARRIO MARTÍNEZ LEONOR MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   71 53*90**** MARCOS FERNANDEZ ROI Seleccionable sólo Programa/Vacante
   72 *4*7**93* ARAÚJO ÁLVAREZ JOSÉ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   73 **0*27*4* COSTAS COSTAS M MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
   74 3***182** PATIÑO GONZALEZ ROBERTO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   75 **194**0* LOPEZ COSTAS YAGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   76 *6*259*** PINTOS DA CUNHA CIBRÁN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   77 76****61* FERNANDEZ ALVAREZ ARMANDO Desactivado/a
   78 *699***4* PIEDRAS DE JESUS EVA MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   79 *94***69* COLLAZO BRAGADO DAMIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   80 *6*6*7*9* COUCEIRO BLANCO JUAN JOSE Desactivado/a
   81 531*5**** LORENZO RODRIGUEZ RAFAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   82 39**2**1* PEREZ CRUCES REBECA Seleccionable
   83 *946**2** CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO Seleccionable
   84 3*12***8* RIVEIRO MONTES ROBERTO Desactivado/a
   85 **1215*** PASTORIZA ROZAS JOSE FELIX Desactivado/a
   86 *615**4** ASENSIO RODRIGUEZ ADONIS Desactivado/a
   87 7****727* RAMOS MARTINEZ JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   88 361*7**** BARBOSA DIAZ JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   89 *55*7**7* GONZALEZ FERNANDEZ RAUL Seleccionable
   90 *6*33*3** RIVERA GONZALEZ DAVID Seleccionable sólo Programa/Vacante
   91 ***3556** GUISANDE ALONSO RUBEN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   92 36***57** BASTOS VILLAR PURIFICACION Seleccionable sólo Programa/Vacante
   93 **40**95* RECHE MELCHOR EMILIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   94 36*9**6** MOLINA JIMÉNEZ RAFAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   95 ***99*00* VELOSO COSTAS JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   96 *38**71** COIDO RICO JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   97 **1*47*4* GAGO CORRAL JOSE CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   98 **1**707* ALONSO FERREIRA EUGENIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   99 3*3**5*6* FERNÁNDEZ IGLESIAS ELIGIO MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   100 *6**5*72* COSTAS VILLAR ALBERTO Ocupa Vacante/Programa
   101 **057**6* ABALDE COSTA ANGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   102 3*04*8*** GARCIA RECAMAN ANTONIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   103 *6925**** PINTOS DA CUNHA BREIXO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   104 3**567*** SANDE RODRIGUEZ RICARDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   105 5*38**7** TORRES CEBALLOS VICTOR JULIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   106 3*4*80*** LIMA MARTINEZ JESUS Desactivado/a
   107 3*0**0*8* ALONSO VIDAL TOMÁS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   108 3***0*78* FILGUEIRA FERNANDEZ MARTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   109 36**0*2** GONZALEZ PEDREIRA JOSE CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   110 3*1*58*** ROMERO ALONSO RUBEN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   111 36*5**8** CASALINI GUTIERREZ CESAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   112 360***7** IGLESIAS RODRIGUEZ JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   113 3*0*4**8* RAPOSEIRAS VIEITES DANIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   114 35**3*1** BUGALLO FERNANDEZ JAIME Seleccionable sólo Programa/Vacante
   115 10*6***7* GARCIA FERNANDEZ CESAR ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   116 *6***403* RODRIGUEZ LOPEZ DEMETRIO Desactivado/a
   117 5*1**48** COMESAÑA FERNANDEZ ISABEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   118 34**4*9** MARTINEZ IZAR ALEJANDRA Desactivado/a
   119 *61*0**5* GONZÁLEZ RAMOS VANESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   120 53***0*4* GONZALEZ ALONSO Mª FATIMA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   121 7**2*74** BALSEIRO RODRIGUEZ DANIEL Seleccionable
   122 7**9**64* CERNADAS ORGE MARIA SOL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   123 **10**54* AGUILAR CARRASCAL BEGOÑA Desactivado/a
   124 *60*72*** MIGUEZ LARANXEIRA IVAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   125 **0688*** PEREZ COSTAS RUTH Seleccionable sólo Programa/Vacante
   126 ***27*78* REGUEIRA VAZQUEZ JORGE Desactivado/a
   127 3*1***42* AREAN MOSQUERA JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   128 3*97***5* CASTIÑEIRA MACHADO JOSE MANUEL Desactivado/a
   129 *3*893*** ALVAREZ CARNEIRO ABEL Desactivado/a

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información