Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Xardineiro/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Xardineiro/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial xardineiro (orde: 2) - Vixencia ata o 27/07/2020
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *9*67*2** DAPENA PINTOS PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   2 5*8**06** GONZALEZ MARTINEZ ISMAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 **15**49* ARGIBAY CUSI BORJA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   4 *607**7** BASTOS VILLAR PURIFICACION Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 36**5*2** LUGO PRADO ELOY Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 *268***2* COSTA CASAS DIEGO Desactivado/a
   7 7**3**25* OTERO FERVENZA JOSE JESUS Desactivado/a
   8 7*99*5*** RODRIGUEZ TORRES JAVIER Desactivado/a
   9 36**4**1* CARAMES VAZQUEZ MARIA MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 768*8**** CABEZAS TORRES EMILIO JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 3*0**23** COUSO SUAREZ ENRIQUE FERNANDO Seleccionable
   12 *605*1*** QUINTAS PEREZ JOSE JUAN Ocupa Vacante/Programa
   13 *6*0*34** LAGO GONZALEZ ITZIAR Seleccionable
   14 3*0*0*2** SAAVEDRA GONZALEZ AUREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 *31*5*2** QUINTEIRO DOMINGUEZ TERESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 53***06** GONZALEZ ALONSO Mª FATIMA Seleccionable
   17 3*130**** FAJARDO FARIÑAS JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 **104*8** SILVA PEREIRA JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 39***49** HERRERA SOUSA AITANA Seleccionable
   20 3**5**11* SOUSA VAZQUEZ MIGUEL JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 3***6*19* CASTRO DUARTE ALFREDO BAUTISTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   22 **1*55*7* IGLESIAS PEIXOTO JUAN MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 *6*5**41* PEREZ BARREIRO GONZALO Ocupa Vacante/Programa
   24 3*31*4*** OGANDO ESTEVEZ YOLANDA Seleccionable
   25 35**0*4** FERNÁNDEZ IGLESIAS ELIGIO MANUEL Seleccionable
   26 *3185**** LORENZO RODRIGUEZ RAFAEL Seleccionable
   27 36*4***8* FILGUEIRA FERNANDEZ MARTA Seleccionable
   28 1*1*70*** VAZQUEZ CACERES ADRIAN JUAN Seleccionable
   29 **9*59*5* PINTOS DA CUNHA CIBRÁN Seleccionable
   30 ***5*888* GARCIA VELOSO CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   31 ***1*811* GOMEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   32 36****08* MARTÍNEZ ALONSO JORGE Desactivado/a
   33 3**60**4* SANCHEZ REGUEIRA ARTUR Seleccionable
   34 *53*66*** SANMARTIN BARREIRO MIGUEL SAUL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   35 7*4*5*9** RECHE MELCHOR EMILIO Seleccionable
   36 3***589** NOVO GONZALEZ RAMON Seleccionable sólo Programa/Vacante
   37 78*3***5* NOGUEIRA GOMEZ MARIA ANA Final de lista Seleccionable

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información