Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Xardineiro/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Xardineiro/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial xardineiro (orde: 2)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  6 *****520A DAPENA PINTOS P Seleccionable
  7 *****068T GONZALEZ MARTINEZ I Seleccionable
  8 *****749W ARGIBAY CUSI B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  9 *****578B BASTOS VILLAR P En proceso
  10 *****923C LUGO PRADO E Seleccionable
  11 *****952C COSTA CASAS D Desactivado/a
  12 *****225G OTERO FERVENZA J Seleccionable
  13 *****552Q RODRIGUEZ TORRES J Desactivado/a
  14 *****591R CARAMES VAZQUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  15 *****737P CABEZAS TORRES E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  16 *****235N COUSO SUAREZ E En proceso
  17 *****110B QUINTAS PEREZ J Ocupa Vacante/Programa
  18 *****348G LAGO GONZALEZ I Desactivado/a
  19 *****224B SAAVEDRA GONZALEZ A Seleccionable
  20 *****920N QUINTEIRO DOMINGUEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  21 *****064L GONZALEZ ALONSO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  22 *****401T FAJARDO FARIÑAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  23 *****484G SILVA PEREIRA J Seleccionable
  24 *****493Z HERRERA SOUSA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  25 *****911L SOUSA VAZQUEZ M Seleccionable
  26 *****019F CASTRO DUARTE A En proceso
  27 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  28 *****841G PEREZ BARREIRO G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  29 *****499R OGANDO ESTEVEZ Y Seleccionable sólo Programa/Vacante
  30 *****546A FERNÁNDEZ IGLESIAS E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  31 *****059C LORENZO RODRIGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  32 *****678L FILGUEIRA FERNANDEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  33 *****055V VAZQUEZ CACERES A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  34 *****985R PINTOS DA CUNHA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
  35 *****888K GARCIA VELOSO C Seleccionable
  36 *****811Y GOMEZ LOPEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  37 *****508R MARTÍNEZ ALONSO J Desactivado/a
  38 *****674M SANCHEZ REGUEIRA A Seleccionable
  39 *****684T SANMARTIN BARREIRO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  40 *****795L RECHE MELCHOR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  41 *****899L NOVO GONZALEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  42 *****195P NOGUEIRA GOMEZ M Desactivado/a

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información