Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Desinfector/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Desinfector/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial desinfector/a (orde: 2) - Vixencia ata o 12/07/2020
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 ***7297** COUSO SANCHEZ VICTOR Seleccionable
   2 ***7395** PEREZ TIZON TAMARA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 ***9555** RODRIGUEZ TORRES JAVIER Ocupa Vacante/Programa
   4 ***5574** ARGIBAY CUSI BORJA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 ***9036** MARCOS FERNANDEZ ROI Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 ***5984** PEREZ BARREIRO GONZALO Ocupa Vacante/Programa
   7 ***8497** TORRES CEBALLOS VICTOR JULIO En proceso
   8 ***9464** ARAUJO RODRIGUEZ MARIA SALOME Seleccionable
   9 ***7374** VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS En proceso
   10 ***6403** ALONSO VIDAL TOMÁS En proceso
   11 ***6122** CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO En proceso
   12 ***8162** GONZALEZ GOMEZ JUAN LUIS Seleccionable
   13 ***7157** BASTOS VILLAR PURIFICACION En proceso
   14 ***0765** VAZQUEZ ARAUJO JUAN JOSE Seleccionable
   15 ***6223** ARAUJO PREGIGUEIRO YOLANDA Desactivado/a
   16 ***8526** ABREU ALONSO ADRIAN Desactivado/a
   17 ***3379** SANCHEZ FIGUEROA JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 ***7559** IGLESIAS PEIXOTO JUAN MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 ***7592** QUINTEIRO DOMINGUEZ TERESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 ***7548** MEIRA SUÁREZ. JOSÉ MANUEL Seleccionable
   21 ***4589** NOVO GONZALEZ RAMON Seleccionable sólo Programa/Vacante
   22 ***3154** AREAN MOSQUERA JOSE LUIS Seleccionable
   23 ***8410** COMESAÑA PIRES ANTONIO Desactivado/a
   24 ***0601** CASTRO DUARTE ALFREDO BAUTISTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   25 ***5784** CARNERO CAMPOS OSCAR En proceso
   26 ***4799** RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCOS Seleccionable
   27 ***5744** ASENSIO RODRIGUEZ ADONIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 ***7392** BERMUDEZ GARCIA PATRICIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 ***5709** ABALDE COSTA ANGEL Seleccionable
   30 ***8340** REY PATIÑO ANTON Seleccionable
   31 ***5088** GARCIA VELOSO CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   32 ***7705** VAZQUEZ CACERES ADRIAN JUAN Seleccionable
   33 ***3886** FOUZ ARES MARIA JESUS Desactivado/a
   34 ***1054** FERNÁNDEZ IGLESIAS ELIGIO MANUEL Seleccionable
   35 ***5535** NAVIA AIDO JOSE MANUEL Desactivado/a
   36 ***1867** MERA AIRA ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   37 ***3022** SAAVEDRA GONZALEZ AUREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   38 ***6095** CERNADAS VILLAR HECTOR Desactivado/a

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información