Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Desinfector/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Desinfector/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial desinfector (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****974T COUSO SANCHEZ V Seleccionable
   2 *****959Y PEREZ TIZON T Seleccionable
   3 *****552Q RODRIGUEZ TORRES J Ocupa Vacante/Programa
   4 *****749W ARGIBAY CUSI B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****364N MARCOS FERNANDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 *****841G PEREZ BARREIRO G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 *****975A TORRES CEBALLOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 *****647P ARAUJO RODRIGUEZ M Seleccionable
   9 *****740V VAZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 *****626X GONZALEZ GOMEZ J Seleccionable
   13 *****578B BASTOS VILLAR P En proceso
   14 *****652K VAZQUEZ ARAUJO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 *****237V ARAUJO PREGIGUEIRO Y Desactivado/a
   16 *****263V ABREU ALONSO A Desactivado/a
   17 *****791D SANCHEZ FIGUEROA J Seleccionable
   18 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *****920N QUINTEIRO DOMINGUEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 *****486M MEIRA SUÁREZ. J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 *****899L NOVO GONZALEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   22 *****542Z AREAN MOSQUERA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 *****100G COMESAÑA PIRES A Desactivado/a
   24 *****019F CASTRO DUARTE A En proceso
   25 *****846Y CARNERO CAMPOS O Seleccionable
   26 *****991H RODRIGUEZ RODRIGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 *****447K ASENSIO RODRIGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 *****929N BERMUDEZ GARCIA P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 *****096L ABALDE COSTA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   30 *****409A REY PATIÑO A Seleccionable
   31 *****888K GARCIA VELOSO C Seleccionable
   32 *****055V VAZQUEZ CACERES A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   33 *****869Q FOUZ ARES M Desactivado/a
   34 *****546A FERNÁNDEZ IGLESIAS E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   35 *****354A NAVIA AIDO J Desactivado/a
   36 *****670Q MERA AIRA A En proceso
   37 *****224B SAAVEDRA GONZALEZ A Seleccionable
   38 *****953Z CERNADAS VILLAR H Desactivado/a

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información