Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Electricista (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Electricista
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial electricista (orde: 2) - Vixencia ata o 12/07/2020
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 ***1668** SANMARTIN BARREIRO MIGUEL SAUL Seleccionable
   2 ***7115** AMOR VILLAR EZEQUIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 ***9736** ARROYO MUÑOZ FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   4 ***0846** RODRIGUEZ LAGO JOSE MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 ***8495** COSTA CASAS DIEGO Seleccionable
   6 ***6100** BENAVIDES CERNADAS ANTONIO Seleccionable
   7 ***6748** JUSTO LOPEZ ENRIQUE Seleccionable
   8 ***6993** RODRIGUEZ CABANELAS MIGUEL ANGEL Seleccionable
   9 ***4592** LUGO PRADO ELOY Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 ***9469** SANROMAN FRANCISCO ALBERTO Seleccionable
   11 ***3241** VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 ***5865** SOTELO SANTOS JESUS Seleccionable
   13 ***1762** BARBOSA DIAZ JOSE Seleccionable
   14 ***5535** NAVIA AIDO JOSE MANUEL Seleccionable
   15 ***9606** FERNANDEZ ALVAREZ ARMANDO Seleccionable
   16 ***6688** RAÑAL VILLAR JUAN Seleccionable
   17 ***7959** ARAÚJO ÁLVAREZ JOSÉ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 ***4135** RODRÍGUEZ GONZÁLEZ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 ***7968** FERRIN IGLESIAS JAVIER ROGELIO Seleccionable

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información