Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Electricista (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Electricista
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial electricista (orde: 2)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  6 *****684T SANMARTIN BARREIRO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  7 *****156D AMOR VILLAR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  8 *****360W ARROYO MUÑOZ F Seleccionable sólo Programa/Vacante
  9 *****461W RODRIGUEZ LAGO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  10 *****952C COSTA CASAS D Seleccionable
  11 *****006S BENAVIDES CERNADAS A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  12 *****481M JUSTO LOPEZ E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  13 *****932K RODRIGUEZ CABANELAS M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 *****923C LUGO PRADO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  15 *****698Q SANROMAN FRANCISCO A Seleccionable
  16 *****412T VÁZQUEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  17 *****656S SOTELO SANTOS J Seleccionable
  18 *****623X BARBOSA DIAZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  19 *****354A NAVIA AIDO J Seleccionable
  20 *****061T FERNANDEZ ALVAREZ A Seleccionable
  21 *****881W RAÑAL VILLAR J Seleccionable
  22 *****593C ARAÚJO ÁLVAREZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  23 *****351Y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  24 *****688W FERRIN IGLESIAS J Seleccionable

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información