Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Ferreiro/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial Ferreiro/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

 • Categoría profesional Oficial ferreiro (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****552Q RODRIGUEZ TORRES J Seleccionable
   2 *****499S MAHIA GARCIA A Desactivado/a
   3 *****282P PENA BESADA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   4 *****414J MARTINEZ OTERO X Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****763C DIAZ ALVAREZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 *****354A NAVIA AIDO J Seleccionable
   7 *****514K CABEZAS TORRES V Seleccionable
   8 *****956H ALONSO FONTAIÑA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *****424R VAZQUEZ FARO D Seleccionable
   10 *****023S VIDAL GARCÍA M Seleccionable
   11 *****295Y MARTINEZ FERNANDEZ J Seleccionable
   12 *****866N GARCIA RECAMAN A En proceso
   13 *****055V VAZQUEZ CACERES A En proceso

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información