Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial fontaneiro/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial fontaneiro/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial fontaneiro (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****360W ARROYO MUÑOZ F En proceso
   2 *****667X CABALEIRO LORENZO A Desactivado/a
   3 *****838Y FERNÁNDEZ GARCIA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   4 *****593C ARAÚJO ÁLVAREZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****745G QUIROGA VILLAR M Seleccionable
   6 *****552Q RODRIGUEZ TORRES J Ocupa Vacante/Programa
   7 *****991H RODRIGUEZ RODRIGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 *****351Y RODRIGUEZ GONZALEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *****061T FERNANDEZ ALVAREZ A Seleccionable
   10 *****952C COSTA CASAS D Seleccionable
   11 *****499S MAHIA GARCIA A Seleccionable
   12 *****461W RODRIGUEZ LAGO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 *****860Z SANROMAN GONZALEZ T Seleccionable
   14 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 *****923C LUGO PRADO E Seleccionable

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información