Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial fontaneiro/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial fontaneiro/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial fontaneiro (orde: 1) - Vixencia ata o 13/07/2020
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 500***6** ARROYO MUÑOZ FRANCISCO Seleccionable
   2 *700*6*** CABALEIRO LORENZO ALBERTO Desactivado/a
   3 **11**38* FERNÁNDEZ GARCIA RAMÓN Seleccionable
   4 **9*9*93* ARAÚJO ÁLVAREZ JOSÉ MANUEL Seleccionable
   5 36***74** QUIROGA VILLAR MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 *6***552* RODRIGUEZ TORRES JAVIER Ocupa Vacante/Programa
   7 36****91* RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 *6*4*3*1* RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *6*96*6** FERNANDEZ ALVAREZ ARMANDO Seleccionable
   10 326*4**** COSTA CASAS DIEGO Seleccionable
   11 3*8*3**9* MAHIA GARCIA ADOLFO JOSE Seleccionable
   12 361***6** RODRIGUEZ LAGO JOSE MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 **0778*** SANROMAN GONZALEZ TOMAS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   14 3617***** IGLESIAS PEIXOTO JUAN MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 ***4*923* LUGO PRADO ELOY Seleccionable sólo Programa/Vacante

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información