Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial condutor/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial condutor/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/03/2018 - 14/05/2018

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial condutor/a (orde: 2) - Vixencia ata o 26/09/2021
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  10 ***2565** RODRÍGUEZ CASAL JOSE ANGEL Desactivado/a
  11 ***6562** IGLESIAS RODRÍGUEZ JUAN BAUTISTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  12 ***4731** VÁZQUEZ RODRÍGUEZ RAMÓN ALBERTO Seleccionable
  13 ***2535** VÁZQUEZ MARTÍNEZ BENITO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 ***6378** COUCEIRO BLANCO JUAN JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  15 ***7512** MORILLO PEREDA FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  16 ***4796** BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ DELMIRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  17 ***2336** PRADO LOPEZ IVAN Seleccionable
  18 ***7701** RIBA ANDREU VÍCTOR Seleccionable
  19 ***2619** JUSTO RIVERO FERNANDO Seleccionable
  20 ***8217** DASILVA RIVAS MANUEL Seleccionable
  21 ***7906** FEIJOO REGUEIRO JUAN CARLOS Seleccionable

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información