Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Subalterno/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Subalterno/a
 • Grupo: E
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 16/03/2018 - 04/04/2018

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Subalterno (orde: 2)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  43 *****165L PEREZ BANDE E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  44 *****568F GONZALEZ SANCHEZ I Desactivado/a
  45 *****475A ALONSO RODRIGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  46 *****841G PEREZ BARREIRO G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  47 *****540B RODRIGUEZ PEREZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  48 *****846Q MARTINEZ RODRIGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  49 *****006L FERNÁNDEZ GIL A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  50 *****699K ROCA BARCIA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  51 *****369P RICOY MALVIDO I En proceso
  52 *****130X TATO PEREZ J Seleccionable
  53 *****515N COBOS CASAS T Seleccionable
  54 *****807V CAYO GONZALEZ M Seleccionable
  55 *****484G SILVA PEREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  56 *****793F CID RODRIGUEZ M Seleccionable
  57 *****351S MARTINEZ GIRALDEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  58 *****752Q VAZQUEZ GARCIA D Seleccionable
  59 *****029F SEOANE LIBERATA R En proceso
  60 *****348G LAGO GONZALEZ I Seleccionable
  61 *****665B RODRIGUEZ CALVEIRO A Seleccionable
  62 *****696E MARTINEZ RODRIGUEZ M Seleccionable
  63 *****972T ALONSO SOUTO Y Seleccionable
  64 *****845M CAMESELLE ABALDE G En proceso
  65 *****817N MALLO VILA E Seleccionable
  66 *****537P RIVERA GONZALEZ D Seleccionable
  67 *****933L GONZALEZ PEREIRA U Seleccionable
  68 *****427J DAVILA MOLDES M En proceso
  69 *****364N MARCOS FERNANDEZ R Seleccionable
  70 *****412T VÁZQUEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  71 *****633S PEREZ MINIÑO A Seleccionable
  72 *****933A IGLESIAS ALVAREZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  73 *****570D MARCOS FERNANDEZ X Seleccionable sólo Programa/Vacante
  74 *****623X BARBOSA DIAZ J Seleccionable
  75 *****245Y GARCIA POUSADA S Seleccionable
  76 *****112E MOLINA MAGDALENA N Seleccionable
  77 *****740V VAZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  78 *****462E DURO DE LA FUENTE L Seleccionable sólo Programa/Vacante
  79 *****117L DOMÍNGUEZ BORINES G Seleccionable
  80 *****457T GONZALEZ PEREIRA J Seleccionable
  81 *****857H REIGOSA SESTO I Seleccionable
  82 *****207G RODRIGUEZ PRIETO S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  83 *****660C ALONSO MARIÑO E Seleccionable
  84 *****319J PAZ MARTINEZ V Seleccionable
  85 *****304L PIEDRAS DE JESUS E Seleccionable
  86 *****623J IGLESIAS RODRIGUEZ J En proceso
  87 *****871A LOPEZ DAVILA D Seleccionable
  88 *****353L VIEIRA PARADA A Ocupa Vacante/Programa
  89 *****100E AGAHWA MARTÍNEZ J Seleccionable
  90 *****422D CAMPOS POSADA I Seleccionable sólo Programa/Vacante
  91 *****486M MEIRA SUÁREZ J Seleccionable
  92 *****692L AGULLA GONZALEZ G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  93 *****563D GONZALEZ ESTEVEZ E Seleccionable
  94 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  95 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  96 *****376X RIAL RODRIGUEZ M Seleccionable
  97 *****936S RIAL REY M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  98 *****851L FERNANDEZ SANTIBAÑEZ S Seleccionable
  99 *****626Z OCAMPO CARDALDA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  100 *****166A GÓMEZ YÁÑEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  101 *****103C PÉREZ CRUJEIRAS M Seleccionable
  102 *****182N IGLESIAS HERNANDEZ P Seleccionable
  103 *****664F IGLESIAS PEREZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  104 *****909A MARTINEZ GESTEIRA D Seleccionable
  105 *****351Y RODRIGUEZ GONZALEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  106 *****823C RODRIGUEZ PEREIRA A Seleccionable
  107 *****257K RODRIGUEZ QUINTA I Seleccionable
  108 *****738E DAVILA GRANADA P Seleccionable
  109 *****065S AGUIÑO PIÑEIRO V Seleccionable
  110 *****388M PORTELA TEJERO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  111 *****238D GONZALEZ RODRIGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  112 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  113 *****348E GONZALEZ CURRAS J Seleccionable
  114 *****332W IGLESIAS BREA C Seleccionable
  115 *****546S ROUCO FERNANDEZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  116 *****825W MONTERO SOUSA M Seleccionable
  117 *****929N BERMUDEZ GARCIA P Seleccionable
  118 *****888K GARCIA VELOSO C Seleccionable sólo Programa/Vacante
  119 *****956H ALONSO FONTAIÑA M Seleccionable
  120 *****737R GARCIA PEREIRA N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  121 *****048B LAGO GUERRA J Seleccionable
  122 *****469Q GARCIA RODRIGUEZ J Seleccionable
  123 *****252Y BLANCO MERA R Seleccionable
  124 *****964C GIL ALONSO M Seleccionable
  125 *****190A DE LA FUENTE ESTEVEZ R Seleccionable
  126 *****668X VICENTE PIÑEIRO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  127 *****460W SOTO HERMIDA J Ocupa Vacante/Programa
  128 *****401D PRIETO COLLAZO R Seleccionable
  129 *****206F FERRADANS VILABOA M Seleccionable
  130 *****449H IGLESIAS LAMEIRO B Seleccionable
  131 *****560V GÓMEZ BESTILLEIRO B Seleccionable
  132 *****235N COUSO SUAREZ E En proceso
  133 *****465T GONZALEZ RAMOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
  134 *****312N FERNANDEZ LOPEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  135 *****322D CASTIÑEIRA LAVADORES X Seleccionable
  136 *****419A BASTOS DASILVA J Seleccionable
  137 *****915T COSTAS SIMÓN E Seleccionable
  138 *****429N MARIÑO VIEITEZ D Seleccionable
  139 *****947M SEBASTIAN RODRIGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  140 *****578B BASTOS VILLAR P En proceso
  141 *****923V VIEITES RUA M Seleccionable
  142 *****383N SANTAMARINA SANTOS L Seleccionable
  143 *****201Y PLATAS ALONSO S Seleccionable
  144 *****194C PAZO DURAN M Seleccionable
  145 *****533K ALVAREZ RAPOSEIRAS C Seleccionable
  146 *****621X RODRIGUEZ MIGUELEZ S Seleccionable
  147 *****923E GONZALEZ SOMOZA A Seleccionable
  148 *****848J MATOS MAZORRA L Seleccionable sólo Programa/Vacante
  149 *****343T RODRIGUEZ MARTINEZ G Seleccionable
  150 *****469N COLLAZO BRAGADO D Seleccionable sólo Programa/Vacante
  151 *****327X JELUSICH DIZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  152 *****138X RAPOSEIRAS VIEITES D Seleccionable
  153 *****446E AGRAFOJO BASTÓN R Seleccionable
  154 *****354C MENCIA CUERVA M Seleccionable
  155 *****364Y VILLAR SANCHEZ A Seleccionable
  156 *****117X PIÑEIRO GARCIA F Seleccionable
  157 *****728K RODRIGUEZ BLANCO R Seleccionable
  158 *****063Q SOTO MARTINEZ F Seleccionable
  159 *****245Y ABILLEIRA PIÑEIRO P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  160 *****170Q ESTEVEZ GIRALDEZ M Seleccionable
  161 *****194Y CORTÉS BAUTISTA E Seleccionable
  162 *****006J GAGO RODRIGUEZ R Seleccionable
  163 *****421C VAZQUEZ FERREIRA J Seleccionable
  164 *****841D PORTELA CURRAS M Seleccionable
  165 *****917R FERNANDEZ VELASQUEZ L Seleccionable sólo Programa/Vacante
  166 *****023Q ESPADA OTERO A Seleccionable
  167 *****332N SUAREZ SUAREZ A Seleccionable

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información