Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Subalterno/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Subalterno/a
 • Grupo: E
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 16/03/2018 - 04/04/2018

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Subalterno/a (orde: 2) - Vixencia ata o 18/07/2021
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 ***2116** PEREZ BANDE EVA Ocupa Vacante/Programa
   2 ***5156** GONZALEZ SANCHEZ ISABEL Desactivado/a
   3 ***6547** ALONSO RODRIGUEZ MARIA JULIA Ocupa Vacante/Programa
   4 ***5984** PEREZ BARREIRO GONZALO Ocupa Vacante/Programa
   5 ***9954** RODRIGUEZ PEREZ MIRIAM Ocupa Vacante/Programa
   6 ***3784** MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA Seleccionable
   7 ***5700** FERNÁNDEZ GIL ANDRÉS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 ***3269** ROCA BARCIA ABRAHAM Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 ***4236** RICOY MALVIDO IRA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 ***9713** TATO PEREZ JESSICA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 ***8351** COBOS CASAS TATIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 ***5980** CAYO GONZALEZ MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 ***0448** SILVA PEREIRA JOSE LUIS Seleccionable
   14 ***4579** CID RODRIGUEZ MELETINA Seleccionable
   15 ***7335** MARTINEZ GIRALDEZ MARIA CARMEN Seleccionable
   16 ***7675** VAZQUEZ GARCIA DIANA Seleccionable
   17 ***7402** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable
   18 ***0834** LAGO GONZALEZ ITZIAR Seleccionable
   19 ***7366** RODRIGUEZ CALVEIRO ANAHI Seleccionable
   20 ***9569** MARTINEZ RODRIGUEZ MONICA Seleccionable
   21 ***8097** ALONSO SOUTO YOVANA Seleccionable
   22 ***7784** CAMESELLE ABALDE GUILLERMO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 ***8781** MALLO VILA ELIA Seleccionable
   24 ***3353** RIVERA GONZALEZ DAVID Seleccionable
   25 ***7193** GONZALEZ PEREIRA UBALDO MANUEL Seleccionable
   26 ***8742** DAVILA MOLDES MARÍA JESÚS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 ***9036** MARCOS FERNANDEZ ROI Seleccionable
   28 ***3241** VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JAVIER Seleccionable
   29 ***7063** PEREZ MINIÑO ANDREA Seleccionable
   30 ***3093** IGLESIAS ALVAREZ NURIA Seleccionable
   31 ***9457** MARCOS FERNANDEZ XIAN Seleccionable
   32 ***1762** BARBOSA DIAZ JOSE CARLOS Seleccionable
   33 ***5124** GARCIA POUSADA SANDRA MARIA Seleccionable
   34 ***2911** MOLINA MAGDALENA NURIA Seleccionable
   35 ***7374** VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS En proceso
   36 ***7246** DURO DE LA FUENTE LAURA Seleccionable
   37 ***6811** DOMÍNGUEZ BORINES GABRIEL Seleccionable
   38 ***9345** GONZALEZ PEREIRA JUDIT Seleccionable
   39 ***3285** REIGOSA SESTO IRIA Seleccionable
   40 ***7120** RODRIGUEZ PRIETO SILVIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   41 ***9166** ALONSO MARIÑO EFREN Seleccionable
   42 ***4731** PAZ MARTINEZ VICTOR MANUEL Seleccionable
   43 ***9930** PIEDRAS DE JESUS EVA MARIA Seleccionable
   44 ***6562** IGLESIAS RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA Seleccionable
   45 ***4487** LOPEZ DAVILA DANIEL Seleccionable
   46 ***3435** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
   47 ***7410** AGAHWA MARTÍNEZ JULIETTE Seleccionable
   48 ***6242** CAMPOS POSADA IGNACIO DE LOYOLA Seleccionable
   49 ***7548** MEIRA SUÁREZ JOSÉ MANUEL Seleccionable
   50 ***5769** AGULLA GONZALEZ GUILLERMO Seleccionable
   51 ***1456** GONZALEZ ESTEVEZ ESTELA Seleccionable
   52 ***6403** ALONSO VIDAL TOMÁS En proceso
   53 ***7559** IGLESIAS PEIXOTO JUAN MIGUEL Seleccionable
   54 ***3737** RIAL RODRIGUEZ MARIA CARMEN Seleccionable
   55 ***5893** RIAL REY MARÍA Seleccionable
   56 ***1285** FERNANDEZ SANTIBAÑEZ SANTIAGO Seleccionable
   57 ***9462** OCAMPO CARDALDA ALEJANDRO Seleccionable
   58 ***6016** GÓMEZ YÁÑEZ MIRIAM Seleccionable
   59 ***1510** PÉREZ CRUJEIRAS MARIA TERESA Seleccionable
   60 ***8218** IGLESIAS HERNANDEZ PABLO Seleccionable
   61 ***4066** IGLESIAS PEREZ ROSA Seleccionable
   62 ***8690** MARTINEZ GESTEIRA DANIEL Seleccionable
   63 ***4135** RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL Seleccionable
   64 ***2982** RODRIGUEZ PEREIRA ANGELA Seleccionable
   65 ***8025** RODRIGUEZ QUINTA IRENE Seleccionable
   66 ***6273** DAVILA GRANADA PAULA Seleccionable
   67 ***1806** AGUIÑO PIÑEIRO VICENTE Seleccionable
   68 ***9438** PORTELA TEJERO RAQUEL Seleccionable
   69 ***0223** GONZALEZ RODRIGUEZ JENNIFER Seleccionable
   70 ***6122** CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO En proceso
   71 ***9534** GONZALEZ CURRAS JOSE MIGUEL Seleccionable
   72 ***7233** IGLESIAS BREA CRISTINA Seleccionable
   73 ***6054** ROUCO FERNANDEZ PATRICIA Seleccionable
   74 ***7182** MONTERO SOUSA MANUEL ÁNGEL Seleccionable
   75 ***7392** BERMUDEZ GARCIA PATRICIA Seleccionable
   76 ***5088** GARCIA VELOSO CARLOS Seleccionable
   77 ***4695** ALONSO FONTAIÑA MIGUEL ANGEL Seleccionable
   78 ***7673** GARCIA PEREIRA NOELIA Seleccionable
   79 ***9204** LAGO GUERRA JOSÉ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   80 ***7746** GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS Seleccionable
   81 ***5025** BLANCO MERA ROGELIO Seleccionable
   82 ***3596** GIL ALONSO MARIA ESTHER Seleccionable
   83 ***6219** DE LA FUENTE ESTEVEZ RUBEN Seleccionable
   84 ***7966** VICENTE PIÑEIRO MARIA ENCARNACION Seleccionable
   85 ***0646** SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable
   86 ***5840** PRIETO COLLAZO RUTH Seleccionable sólo Programa/Vacante
   87 ***8320** FERRADANS VILABOA MANUEL MARIA Seleccionable
   88 ***9244** IGLESIAS LAMEIRO BEATRIZ Seleccionable
   89 ***7156** GÓMEZ BESTILLEIRO BEGOÑA Seleccionable
   90 ***7576** ABELEDO LEBÓN LORENA Seleccionable
   91 ***5023** COUSO SUAREZ ENRIQUE FERNANDO Seleccionable
   92 ***2046** GONZALEZ RAMOS VANESA Desactivado/a
   93 ***8931** FERNANDEZ LOPEZ TERESA MARIA Seleccionable
   94 ***6132** CASTIÑEIRA LAVADORES XANDRA Seleccionable
   95 ***1441** BASTOS DASILVA JOSE ALBERTO Seleccionable
   96 ***2391** COSTAS SIMÓN ELVIRA Seleccionable
   97 ***1042** MARIÑO VIEITEZ DAMIAN Seleccionable
   98 ***8594** SEBASTIAN RODRIGUEZ JESUS Seleccionable
   99 ***7157** BASTOS VILLAR PURIFICACION En proceso
   100 ***1392** VIEITES RUA MONSERRAT Seleccionable
   101 ***3938** SANTAMARINA SANTOS LAURA Seleccionable
   102 ***4420** PLATAS ALONSO SUSANA Seleccionable
   103 ***0719** PAZO DURAN MARIA CONSUELO Seleccionable
   104 ***8853** ALVAREZ RAPOSEIRAS CAYETANA TERESA Seleccionable
   105 ***8562** RODRIGUEZ MIGUELEZ SANDRA Seleccionable
   106 ***7292** GONZALEZ SOMOZA ANA ISABEL Seleccionable
   107 ***5584** MATOS MAZORRA LUIS FRANCISCO Seleccionable
   108 ***5234** RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE Seleccionable
   109 ***6246** COLLAZO BRAGADO DAMIANA Seleccionable
   110 ***3132** JELUSICH DIZ MARIA JOSE Seleccionable
   111 ***4413** RAPOSEIRAS VIEITES DANIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   112 ***5344** AGRAFOJO BASTÓN RICARDO Seleccionable
   113 ***5935** MENCIA CUERVA MILAGROS Seleccionable
   114 ***7936** VILLAR SANCHEZ ANTIA Seleccionable
   115 ***9311** PIÑEIRO GARCIA FERNANDO Seleccionable
   116 ***9872** RODRIGUEZ BLANCO RUBEN Seleccionable
   117 ***7006** SOTO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER Seleccionable
   118 ***2324** ABILLEIRA PIÑEIRO PAULA Seleccionable
   119 ***9817** ESTEVEZ GIRALDEZ MARIA BELEN Seleccionable
   120 ***6419** CORTÉS BAUTISTA ENRIQUE CAMILO Seleccionable
   121 ***2900** GAGO RODRIGUEZ RAQUEL Seleccionable
   122 ***5342** VAZQUEZ FERREIRA JACOBO Seleccionable
   123 ***4084** PORTELA CURRAS MARTINA Seleccionable
   124 ***9491** FERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ADRIAN Seleccionable
   125 ***9002** ESPADA OTERO ALVARO Seleccionable
   126 ***6033** SUAREZ SUAREZ ANDRES Seleccionable

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información