Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Alguacil (Quenda libre)

Características da praza

 • Praza: Alguacil
 • Grupo: E
 • Tipo: Quenda libre
 • Número de prazas: 1

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 23/02/2011 - 14/03/2011

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Alguacil (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****696B LÓPEZ LÓPEZ S Seleccionable
   2 *****427J DAVILA MOLDES M En proceso
   3 *****099H CUNTÍN GÓMEZ G Seleccionable
   4 *****297C ORMÍGUEZ PEREZ S Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****240L SAA GRAÑA J Seleccionable
   6 *****019F CASTRO DUARTE A En proceso
   7 *****935H OUBEL ABADES E Seleccionable
   8 *****610Y GARCÍA FOLGUEIRA M Ocupa Vacante/Programa
   9 *****417Z DOCAMPO LAGO E Seleccionable
   10 *****353L VIEIRA PARADA A Ocupa Vacante/Programa
   11 *****048B LAGO GUERRA J Seleccionable
   12 *****384K CASTRO GARCÍA M Seleccionable
   13 *****094E FERNÁNDEZ ÁLVAREZ S Seleccionable
   14 *****450K ROMERO GIL-DELGADO P Seleccionable
   15 *****664B LORENZO PRADO M En proceso
   16 *****207G RODRÍGUEZ PRIETO S Seleccionable sólo Programa/Vacante
   17 *****327X JELUSICH DIZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 *****312N FERNÁNDEZ LÓPEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *****460W GONZÁLEZ GARCÍA J Ocupa Vacante/Programa
   20 *****506E GONZÁLEZ GARCÍA C Seleccionable
   21 *****989T RUIZ CASTRO S Seleccionable
   22 *****169L MONTENEGRO GREGORIO M Final de lista Seleccionable

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información