Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial coidador, mantemento, vixilancia e control (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial coidador, mantemento, vixilancia e control
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 04/09/2018 - 24/09/2018

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial coidador/a mantemento, vixilancia e contro (orde: 1) - Vixencia ata o 12/12/2021
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  1 ***7063** PÉREZ MINIÑO ANDREA Ocupa Vacante/Programa
  2 ***1031** PESQUEIRA CAMESELLE XOSE MANOEL Ocupa Vacante/Programa
  3 ***2434** LÓPEZ JAMARDO MARIA CARMEN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  4 ***1849** GÓMEZ RODRÍGUEZ ANA MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  5 ***9803** GÓMEZ FOLE ANDREA Desactivado/a
  6 ***9459** CARAMÉS VÁZQUEZ Mª DE LAS MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
  7 ***7873** GONZÁLEZ ÁLVAREZ MARÍA CRISTINA Desactivado/a
  8 ***6224** PÉREZ CRUCES REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  9 ***6444** YGES MARTÍNEZ LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  10 ***1070** ALONSO FERREIRA EUGENIO Desactivado/a
  11 ***5769** AGULLA GONZÁLEZ VICENTE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  12 ***6122** CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  13 ***4657** CORREA ALONSO LEIRE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 ***4487** LÓPEZ DAVILA DANIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  15 ***1806** GONZÁLEZ MARTÍNEZ ISMAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  16 ***7402** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  17 ***6246** COLLAZO BRAGADO DAMIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  18 ***7374** VÁZQUEZ CASTRO JOSE LUIS En proceso
  19 ***6370** RODRÍGUEZ LAGO LUIS MIGUEL Seleccionable
  20 ***6049** HERRERA SOUSA AITANA Seleccionable
  21 ***8318** MANZANO HERRERO NOELIA Seleccionable
  22 ***6881** PÉREZ COSTAS RUTH Seleccionable
  23 ***7548** MEIRA SUÁREZ. JOSÉ MANUEL Seleccionable
  24 ***1249** OGANDO ESTÉVEZ YOLANDA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  25 ***5347** RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ROBERTO Seleccionable
  26 ***9957** CORA TEIJELO BRAIS Seleccionable
  27 ***7464** CABALEIRO CARAMÉS ALBERTO Seleccionable
  28 ***6315** ALONSO CERQUEIRA CARLOS Seleccionable
  29 ***4799** RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MARCOS Seleccionable
  30 ***5124** GARCÍA POUSADA SANDRA MARIA Seleccionable
  31 ***9740** VILA PÉREZ IAGO Seleccionable
  32 ***0834** LAGO GONZÁLEZ ITZIAR Seleccionable
  33 ***2414** PIÑEIRO BARREIROS JANA Seleccionable
  34 ***9457** MARCOS FERNÁNDEZ XIÁN Seleccionable
  35 ***2535** VÁZQUEZ MARTÍNEZ BENITO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  36 ***4225** ALONSO FERNÁNDEZ EDUARDO Seleccionable
  37 ***7028** RODRÍGUEZ GARCÍA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  38 ***7028** RODRÍGUEZ GARCÍA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  39 ***5491** SOUSA VÁZQUEZ MIGUEL JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  40 ***5744** ASENSIO RODRÍGUEZ ADONIS Seleccionable
  41 ***9562** COSTAS LÓPEZ BEGOÑA BLANCA Seleccionable
  42 ***9915** GÓMEZ TRIGO SILVIA Seleccionable
  43 ***6403** ALONSO VIDAL TOMÁS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  44 ***8759** MEIRA SUÁREZ MARIA DE LOS ANGELES Seleccionable
  45 ***9486** BURGUEÑO CAMBRA ROSANA Seleccionable
  46 ***9633** RODRÍGUEZ PAZ BEATRIZ Desactivado/a

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información