Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial Conserxe (Quenda libre)

Características da praza

 • Praza: Oficial Conserxe
 • Grupo: C2
 • Tipo: Quenda libre
 • Número de prazas: 1

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 23/02/2011 - 14/03/2011

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial conserxe (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****934J ROMAN BREIJO M Ocupa Vacante/Programa
   2 *****169L MONTENEGRO GREGORIO M Desactivado/a
   3 *****838N PENA GARCIA S Ocupa Vacante/Programa
   4 *****980N GONZALEZ PEINADO M Ocupa Vacante/Programa
   5 *****109Q CRUCES FERNANDEZ M Ocupa Vacante/Programa
   6 *****568F GONZALEZ SANCHEZ I Desactivado/a
   7 *****327X JELUSICH DIZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 *****256H VÁZQUEZ AGUIAR M Desactivado/a
   9 *****249X FERNANDEZ FERNANDEZ M Desactivado/a
   10 *****415T OJEA GONZALEZ R Desactivado/a
   11 *****201D CRUZ RODRIGUEZ M Ocupa Vacante/Programa
   12 *****297C ORMIGUEZ PEREZ S Seleccionable
   13 *****546S ROUCO FERNANDEZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   14 *****664B LORENZO PRADO M En proceso
   15 *****626Z OCAMPO CARDALDA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 *****696B LÓPEZ LÓPEZ S Desactivado/a
   17 *****417Z DOCAMPO LAGO E Desactivado/a
   18 *****950N QUINTEIRO MARTINEZ C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *****825W MONTERO SOUSA M Desactivado/a
  • Categoría profesional Subalterno (orde: 3)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   168 *****934J ROMAN BREIJO M Ocupa Vacante/Programa
   169 *****169L MONTENEGRO GREGORIO M Desactivado/a
   170 *****838N PENA GARCIA S Ocupa Vacante/Programa
   171 *****980N GONZALEZ PEINADO M Ocupa Vacante/Programa
   172 *****109Q CRUCES FERNANDEZ M Ocupa Vacante/Programa
   173 *****568F GONZALEZ SANCHEZ I Desactivado/a
   174 *****327X JELUSICH DIZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   175 *****256H VÁZQUEZ AGUIAR M Desactivado/a
   176 *****249X FERNANDEZ FERNANDEZ M Desactivado/a
   177 *****415T OJEA GONZALEZ R Desactivado/a
   178 *****201D CRUZ RODRIGUEZ M Ocupa Vacante/Programa
   179 *****297C ORMIGUEZ PEREZ S Seleccionable sólo Programa/Vacante
   180 *****546S ROUCO FERNANDEZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   181 *****664B LORENZO PRADO M En proceso
   182 *****626Z OCAMPO CARDALDA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   183 *****696B LÓPEZ LÓPEZ S Desactivado/a
   184 *****417Z DOCAMPO LAGO E Desactivado/a
   185 *****950N QUINTEIRO MARTINEZ C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   186 *****825W MONTERO SOUSA M Desactivado/a

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información