Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Axudante de Oficios (Quenda libre)

Características da praza

 • Praza: Axudante de Oficios
 • Grupo: E
 • Tipo: Quenda libre
 • Número de prazas: 21

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 12/05/2011 - 31/05/2011

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Axudante de Oficios (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****578B BASTOS VILLAR P En proceso
   2 *****360W ARROYO MUÑOZ F En proceso
   3 *****670Q MERA AIRA A En proceso
   4 *****827V PRIETO ALMARAZ A En proceso
   5 *****387H BALLESTEROS VAZQUEZ O En proceso
   6 *****225G OTERO FERVENZA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 *****235N COUSO SUAREZ E En proceso
   8 *****031Q FERNANDEZ PEREIRA F Desactivado/a
   9 *****088W BARRIO MARTÍNEZ L En proceso
   10 *****485D COMESAÑA FERNANDEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 *****135Z COMESAÑA ARAUJO M En proceso
   12 *****572C OTERO CORREA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 *****875D SANCHEZ FRANCO A En proceso
   14 *****869Q FOUZ ARES M Desactivado/a
   15 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 *****019F CASTRO DUARTE A En proceso
   17 *****440V VAZQUEZ AGULLA M Desactivado/a
   18 *****461L MOLINA JIMÉNEZ R En proceso
   19 *****985R PINTOS DA CUNHA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 *****412T VAZQUEZ RODRIGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 *****048B LAGO GUERRA J Seleccionable
   22 *****282P PENA BESADA J En proceso
   23 *****377K GONZALEZ FERNANDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 *****920N QUINTEIRO DOMINGUEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   25 *****570R PASTORIZA ROZAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   26 *****127H MORILLO PEREDA F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 *****838Y FERNÁNDEZ GARCIA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 *****684T SAN MARTÍN BARREIRO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 *****959Y PEREZ TIZON T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   30 *****952C COSTA CASAS D Desactivado/a
   31 *****359C RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   32 *****546A FERNÁNDEZ IGLESIAS E Seleccionable
   33 *****401T FAJARDO FARIÑAS J Desactivado/a
   34 *****675S RIOBO GONZALEZ F Desactivado/a
   35 *****198V RIVEIRO MONTES R Desactivado/a
   36 *****791D SANCHEZ FIGUEROA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   37 *****547D RODRIGUEZ PRESAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   38 *****447K ASENSIO RODRIGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   39 *****183T ALVAREZ GOMEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   40 *****167G SANMARTIN LAGO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   41 *****746K BALSEIRO RODRIGUEZ D Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
   42 *****760V CAPELO RODIÑO J Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 *****836X REBOREDA MARTINEZ M Final de lista Seleccionable
   44 *****237J BASALO DOMÍNGUEZ A Desactivado/a
   45 *****294J BEA PUENTES E Final de lista Seleccionable
   46 *****061T FERNANDEZ ALVAREZ A Desactivado/a
   47 *****096L ABALDE COSTA A Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
   48 *****763C DÍAZ ÁLVAREZ P Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
   49 *****275M SOMOZA ESTEVEZ L Desactivado/a
   50 *****110B QUINTAS PEREZ J Desactivado/a
   51 *****100W VELOSO COSTAS J Desactivado/a

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información