Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - En prazo de presentación de ofertas

Perfil de Contratante
Fin prazo Licitación Importe
REDACCIÓN DE PROXECTO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO PARCELAS 28 - 29 PLAN PLAN PARCIAL QUIRÓS 100.350,62 €
ACTUALIZACIÓN APLICATIVOS: XESTIÓN XERAL DE LIQUIDACIÓNS E XESTIÓN DE IBI URBANA 90.000 €
31/10/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INMERSIÓN LINGUÍSTICA MEDIANTE INTEGRACIÓN ESCOLAR NUN HIGH SCHOOL EN PERIODO LECTIVO "VIGO EN INGLÉS 2018" 3.528.000 €
25/09/2017 CONSTRUCCIÓN DE MURO NA RÚA PARDIÑEIROS DE ABAIXO, 14, EN LAVADORES 37.689,89 €
02/10/2017 OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA RÚA GARCÍA OLLOQUI E PRAZA DE COMPOSTELA 1.213.484,79 €
18/09/2017 Asistencia técnica para labores de vixilancia e control de acceso ao Belén que se instalará con motivo da Campaña do Nadal 2017-2018 no salón oval da Casa das Artes de Vigo 5.400 €
18/09/2017 Coordinación de seguridade e saúde das obras de ampliación do parque infantil da rúa Venezuela 4.840 €
18/09/2017 Asistencia técnica para a dirección das obras de ampliación do parque infantil da rúa Venezuela
02/10/2017 CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE 708.357,32 €
26/09/2017 OBRAS PARA AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA RÚA VENEZUELA 766.884,15 €
11/10/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS DO SERVIZO DE LIMPEZA : RECOLLIDA, TRANSPORTE E XESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO 71.239.410 €
20/09/2017 IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) ENTRE A RÚA SAN SALVADOR E A PRAZA ISABEL A CATÓLICA 714.260,3 €
21/09/2017 SUBMINISTRO DE MESTURAS BITUMINOSA E EMULSIÓNS ASFÁLTICAS PARA O TALLER DE VÍAS E OBRAS 600.000 €
27/09/2017 CONTRATACION DE GASOLEO "C" PARA INSTALACIÓNS DE AQS E CALEFACCIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DEPENDENTES DA CONCELLERIA DE DEPORTES. 214.229,86 €
15/10/2017 NORMAS PARA PARTICIPAR COMO ENTIDADE PATROCINADORA NA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DO NADAL DA CIDADE DE VIGO 2017-2018

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información