Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante -

Perfil de Contratante
Fin prazo Licitación Importe
19/12/2018 CONTRATO DE EXECUCIÓN DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA VERDE SOBRE ANTIGO TRAZADO FERROVIARIO ENTRE TEIS E URZAIZ. 1.157.024,79 €
11/12/2018 CONTRATACIÓN OBRAS DE REFORZO DE FIRMES EN VÍAS URBANAS DE VIGO 852.461,99 €
03/12/2018 REFORZO DE FIRMES EN VÍAS MUNICIPAIS 2018. LOTE 1 VIGO SUR, LOTE 2 VIGO ESTE, LOTE 3 VIGO OESTE". 1.462.080,32 €
24/10/2018 CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA AVDA. DAS CAMELIAS ENTRE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ E AVDA. DA HISPANIDADE 1.789.256,2 €
01/10/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA - ENTRE A RÚA MARÍA BERDIALES E A RÚA VENEZUELA 4.289.142,97 €
24/09/2018 HUMANIZACIÓN DA AVDA. GREGORIO ESPINO, FASE III 1.166.943,75 €
30/08/2017 Obras de renovación dun ascensor no edificio da casa do concello 80.000 €
05/09/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS "REFORZO DE FIRMES EN VIAS MUNICIPAIS 2017. FASE I" 540.322,76 €
22/04/2015 CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO EN DEPENDENCIAS DA REDE DE MUSEOS MUNICIPAIS (SERVIZO DE MUSEOS MUNICIPAIS). 798.420,6 €
09/10/2013 CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS BIBLIOTECARIOS COMPLEMENTARIOS PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL XOSÉ NEIRA VILAS 818.310 €
02/11/2013 CONTRATACIÓN DE SERVIZOS DE VIXILANCIA DE SEGURIDADE E MANTEMENTOS DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE EN CENTROS E ACTIVIDADES DA REDE MUSEÍSTICA E EXPOSITIVA 1.789.685,19 €
03/07/2018 OBRAS ACONDICIONAMENTO DE ESPAZO DE USO DEPORTIVO NA RÚA ROMIL Nº77 2.173.430,38 €
28/05/2018 Obra para a instalación de motores de elevación da estrutura de cuberta de Castrelos 39.995,92 €
Adxuducción de quioscos nas praias de Vigo para a tempada estival 2018
09/01/2017 CONTRATO MAIOR DE OBRAS CONSTRUCCIÓN APARCADOIRO EN TERREOS MUNICIPAIS COLINDANTES HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO 718.188,19 €
14/11/2016 CONTRATO MAIOR DE OBRAS PROXECTO DE REFORMA DE GRADA DE RIO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAIDOS 6.777.293,55 €
09/01/2017 CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTAL DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II) 1.009.187,23 €
23/07/2014 CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ACONDICIONAMENTO, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E ARRANXO DAS INFRAESTRUTURAS VIARIAS DO CONCELLO DE VIGO. 6.400.000 €
22/02/2018 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESO E INFORMACIÓN AO PÚBLICO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE DISTRITO 785.480,96 €
12/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS IMPLANTACIÓN VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL 5.895.000 €
06/02/2018 ADQUISICIÓN MONITORES E ESTACIÓNS DE TRABALLO 80.000 €
12/02/2018 OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN PARQUE INFANTIL, PISTA DEPORTIVA E ÁREA DE DESCANSO EN NAVIA 1.100.000 €
13/02/2018 OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE BARREIRO 199.999,99 €
13/02/2018 OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA PRAZA DA INDEPENDENCIA 199.999,69 €
12/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO FASE II CORONA CIRCULAR EXTERIOR 1.600.000 €
13/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA 470.398,94 €
13/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS FLORES 595.000 €
12/02/2018 HUMANIZACIÓN DA RÚA PINTOR JOSÉ FRAU RUÍZ, ENTRE AS RÚAS ÁLVARO CUNQUEIRO E LÓPEZ 596.545 €
12/02/2018 OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA 667.439,87 €
30/01/2018 "HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZAIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ" 2.301.549,34 €
30/01/2018 HUMANIZACIÓN DA RÚA PURIFICACIÓN SAAVEDRA, FASE I, ENTRE SANJURJO BADÍA E ENRIQUE LORENZO. 306.096,89 €
30/01/2018 OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE PEDRO ALVARADO 499.990,84 €
04/01/2018 CONCURSO DE SERVICO DE MANTEMENTO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO INTERNAMENTE (2018-2019) 200.000 €
17/01/2018 CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DA XESTIÓN DOS RESIDUOS PROCEDENTES DE CONSTRUCIÓNS E DEMOLICIÓNS XERADOS POLO TALLER DO SERVIZO DE VÍAS E OBRAS DO CONCELLO DE VIGO. 200.000 €
04/01/2018 CONTRATO DE SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA EN MEDIA E BAIXA TENSION PARA AS DISTINTAS INSTALACIONS E DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE VIGO 11.778.593,26 €
03/01/2018 CONTRATO MAIOR DE SERVICIOS DE REDACIÓN PROXECTOS OBRAS GOL-MARCADOR-APARCADOIRO E PROXECTO REFUNDIDO E.M.BALAIDOS 899.924,19 €
02/01/2018 SERVIZO DE REPARACIÓNS DA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIGO, INCLUÍNDO O SUBMINISTRO DOS REPOSTOS NECESARIOS PARA AS REPARACIÓNS 640.000 €
27/12/2017 CONTRATO DO SERVIZO PARA A CONTRATACIÓN DA FORMACIÓN DO PROGRAMA "VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE", POR PROCEDEMENTO ABERTO E URXENTE 669.738 €
31/10/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INMERSIÓN LINGUÍSTICA MEDIANTE INTEGRACIÓN ESCOLAR NUN HIGH SCHOOL EN PERIODO LECTIVO "VIGO EN INGLÉS 2018" 3.528.000 €

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información