Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Evaluación

Perfil de Contratante
Fin prazo Licitación Importe
Adxuducción de quioscos nas praias de Vigo para a tempada estival 2018
18/04/2018 CONCESIÓN SERVIZO PÚBLICO XESTIÓN PARKINGS JENARO DE LA FUENTE E AVDA. CASTELAO 14.282.658,11 €
26/04/2018 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A INSTALACIÓN DUN BELÉN MONUMENTAL DURANTE A CAMPAÑA DO NADAL 2018-2019 56.000 €
07/05/2018 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS DUN OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DE VIGO 58.533,15 €
07/05/2018 ADQUISICIÓN DISCOS PARA O SISTEMA DE ALMACENAMENTO CORPORATIVO CON DESTINO Á DIXITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA O ARQUIVO DIXITAL 107.438,01 €
26/04/2018 CONTRATO MAIOR REDACCIÓN, REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANS AUTOPROTECCIÓN E NORMAS ACTUACIÓN NO CASO DE EMERXENCIA DOS CENTROS MUNICIPAIS 80.000 €
11/04/2018 CONTRATO DE SERVIZOS DE ELABORACIÓN DUN ESTUDIO DE VIABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRO 71.500 €
07/05/2018 CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE FORMACIÓN DO PROGRAMA "VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE II" 56.409,01 €
25/04/2018 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PROGRAMA DE INFANCIA E FAMILIA. 2.581.689,36 €
17/04/2018 CONTRATO MAIOR PARA A ORGANIZACIÓN E PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE CAMPAMENTOS DE VERÁN 2018 190.279,34 €
18/04/2018 CONTRATO MAIOR DE VIXIANCIA E SEGURIDADE DE CEDRO E UBAS 240.162,55 €
26/04/2018 LABORES DE INSPECCIÓN E CONTROL DA VENDA AMBULANTE DENTRO DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO 28.925,62 €
07/05/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE CORRECCIÓN DE PATOLOXÍAS, CONSOLIDACIÓN E ACCESIBILIDADE EDIFICACIÓN COÑECIDA COMO "VILLA SOLITA" (ALCABRE) 228.925,62 €
07/05/2018 SUBMINISTRO E INSTALACIÓN DUN GRUPO ELECTRÓXENO PARA CPD 31.506 €
08/05/2018 CONTRATO DO SUBMINISTRO DE ENERXÍA TERMICA UTIL E O MANTEMENTO CON GARANTIA TOTAL DAS INSTALACIONS DE AQS DEPENDENTES DA CONCELLERÍA DE DEPORTES 182.799,21 €
23/04/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002-GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS. 2.388.998,56 €
30/04/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO E GARCÍA BARBÓN (RÚAS SERAFÍN AVENDAÑO, ROUPEIRO E HERÁCLIO BOTANA) 402.499,81 €
12/04/2018 CONTRATO MAIOR PARA O SUBMINISTRO, CONSERVACIÓN E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO DE UNIFORMIDADE DE INTERVENCIÓN DO SERVIZO DE BOMBEIROS. 811.375 €
12/04/2018 CONTRATACIÓN POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y PATRIMONIAL DO CONCELLO DE VIGO E OS ORGANISMOS AUTONOMOS 440.000 €
06/04/2018 SUMINISTRO DOS DIVERSOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN O VESTIARIO PARA O PERSOAL MUNICIPAL DO CONCELLO DE VIGO 788.429,75 €
22/03/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA 8.998.098,78 €
21/03/2018 CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DO ASESORAMENTO A PEMES E EMPRENDEDORES DENTRO DO PROXECTO "VIGO VERTICAL" 299.996,38 €
16/03/2018 CONTRATO MAIOR PARA A PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE VIXILANCIA, SOCORRISMO, SALVAMENTO, ASISTENCIA SANITARIA DE PRIMEIRO AUXILIAR E SEGURIDADE E ACCESIBILIDADE AO BAÑO PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA EN DETERMINADOS AREAIS DE VIGO 2018/2019 970.255,34 €
29/01/2018 Contrato menor de servizos para defensa no procedemento social DOI 963/2017 Xulgado do Social nº 4 de Vigo 2.500 €
13/02/2018 OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE BARREIRO 199.999,99 €
13/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA 470.398,94 €
12/02/2018 HUMANIZACIÓN DA RÚA PINTOR JOSÉ FRAU RUÍZ, ENTRE AS RÚAS ÁLVARO CUNQUEIRO E LÓPEZ 596.545 €
30/01/2018 OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE PEDRO ALVARADO 499.990,84 €
21/11/2017 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA O PRIMEIRO ANDAR DO CMD DE BOUZAS E PARA COMPLEMENTAR O EXISTENTE NO RESTO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE DISTRITO 7.100 €
14/08/2017 ADXUDICACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS PARA OCUPACIÓN, INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN POR TERCEIROS PARTICULARES DE QUIOSCOS DE TEMPORADA, EN TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO, NÚMERO 1 SITUADO NO AREAL DE A PUNTA, A GUÍA, E NÚMERO 10 SITUADO NO AREAL DE O VAO POLO PROCEDEMEN 0 €
24/04/2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ALUGUER DE MAQUINARIA E XESTIÓN DE RESIDUOS PARA OBRAS A DESENVOLVER NOS COLEXIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA, POLO PERSOAL BENEFICIARIO DO PROGRAMA "VIGO EMPREGA" 131.890 €
07/03/2017 LICITACIÓN EXPLOTACIÓN CAFETERIA CONCELLO DE VIGO 2.755.340,28 €

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información