Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Evaluación

Perfil de Contratante
Fin prazo Licitación Importe
10/11/2017 Obras de reparación e acondicionamento dos vestiarios e almacén do Parque de Castrelos 36.721,05 €
10/11/2017 Obras de acondicionamento da zona verde de Barreiro 30.792,26 €
03/11/2017 CONTRATO SERVIZOS SEGURIDADE GRAN HOTEL SAMIL 40.510,8 €
30/10/2017 CONTRATACIÓN DO DESEÑO E PRODUCIÓN DAS CARROZAS MUNICIPAIS PARA A CABALGATA DE REIS 2018. 65.000 €
06/11/2017 Contrato menor de servizo de asistencia técnica para redacción de proxecto de ampliación e reestruturación do parque infantil en Jenaro de la Fuente (Calvario) 11.555 €
20/11/2017 CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA (FASE II) 871.135,82 €
23/10/2017 Substitución de velas na cuberta do Mercado das Ostras 18.000 €
20/10/2017 Adecuación das xardineiras no paso peonil de Urzáiz 21.553,43 €
27/10/2017 Asistencia técnica para a redacción do proxecto de construción dun parque infantil na rúa Coruña 16.805 €
06/11/2017 CONTRATO MAIOR PARA MANTEMENTO REPTILARIO E BOLBORETARIO 121.532,4 €
11/10/2017 REPARACIÓN DE DANOS E MELLORAS NO SOTO DO EDIFICIO PRINCIPAL DO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS DO CONCELLO DE VIGO 45.990,26 €
13/11/2017 CUBRICIÓN DO PATIO DO COLEXIO ROCÍO 274.999,99 €
13/11/2017 CONTRATO MAIOR OBRAS CUBRICIÓN PATIO COLEXIO CARBALLAL 335.544,07 €
23/10/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS COBERTURA DAS CONTINXENCIAS PROFESIONAIS POR ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS DO PERSOAL DO CONCELLO DE VIGO.
06/11/2017 ASEGURAMENTO FLOTA VEHÍCULOS MUNICIPAIS EXERCICIOS 2018---2019 489.944 €
02/10/2017 Tratamento de restos de poda 21.000 €
28/09/2017 Recuperación e acondicionamento da zona verde situada en Subida aos Padróns (Zamáns) 18.378,44 €
10/10/2017 REDACCIÓN DE PROXECTO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO PARCELAS 28 - 29 PLAN PLAN PARCIAL QUIRÓS 100.350,62 €
10/10/2017 ACTUALIZACIÓN APLICATIVOS: XESTIÓN XERAL DE LIQUIDACIÓNS E XESTIÓN DE IBI URBANA 90.000 €
31/10/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INMERSIÓN LINGUÍSTICA MEDIANTE INTEGRACIÓN ESCOLAR NUN HIGH SCHOOL EN PERIODO LECTIVO "VIGO EN INGLÉS 2018" 3.528.000 €
25/09/2017 CONSTRUCCIÓN DE MURO NA RÚA PARDIÑEIROS DE ABAIXO, 14, EN LAVADORES 37.689,89 €
02/10/2017 OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA RÚA GARCÍA OLLOQUI E PRAZA DE COMPOSTELA 1.213.484,79 €
18/09/2017 Asistencia técnica para labores de vixilancia e control de acceso ao Belén que se instalará con motivo da Campaña do Nadal 2017-2018 no salón oval da Casa das Artes de Vigo 5.400 €
18/09/2017 Coordinación de seguridade e saúde das obras de ampliación do parque infantil da rúa Venezuela 4.840 €
18/09/2017 Asistencia técnica para a dirección das obras de ampliación do parque infantil da rúa Venezuela
08/09/2017 Mellora da accesibilidade no parque infantil do Freixo 3.650,15 €
08/09/2017 Adquisición de valado de madeira para zonas verdes da cidade 21.500 €
07/09/2017 Adquisición de valado metálico para a súa instalación en parques infantís 21.500 €
02/10/2017 CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE 463.244,49 €
04/09/2017 Acondicionamento do parque infantil do Monte Vixiador 6.162,48 €
07/09/2017 Asistencia técnica para a supervisión e control dos elementos de ornamentación do Nadal 5.400 €
04/09/2017 Obras de acondicionamento da zona de vestiarios das pistas Fontáns do Calvario 3.527,76 €
26/09/2017 OBRAS PARA AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA RÚA VENEZUELA 766.884,15 €
14/09/2017 SUBMINISTRO DUN EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA DESENVOLVER OS TRABALLOS TOPOGRÁFICOS NECESARIOS NA ÁREA DE FOMENTO 40.000 €
11/10/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS DO SERVIZO DE LIMPEZA : RECOLLIDA, TRANSPORTE E XESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO 71.239.410 €
23/08/2017 Asistencia técnica para a redacción de proxecto de obras de reparación do Palco da Música da Alameda de Bouzas 640 €
21/09/2017 SUBMINISTRO DE MESTURAS BITUMINOSA E EMULSIÓNS ASFÁLTICAS PARA O TALLER DE VÍAS E OBRAS 600.000 €
22/08/2017 Contrato menor de servizos para asistencia técnica para a coordinación de seguridade e saúde das obras de construción dunha pista de skateboard, BMX e Roller Vert Wall no parque de Barreiro 847 €
22/08/2017 Contrato menor de servizos para asistencia técnica para a dirección das obras de construción dunha pista de skateboard, BMX e Roller Vert Wall no parque de Barreiro
22/08/2017 Contrato menor de obras para a construción dunha pista de skateboard, BMX e Roller Vert Wall no parque de Barreiro 60.000 €
24/08/2017 Asistencia técnica na redacción de proxectos para un parque infantil, pista deportiva e área de descanso en Navia. 16.805 €
23/08/2017 Contrato menor de servizo de asistencia técnica para a redacción de proxecto de parque infantil en Bouzas 6.305 €
14/08/2017 Subministros de equipos informáticos e multimedia para os Centros Municipais de Distritos 17.355,37 €
14/08/2017 ADXUDICACIÓN DAS AUTORIZACIÓNS PARA OCUPACIÓN, INSTALACIÓN, EXPLOTACIÓN POR TERCEIROS PARTICULARES DE QUIOSCOS DE TEMPORADA, EN TERREOS DE DOMINIO PÚBLICO, NÚMERO 1 SITUADO NO AREAL DE A PUNTA, A GUÍA, E NÚMERO 10 SITUADO NO AREAL DE O VAO POLO PROCEDEMEN 0 €
03/08/2017 OBRAS DE REPARACIÓN DO VASO 3, "CATARATA", NA PRAIA DE SAMIL 19.777,89 €
30/08/2017 Obras do proxecto de humanización da rúa Canceleiro, entre as rúas Rosalía de Castro e García Barbón 219.688,59 €
02/08/2017 Asistencia técnica para redacción de proxecto arqueolóxico da pista de skate en O Castro 1.500 €
27/09/2017 CONTRATACION DE GASOLEO "C" PARA INSTALACIÓNS DE AQS E CALEFACCIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DEPENDENTES DA CONCELLERIA DE DEPORTES. 214.229,86 €
15/10/2017 NORMAS PARA PARTICIPAR COMO ENTIDADE PATROCINADORA NA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DO NADAL DA CIDADE DE VIGO 2017-2018
09/08/2017 CONTRATO DE SUBMINISTROS DE FORMIGÓN, ÁRIDOS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN E MATERIAIS DE FERRETERÍA PARA O TALLER DE FOMENTO DO CONCELLO DE VIGO. 1.110.000 €
20/06/2017 REDACCIÓN DE PROXECTO PARA ACONDICIONAMENTO PRAZA EN PEDRO ALVARAD
21/06/2017 AVALIACIÓN RISCOS LABORAIS VIGOZOO
07/06/2017 SUBMINISTRO DUNHA LIMPIADORA DE ALTA PRESIÓN
06/06/2017 DINAMIZACIÓN DO CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E RECURSOS FEMINISTAS NO PERÍODO XULLO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2017 10.890 €
02/06/2017 DINAMIZACIÓN DO SERVIZO DA CASA DAS MULLERES PARA O PERÍODO DE XULLO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DECEMBRO DE 2017 10.890 €
31/05/2017 SUBMINISTRO DE BARANDILLA DE ACEIRO INOXIDABLE 21.000 €
25/05/2017 PLAN DE OCUPACIÓN E EXPLOTACION DOS SERVIZOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS NAS PRAIAS DO MUNICIPIO PARA A TEMPADA ESTIVAL 2017
09/05/2017 SUBMINISTRO DUN ELEMENTO DE XOGO PARA A PRAZA DE SAN MARTIÑO
08/05/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DIRECCIÓN DAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DO PALCO DE CASTRELOS
08/05/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA A COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DO PALCO EXTERIOR DE CASTRELOS 847 €
07/05/2017 CAMPAÑA DE DINAMIZACIÓN DOS MERCADOS MUNICIPAIS DE VIGO "LOVE YOUR LOCAL MARKET" 18.000 €
06/09/2017 CONTRATO DE SERVIZO PARA O MANTEMENTO DA SINALIZACIÓN HORIZONTAL E VERTICAL DO CONCELLO DE VIGO 2.400.000 €
02/05/2017 RENOVACIÓN PAVIMENTO EN SUBIDA CORREDOURA 60.414,7 €
02/05/2017 SERVIZOS DE VIXILANCIA E SEGURIDADE DA OFICINA MUNICIPAL DE DISTRITOS DE BOUZAS 5.000 €
25/04/2017 SUBMINISTRO DE VALLA FORESTAL
25/04/2017 SUBMINISTRO DE CONTEDORES DE LIXO
12/04/2017 IMPERMEABILIZACIÓN PALCO EXTERIOR PARQUE CASTRELOS 7.547,37 €
10/04/2017 Redacción dun proxecto para a reforma do Mercado de Teis 9.455 €
10/04/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LABORES DE INSPECCIÓN E CONTROL NA PRAIA DE SAMIL 12.200 €
07/04/2017 SUBMINISTRO DE FERTILIZANTES, SEMENTES, SUBSTRATOS
24/04/2017 ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ALUGUER DE MAQUINARIA E XESTIÓN DE RESIDUOS PARA OBRAS A DESENVOLVER NOS COLEXIOS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA, POLO PERSOAL BENEFICIARIO DO PROGRAMA "VIGO EMPREGA" 131.890 €
05/04/2017 Subinistro de maquinaria para o servizo de Xardíns
03/04/2017 CONTRATO MENOR DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL PARA ADESTRAMENTO NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO C.F. RELFAS-SÁRDOMA. 60.487,89 €
07/03/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA A COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE AXARDINAMENTO DE ILLOTE EN CABRAL 847 €
07/03/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DIRECCIÓN DAS OBRAS DE AXARDINAMENTO DE ILLOTE EN CABRAL
06/03/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA A COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DUNHA ÁREA DE DESCANSO EN CABRAL 847 €
06/03/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DIRECCIÓN DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DUNHA ÁREA DE DESCANSO EN CABRAL
04/03/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE MELLORA DA PISTA DEPORTIVA DA RÚA MONDARIZ 847 €
04/03/2017 ASISTENCIA TÉNICA NA DIRECCIÓN DAS OBRAS DE MELLORA DA PISTA DEPORTIVA DA RÚA MONDARIZ
01/03/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE NAS OBRAS DA PISTA DE FRAGOSELO 847 €
01/03/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIRECCIÓN DAS OBRAS DE MELLORA NA PISTA DE FRAGOSELO
28/02/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DOS SENDEIROS AZUIS DO CONCELLO DE VIGO
28/02/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA DIRECCIÓN DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DOS SENDEIROS AZUIS DO CONCELLO
27/02/2017 Subministro terra vexetal 10.000 €
25/02/2017 COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE MELLORAS NA PISTA DEPORTIVA DE SAN MIGUEL DE OIA 847 €
21/02/2017 CONTRATACIÓN DA ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DIRECCIÓN DE OBRA DE "MELLORAS NA PISTA DEPORTIVA DE SAN MIGUEL DE OIA"
07/03/2017 LICITACIÓN EXPLOTACIÓN CAFETERIA CONCELLO DE VIGO 2.755.340,28 €
08/02/2017 PODA DE ARBOREDO E ARBUSTIVA 21.000 €
08/02/2017 DESBROCES, SEGAS, XARDINERÍA EN ZONAS VERDES 21.000 €
31/01/2017 ASISTENCIA TÉCNICA PARA VALORACIÓN DE RISCOS LABORAIS ANO 2017 2.146,5 €
31/01/2017 SUBMINISTRO DE CORTIZA DE PIÑEIRO 5.000 €
25/01/2017 RETIRADA E XESTIÓN DE RESIDUOS VEXETAIS 21.000 €
25/01/2017 RETIRADA E XESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE OBRAS E REPARACIÓNS 10.000 €
15/12/2016 OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE ÁREA DE DESCANSO EN LOUREIRO (CABRAL) 43.251,62 €
15/12/2016 OBRAS DE AXARDINAMENTO DE ILLOTE NO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE CABRAL 57.246,85 €
21/12/2016 CONTRATACIÓN PARA A NOVA LICITACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO REGULADO E CONTROLADO NA VIA PUBLICA MEDIANTE PARQUÍMETROS 23.405.231,94 €

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información