Escudo Concello de Vigo

Perfil de Contratante - Adxudicado

Perfil de Contratante
Fin prazo Licitación Importe
28/05/2018 Obra para a instalación de motores de elevación da estrutura de cuberta de Castrelos 39.995,92 €
CONTRATO MANTEMENTO APLICACIÓNS EXTERNAS( CONTABILIDADE 2018) 47.684,5 €
23/04/2018 CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A EXECUCIÓN DOS MURAIS DO CUARTO PROGRAMA PARA ARRUMBAR MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA NA VÍA PÚBLICA 246.745,88 €
04/04/2018 CONTRATO DO SERVIZO DE LIMPEZA DAS AREAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DEPENDENTES DA CONCELLERIA DE DEPORTES. 1.890.900,64 €
05/03/2018 CONTRATO MAIOR DO SEFVIZO DE LIMPEZA E PEQUENO MANTEMENTO DAS DEPENDENCIAS E INSTALACIÓNS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS 680.321,64 €
21/12/2016 CONTRATACIÓN PARA A NOVA LICITACIÓN DO SERVIZO PÚBLICO DE ESTACIONAMENTO REGULADO E CONTROLADO NA VIA PUBLICA MEDIANTE PARQUÍMETROS 23.405.231,94 €
22/02/2018 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS DE PORTERÍA, CONTROL DE ACCESO E INFORMACIÓN AO PÚBLICO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE DISTRITO 785.480,96 €
12/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS IMPLANTACIÓN VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL 5.895.000 €
06/02/2018 ADQUISICIÓN MONITORES E ESTACIÓNS DE TRABALLO 80.000 €
12/02/2018 OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN PARQUE INFANTIL, PISTA DEPORTIVA E ÁREA DE DESCANSO EN NAVIA 1.100.000 €
13/02/2018 OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA PRAZA DA INDEPENDENCIA 199.999,69 €
12/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO FASE II CORONA CIRCULAR EXTERIOR 1.600.000 €
13/02/2018 CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS FLORES 595.000 €
12/02/2018 OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA 667.439,87 €
30/01/2018 "HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZAIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ" 2.301.549,34 €
30/01/2018 HUMANIZACIÓN DA RÚA PURIFICACIÓN SAAVEDRA, FASE I, ENTRE SANJURJO BADÍA E ENRIQUE LORENZO. 306.096,89 €
26/12/2017 CONTRATACIÓN SERVIZOS TELEASISTENCIA DOMICILIARIA MUNICIPAL (2018). 93.600 €
04/01/2018 CONCURSO DE SERVICO DE MANTEMENTO DE SOFTWARE DESENVOLVIDO INTERNAMENTE (2018-2019) 200.000 €
17/01/2018 CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DA XESTIÓN DOS RESIDUOS PROCEDENTES DE CONSTRUCIÓNS E DEMOLICIÓNS XERADOS POLO TALLER DO SERVIZO DE VÍAS E OBRAS DO CONCELLO DE VIGO. 200.000 €
02/01/2018 OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE PISTA DE SKATE, ROLLER E BMX EN SAN PAIO DE NA 300.000 €
04/01/2018 CONTRATO DE SUBMINISTRO DE ENERXIA ELECTRICA EN MEDIA E BAIXA TENSION PARA AS DISTINTAS INSTALACIONS E DEPENDENCIAS DO CONCELLO DE VIGO 11.778.593,26 €
03/01/2018 CONTRATO MAIOR DE SERVICIOS DE REDACIÓN PROXECTOS OBRAS GOL-MARCADOR-APARCADOIRO E PROXECTO REFUNDIDO E.M.BALAIDOS 899.924,19 €
13/12/2017 PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS DO CONCELLO DE VIGO E ORGANISMOS AUTONOMOS
20/12/2017 HUMANIZACIÓN DA RÚA MARÍA BERDIALES ENTRE GRAN VÍA E HERNÁN CORTÉS 194.609,7 €
20/12/2017 HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I 483.360,26 €
20/12/2017 HUMANIZACIÓN DA RÚA FÁTIMA 225.000 €
02/01/2018 SERVIZO DE REPARACIÓNS DA FLOTA DE VEHÍCULOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIGO, INCLUÍNDO O SUBMINISTRO DOS REPOSTOS NECESARIOS PARA AS REPARACIÓNS 640.000 €
27/12/2017 CONTRATO DO SERVIZO PARA A CONTRATACIÓN DA FORMACIÓN DO PROGRAMA "VIGO POLO EMPREGO DA MOCIDADE", POR PROCEDEMENTO ABERTO E URXENTE 669.738 €
03/11/2017 CONTRATO SERVIZOS SEGURIDADE GRAN HOTEL SAMIL 40.510,8 €
04/12/2017 CONTRATO MAIOR OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NO PARQUE CAMILO JOSÉ CELA E RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE TORRECEDEIRA E PI E MARGALL) 2.797.719,49 €
30/10/2017 CONTRATACIÓN DO DESEÑO E PRODUCIÓN DAS CARROZAS MUNICIPAIS PARA A CABALGATA DE REIS 2018. 65.000 €
20/11/2017 CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA (FASE II) 871.135,82 €
06/11/2017 CONTRATO MAIOR PARA MANTEMENTO REPTILARIO E BOLBORETARIO 121.532,4 €
13/11/2017 CUBRICIÓN DO PATIO DO COLEXIO ROCÍO 274.999,99 €
13/11/2017 CONTRATO MAIOR OBRAS CUBRICIÓN PATIO COLEXIO CARBALLAL 335.544,07 €
23/10/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS COBERTURA DAS CONTINXENCIAS PROFESIONAIS POR ACCIDENTES DE TRABALLO E ENFERMIDADES PROFESIONAIS DO PERSOAL DO CONCELLO DE VIGO.
06/11/2017 ASEGURAMENTO FLOTA VEHÍCULOS MUNICIPAIS EXERCICIOS 2018---2019 489.944 €
10/10/2017 REDACCIÓN DE PROXECTO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO PARCELAS 28 - 29 PLAN PLAN PARCIAL QUIRÓS 100.350,62 €
10/10/2017 ACTUALIZACIÓN APLICATIVOS: XESTIÓN XERAL DE LIQUIDACIÓNS E XESTIÓN DE IBI URBANA 90.000 €
31/10/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INMERSIÓN LINGUÍSTICA MEDIANTE INTEGRACIÓN ESCOLAR NUN HIGH SCHOOL EN PERIODO LECTIVO "VIGO EN INGLÉS 2018" 3.528.000 €
02/10/2017 OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA RÚA GARCÍA OLLOQUI E PRAZA DE COMPOSTELA 1.213.484,79 €
02/10/2017 CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE 463.244,49 €
14/09/2017 SUBMINISTRO DE BANCOS 165.000 €
14/09/2017 SUBMINISTRO DUN EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA DESENVOLVER OS TRABALLOS TOPOGRÁFICOS NECESARIOS NA ÁREA DE FOMENTO 40.000 €
14/09/2017 ADQUISICIÓN DE ÁRBORES, ARBUSTOS E PRANTA DE TEMPADA 130.000 €
26/09/2017 OBRAS PARA AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA RÚA VENEZUELA 766.884,15 €
14/09/2017 CONTRATACION DOS SUBMINISTROS PARA RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE AQS DO PAVILLÓN DA ETEA, CONEXION A PANEIS SOLARES E O SEU MANTEMENTO TECNICO 70.000 €
11/10/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS DO SERVIZO DE LIMPEZA : RECOLLIDA, TRANSPORTE E XESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO 71.239.410 €
20/09/2017 IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) ENTRE A RÚA SAN SALVADOR E A PRAZA ISABEL A CATÓLICA 714.260,3 €
07/09/2017 SUBMINISTRO MATERIAL ELECTRICO PARA AS INSTALACIÓNS DE ILUMINACIÓN, FONTES E TÚNELES DO CONCELLO DE VIGO 150.000 €
21/09/2017 SUBMINISTRO DE MESTURAS BITUMINOSA E EMULSIÓNS ASFÁLTICAS PARA O TALLER DE VÍAS E OBRAS 600.000 €
04/09/2017 INSTALACIÓN DE ELEMENTOS VEXETAIS E NON VEXETAIS PARA A DECORACIÓN DO NADAL 135.000 €
CONTRATACION ARTISTICA DE PRESTACION DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓN DO GRUPO INTERNACIONAL "CRYSTAL FIGHTERS" NO AUDITORIO DE CASTRELOS. VIGO EN FESTAS 2017 94.600 €
CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓN DO ARTISTA INTERNACIONAL CARLOS VIVES NO AUDITORIO DE CASTRELOS. PROGRAMA VIGO EN FESTAS 2017 90.900 €
CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVIZOS PARA ACTUACIÓN DO GRUPO INTERNACIONAL "THE PRETENDERS" NO AUDITORIO DE CASTRELOS. PROGRAMA VIGO EN FESTAS 2017. 89.200 €
30/08/2017 Obras de renovación dun ascensor no edificio da casa do concello 80.000 €
30/08/2017 Obras para a substitución de firmes en contornos patrimoniais de Vigo (3 lotes) 902.144,96 €
30/08/2017 Obras do proxecto de humanización da rúa Canceleiro, entre as rúas Rosalía de Castro e García Barbón 219.688,59 €
27/09/2017 CONTRATACION DE GASOLEO "C" PARA INSTALACIÓNS DE AQS E CALEFACCIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DEPENDENTES DA CONCELLERIA DE DEPORTES. 214.229,86 €
14/08/2017 HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA 1.459.925,22 €
ONTRATACIÓN DO SERVIZO DE SEGURIDADE E ACCESIBILIDADE AO BAÑO, PARA PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA EN DOUS AREAIS DO CONCELLO DE VIGO POR PROCEDEMENTO NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE 43.000 €
09/08/2017 CONTRATO DE SUBMINISTROS DE FORMIGÓN, ÁRIDOS, MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN E MATERIAIS DE FERRETERÍA PARA O TALLER DE FOMENTO DO CONCELLO DE VIGO. 1.110.000 €
19/07/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS AUXILIARES AULA ESTUDIO AVENIDA BEIRAMAR 191.069,58 €
19/07/2017 SERVIZO DE INFORMACIÓN CIDADÁ A TRAVÉS DO TELÉFONO 010 804.419,33 €
21/06/2017 ADQUISICIÓN POSTO EN FUNCIONAMENTO DE DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS EXTERNOS - DESA- E O SEU MANTEMENTO PARA INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 35.000 €
05/07/2017 CONTRATO DE PRESTACIÓN DO SERVIZO DE MANTEMENTO INTEGRAL DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS DE BEADE, BEMBRIVE, CABRAL, CANDEÁN, LAVADORES, PEREIRÓ, TEIS E ZAMÁNS 923.913,27 €
19/06/2017 CONTRATACIÓN, POR PROCEDENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO MONTE DA MINA-CASTRELOS. 259.182 €
06/06/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS DE SOPORTE TÉCNICO E FORMACIÓN PARA A POSTA EN MARCHA DO PROXECTO EDUSI-VIGO VERTICAL 239.580 €
05/06/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS REDACCIÓN PROXECTO OBRAS HUMANIZACIÓN. E.P. 2001 CALVARIO LA GARRIDA. TRAMO IGLESIA DE BEADE A GARRIDA (PO 330). LUGAR DE PORTO, ENTRE REGATO QUINTIÁN E O Nº 77 DA ESTRADA DO PORTO 111.320 €
05/06/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A XESTIÓN, ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS DESPRAZAMENTOS ESCOLARES DO PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL DE COÑECEMENTO DA CIDADE "VIGO EDUCA" 153.780 €
05/06/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS REDACCIÓN PROXECTO OBRAS HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002- GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BARZÁN, ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS 72.874,49 €
25/05/2017 PLAN DE OCUPACIÓN E EXPLOTACION DOS SERVIZOS DE TEMPORADA: QUIOSCOS NAS PRAIAS DO MUNICIPIO PARA A TEMPADA ESTIVAL 2017
06/06/2017 CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A EXECUCIÓN DOS MURAIS DO TERCEIRO PROGRAMA PARA ARROMBAR MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA NA VÍA PÚBLICA 297.043,71 €
06/09/2017 CONTRATO DE SERVIZO PARA O MANTEMENTO DA SINALIZACIÓN HORIZONTAL E VERTICAL DO CONCELLO DE VIGO 2.400.000 €
24/05/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS PARA A SUBMINISTRACIÓN EN RÉXIME DE ALUGUER DE ELEMENTOS PARA A ILUMINACIÓN DO NADAL 694.500 €
19/04/2017 PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DA PROMOCIÓN TURISTICA DO DESTINO VIGO E RIAS BAIXAS 2017-2019 736.000 €
18/05/2017 CONTRATO RECAUDACION EJECUTIVA 13.939.200 €
17/04/2017 CONTRATO MAIOR DE SERVIZOS DE REDACCIÓN DE PROXECTO DE SOTERRAMENTO DO TRÁFICO RODADO DA PORTA DO SOL, E HUMANIZACIÓN E TRANSFORMACIÓN PEONIL DA ACTUAL REDE VIARIA 217.800 €
17/04/2017 CONTRATO MAIOR SERVIZOS REDACCIÓN PROXECTO OBRAS REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA (ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA) 217.800 €
12/04/2017 CONTRATO MAIOR PARA A ORGANIZACIÓN E PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE CAMPAMENTOS DE VERÁN 2017 189.104 €
17/03/2017 CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE MANTEMENTO INTEGRAL DAS INSTALACIONS DE CALEFACCION E AUGA QUENTE SANITARIA NOS COLEXIOS PUBLICOS DE VIGO. 130.000 €
06/03/2017 CONTRATACION SERVIZOS PARA A XESTIÓN ORGANIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE INMERSIÓN LINGÜISTICA MEDIANTE INTEGRACIÓN ESCOLAR NUN HIGH SCHOOL EN PERÍODO LECTIVO "VIGO EN INGLÉS 2017" 208.800 €

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información