Escudo Concello de Vigo
Perfil

Información sobre Contratos de Obras Públicas en curso

Prazas convocadas
Obras públicas Importe Información
EXPEDIENTE OBRAS MELLORA E AMPLIACIÓN PARQUE CENTRAL DE TEIS DO SERVIZO DE BOMBEIROS. (Licitación) 1295188.86€ Documentos
CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA, CON OU SEN MAQUINISTA, PARA A REPARACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS E OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL QUE TEN ENCOMENDADAS O TALLER DE VÍAS E OBRAS. (Licitación) 871200.00€ Documentos
PROCEDEMENTO ABERTO POR LOTES PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME EN RÚAS DE DIVERSAS PARROQUIAS DO TERMO MUNICIPAL. (Licitación) 639345.89€ Documentos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA CONTRATACIÓN DO REFORZADO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DE DIVERSAS RUAS DO CASCO URBÁN DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO. (Licitación) 381072.95€ Documentos
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DA SEGUNDA FASE DA CONSTRUCCIÓN DO CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFÍA. (Licitación) 378972.21€ Documentos
OBRAS MELLORA E REPOSICION DE ESPAZOS PUBLICOS NO CASCO VELLO, NO AMBITO DA PRAZA DA PRINCESA E PRAZA DE ARGUELLES, ENGADINDO OS ESPAZOS SOTERRADOS ENTRE RUA ABELEIRA MENENDEZ E PRAZA ARGÜELLES.2. (Licitación) 348426.99€ Documentos
ADECUACIÓN DE PARCELA PARA APARCAMENTO NO POLIDEPORTIVO DE NAVIA. (Licitación) 240000.00€ Documentos
HUMANIZACIÓN DA AVDA. DE CASTRELOS ENTRE AVDA. PORTANET E CLARA CAMPOAMOR. (Licitación) 232417.56€ Documentos
HUMANIZACIÓN DA RUA MARQUES DE VALTERRA. (Licitación) 211000.00€ Documentos
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA PAR JENARO DE LA FUENTE, ENTRE RÚA ARAGÓN E RÚA TOLEDO. (Licitación) 200000.00€ Documentos
CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA DE "HUMANIZACIÓN DA RÚA FERREIROS, FASE I, ENTRE PRAZA M. DIEGO SANTOS E RÚA RAMÓN ANTONIO ÁLVAREZ.. (Licitación) 165782.48€ Documentos
OBRA DE MELLORA E REPOSICIÓN DE USO DO PATIO DO COLEXIO ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO, EN NAVIA. (Licitación) 165370.59€ Documentos
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ACCESO AO BARRIO DE NAVIA DENDE A VG-20. (Licitación) 164000.00€ Documentos
ESTABILIZACIÓN DO NOIRO DO CAMIÑO DE LAGOA EN TEIS. (Licitación) 124837.18€ Documentos
CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DO PROXECTO DE ESTRUCTURA DE PASO SOBRE REGATO VILAVERDE-PEBEGÓNS (ZAMANS). (Licitación) 108758.40€ Documentos
PROXECTO DE DERRUBA DO ANTIGUA RESTAURANTE "AS DORNAS" (SAMIL). (Licitación) 90959.18€ Documentos

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información