Escudo Concello de Vigo
Perfil

Proxectos de obras públicas

Prazas convocadas
Obras públicas Importe Información
CONTRATO MAIOR OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA ENTRE A RÚA LEPANTO E A RÚA NICARAGUA.(2018-03-22) 8998098.78€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PROXECTO DE REFORMA DE GRADA DE RIO DO ESTADIO MUNICIPAL DE BALAIDOS.(2016-11-14) 6777293.55€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS IMPLANTACIÓN VÍA CICLISTA ENTRE TEIS E SAMIL.(2018-02-12) 5895000.00€ Datos
REFORMA DA CUBERTA E GRADA DE TRIBUNA DO ESTADIO DE BALAIDOS. FASE II.(2015-09-09) 5234256.94€ Datos
REFORMA DE CUBIERTA Y GRADA DE TRIBUNA ESTADIO DE BALAIDOS. SEGUNDA FASE. PROXECTO MODIFICADO Nº 1.() 5154574.25€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS DE REHABILITACIÓN E TRANSFORMACIÓN DO CONTORNO URBANO DA GRAN VÍA - ENTRE A RÚA MARÍA BERDIALES E A RÚA VENEZUELA.(2018-10-01) 4289142.97€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS DE IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) NO PARQUE CAMILO JOSÉ CELA E RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ (ENTRE TORRECEDEIRA E PI E MARGALL).(2017-12-04) 2797719.49€ Datos
HUMANIZACIÓN RÚA NICARAGUA. 1ª FASE.(2011-11-23) 2525000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN RÚA MARTÍNEZ GARRIDO. FASE II.(2011-11-28) 2500000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN RÚA ARAGÓN. FASE II.(2011-11-28) 2500000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN RÚA MENÉNDEZ PELAYO. 1ª FASE.(2011-11-28) 2475000.00€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN DA ESTRADA PROVINCIAL 2002-GRAN VÍA AVDA. MADRID. RÚA EMILIA PARDO BAZÁN, ENTRE GRAN VÍA E AVDA. ARQUITECTO PALACIOS..(2018-04-23) 2388998.56€ Datos
"HUMANIZACIÓN DA RÚA VÍA NORTE, ENTRE URZAIZ E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ".(2018-01-30) 2301549.34€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REMODELACIÓN DO MERCADO DO BERBÉS.(2012-11-26) 2178250.25€ Datos
OBRAS ACONDICIONAMENTO DE ESPAZO DE USO DEPORTIVO NA RÚA ROMIL Nº77.(2018-07-03) 2173430.38€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA BRASIL. 1ª FASE.(2011-11-28) 2100000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, FASE 1, ENTRE REPÚBLICA ARGENTINA Y CANCELEIRO.(2014-11-12) 2000000.00€ Datos
CONTRATO DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE FIRMES EN VIAIS MUNICIPAIS NAS DIFERENTES PARROQUIAS DO CONCELLO DE VIGO.(2016-10-19) 1992557.56€ Datos
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA AVDA. DAS CAMELIAS ENTRE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ E AVDA. DA HISPANIDADE.(2018-10-24) 1789256.20€ Datos
REFORMA CUBERTA RÍO E CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL NO ESTADIO DE BALAIDOS, FASE 1.(2014-10-27) 1680000.00€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS HUMANIZACIÓN RÚA ÁLVARO CUNQUEIRO FASE II CORONA CIRCULAR EXTERIOR.(2018-02-12) 1600000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN RÚA RAMÓN NIETO. FASE II.(2011-11-23) 1500000.00€ Datos
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN NA RÚA SEVERINO COBAS , FASE III: BAIXADA AO CAPITAN ATE Ó NÚMERO 186.(2011-09-22) 1465658.77€ Datos
REFORZO DE FIRMES EN VÍAS MUNICIPAIS 2018. LOTE 1 VIGO SUR, LOTE 2 VIGO ESTE, LOTE 3 VIGO OESTE"..(2018-12-03) 1462080.32€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA GARCÍA LORCA.(2017-08-14) 1459925.22€ Datos
HUMANIZACIÓN VIA NORTE. FASE 1 ENTRE TRAVESÍA DE VGIO E ESCULTOR GREGORIO FERNÁNDEZ.(2016-10-03) 1349681.42€ Datos
EXPEDIENTE OBRAS MELLORA E AMPLIACIÓN PARQUE CENTRAL DE TEIS DO SERVIZO DE BOMBEIROS.(2013-12-02) 1295188.86€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA ALVARO CUNQUEIRO. FASE I.(2016-10-03) 1250000.00€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA O ACONDICIONAMENTO DO MERCADO DO PROGRESO.(2014-12-09) 1226197.57€ Datos
OBRAS DE MELLORA DA PAVIMENTACIÓN NA RÚA GARCÍA OLLOQUI E PRAZA DE COMPOSTELA.(2017-10-02) 1213484.79€ Datos
HUMANIZACIÓN DA AVDA. GREGORIO ESPINO, FASE III.(2018-09-24) 1166943.75€ Datos
CONTRATO DE EXECUCIÓN DO PROXECTO DE IMPLANTACIÓN DE VÍA VERDE SOBRE ANTIGO TRAZADO FERROVIARIO ENTRE TEIS E URZAIZ..(2018-12-19) 1157024.79€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA ESTORNINO.(2016-10-03) 1149901.71€ Datos
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN PARQUE INFANTIL, PISTA DEPORTIVA E ÁREA DE DESCANSO EN NAVIA.(2018-02-12) 1100000.00€ Datos
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS, FASE I : RÚA BAGUNDA -TRAVESÍA SANTA CRISTINA.(2011-09-22) 1063655.86€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTAL DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ (FASE II).(2017-01-09) 1009187.23€ Datos
HUMANIZACIÓN DA AVENIDA DAS CAMELIAS ENTRE A RÚA DOUTOR MARAÑON E A RÚA JUAN RAMÓN JIMENEZ.(2016-10-17) 1000000.00€ Datos
OBRAS PARA A SUBSTITUCIÓN DE FIRMES EN CONTORNOS PATRIMONIAIS DE VIGO (3 LOTES).(2017-08-30) 902144.96€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DO ANTIGO CHALET MIRAMBELL COMO CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DA VILA ROMANA DE TORALLA..(2013-06-25) 884431.87€ Datos
MODIFICADO Nº 1 DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DA REHABILITACIÓN DO ANTIGUO CHALET MIRAMBELL COMO CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DA VILLA ROMANA DE TORALLA.() 884431.87€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO, ENTRE CANCELEIRO E SERAFÍN AVENDAÑO.(2016-10-19) 879430.00€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE EQUIPAMENTO SOCIAL E CULTURAL DA AA.VV. DA PRAZA DA MIÑOCA.(2012-11-26) 875104.23€ Datos
CONTRATACIÓN DO ALUGUER DE MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA, CON OU SEN MAQUINISTA, PARA A REPARACIÓN DAS INFRAESTRUCTURAS E OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL QUE TEN ENCOMENDADAS O TALLER DE VÍAS E OBRAS.(2014-08-04) 871200.00€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA MARQUÉS DE VALTERRA (FASE II).(2017-11-20) 871135.82€ Datos
HUMANIZACIÓN RÚA PINTOR COLMEIRO (TRAMO RÚA TARRAGONA-ALVARO CUNQUEIRO).(2011-11-23) 870000.00€ Datos
CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS A REALIZAR NOS CAMPOS DE FÚTBOL DE SAMIL, TRAVESAS E A ETEA..(2014-09-01) 856980.85€ Datos
CONTRATACIÓN OBRAS DE REFORZO DE FIRMES EN VÍAS URBANAS DE VIGO.(2018-12-11) 852461.99€ Datos
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DA RÚA SEVERINO COBAS. FASE II: TREVESÍA SANTA CRISTINA- BAIXADA AO CAPITAN.(2011-09-22) 836816.38€ Datos
HUMANIZACIÓN RÚA DOUTOR MARAÑÓN. 1ª FASE.(2011-11-23) 807000.00€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DO CASCO URBANO-I 2014.(2014-11-25) 799257.79€ Datos
OBRAS PARA AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA RÚA VENEZUELA.(2017-09-26) 766884.15€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS CONSTRUCCIÓN APARCADOIRO EN TERREOS MUNICIPAIS COLINDANTES HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO.(2017-01-09) 718188.19€ Datos
CONSTRUCCIÓN DUNHA ESCOLA INFANTIL EN NAVIA.(2013-11-26) 717796.61€ Datos
IMPLANTACIÓN DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVEMENTO URBANO SUSTENTABLE (VIGO VERTICAL) ENTRE A RÚA SAN SALVADOR E A PRAZA ISABEL A CATÓLICA.(2017-09-20) 714260.30€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA BUEU.(2016-12-19) 682138.40€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS POLO PROCEDEMENTO ABERTO PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTBOL A BANDEIRA-CARBALLAL FASE I.(2016-12-27) 680000.00€ Datos
OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CAMILO JOSÉ CELA.(2018-02-12) 667439.87€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA MARIA BERDIALES.(2014-12-09) 645873.44€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO POR LOTES PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME EN RÚAS DE DIVERSAS PARROQUIAS DO TERMO MUNICIPAL.(2013-10-21) 639345.89€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, ENTRE AVDA. DAS CAMELIAS E MENÉNDEZ PELAYO.(2014-12-09) 630000.00€ Datos
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DOS ESPAZOS DA NOVA AULA DA UNIVERSIDADE DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED), NO EDIFICIO AUDITORIO-PAZO DE CONGRESOS, NA AVDA. DE BEIRAMAR, EN VIGO.(2016-07-11) 600000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA PINTOR JOSÉ FRAU RUÍZ, ENTRE AS RÚAS ÁLVARO CUNQUEIRO E LÓPEZ.(2018-02-12) 596545.00€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENCONTRO DA RÚA SANJURJO BADÍA CO BARRIO DAS FLORES.(2018-02-13) 595000.00€ Datos
MELLORA DE INFRAESTRUCTURAS NAS PARROQUIAS DO CONCELLO DE VIGO, POR IMPORTE DE 588.420,83 EUROS.(2013-11-21) 588420.83€ Datos
DERRUBA PARCIAL DE EDIFICIO DE VIVENDAS NA RÚA CHURRUCA Nº 3 E 5, ESQUINA RÚA GRAVINA (EXECUCIÓN SUBSIDIARIA DERIVADA DO EXPEDIENTE DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS Nº 15.529/423).(2011-10-26) 557158.65€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS "REFORZO DE FIRMES EN VIAS MUNICIPAIS 2017. FASE I".(2018-09-05) 540322.76€ Datos
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA PRAZA DE PEDRO ALVARADO.(2018-01-30) 499990.84€ Datos
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DA CASA DO PATÍN.(2014-12-15) 494667.25€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN. FASE 4.(2016-08-22) 491348.50€ Datos
MELLORA DA ACCESIBILIDADE PEONIL ENTRE A PORTA DO SOL E ABELEIRA MENÉNDEZ FASE I.(2013-11-26) 489769.49€ Datos
CONTRATACION POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA GREGORIO ESPINO FASE 2.(2016-08-22) 488025.21€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA COLOMBIA. FASE I.(2017-12-20) 483360.26€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DE BEIRARRÚAS DA AVDA. ATLÁNTIDA.(2018-02-13) 470398.94€ Datos
HUMANIZACION RÚA DR. CORBAL FASE I.(2016-08-22) 467967.90€ Datos
CONTRATO DE OBRAS DE ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA DE BEADE.(2017-10-02) 463244.49€ Datos
MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: SUBIDA Á MADROA E NA RÚA MANUEL COSTAS BASTOS; SUBIDA MOUTEIRA EN BEMBRIVE E RÚA SEIXO EN BEADE; ROTEA DE ABAIXO, GANDARÓN, CAMIÑO FERMÍN E BAGUNDA; SANTA MARIÑA;.(2014-09-01) 449000.00€ Datos
OBRAS DE MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS PEONÍS E DE RODADURA EN: ACCESOS AO PAVILLÓN MUNICIPAL DE CORUXO E NO CAMIÑO GÁNDARA- CORUXO; SAN COSME - ZAMÁNS; RÚA ATLÁNTIDA - ALCABRE; RÚA ENTRADA A BALSA - MATAMÁ; RÚA BRAVO.(2014-09-01) 449000.00€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS DE HUMANIZACIÓN DO ENTORNO DA RÚA ROSALÍA DE CASTRO E GARCÍA BARBÓN (RÚAS SERAFÍN AVENDAÑO, ROUPEIRO E HERÁCLIO BOTANA).(2018-04-30) 402499.81€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA GREGORIO ESPINO.FASE 1.(2014-12-09) 400000.00€ Datos
CONTRATACIÓN, POLO PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE ACCESOS E CUBRICIÓN NA PISCINA DA ETEA..(2016-10-19) 385983.56€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA CONTRATACIÓN DO REFORZADO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DE DIVERSAS RUAS DO CASCO URBÁN DO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.(2013-11-13) 381072.95€ Datos
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DA SEGUNDA FASE DA CONSTRUCCIÓN DO CENTRO GALEGO DE FOTOGRAFÍA.(2013-11-21) 378972.21€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA GERONA.FASE 1.(2014-12-09) 350000.00€ Datos
REFORMA INTERIOR DE EDIFICACIÓN COMA ESCOLA INFANTIL NA RÚA MESTRES GOLDAR DO CONCELLO DE VIGO.(2011-12-07) 349999.99€ Datos
OBRAS MELLORA E REPOSICION DE ESPAZOS PUBLICOS NO CASCO VELLO, NO AMBITO DA PRAZA DA PRINCESA E PRAZA DE ARGUELLES, ENGADINDO OS ESPAZOS SOTERRADOS ENTRE RUA ABELEIRA MENENDEZ E PRAZA ARGÜELLES.2.(2014-09-30) 348426.99€ Datos
CONTRATACIÓN, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REFORMA DE VESTIARIOS E INSTALACIÓNS NO CAMPO DE FÚTBOL DE CARBALLAL.(2018-05-07) 342720.00€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS CUBRICIÓN PATIO COLEXIO CARBALLAL.(2017-11-13) 335544.07€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RUA COUTADAS - TEIS (ENTRE A RÚA SANTANDER E O PASO SUPERIOR SOBRE A AP-9).(2014-09-01) 335000.00€ Datos
OBRAS DE URBANIZACION NO PERI IV-01 SAN ROQUE "A" (BARRIO DE RIBADAVIA).(2017-11-02) 327729.69€ Datos
CUBRICIÓN ESCALEIRAS MECÁNICAS 2ª REPÚBLICA.(2014-11-12) 320000.00€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA ALVARO CUNQUEIRO, AVDA. BUENOS AIRES E RÚA CAÑIZA.(2015-04-20) 316480.25€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA PURIFICACIÓN SAAVEDRA, FASE I, ENTRE SANJURJO BADÍA E ENRIQUE LORENZO..(2018-01-30) 306096.89€ Datos
OBRAS DE ACCESIBILIDADE A COLEXIOS PÚBLICOS.(2014-10-08) 300000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA ARAGÓN. FASE 3..(2014-12-09) 300000.00€ Datos
OBRAS DE CONSTRUCIÓN DE PISTA DE SKATE, ROLLER E BMX EN SAN PAIO DE NA.(2018-01-02) 300000.00€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A EXECUCIÓN DOS MURAIS DO TERCEIRO PROGRAMA PARA ARROMBAR MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA NA VÍA PÚBLICA.(2017-06-06) 297043.71€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DA PRAZA NO PASEO DE PAZ ANDRADE.(2012-11-26) 292891.97€ Datos
HUMANIZACIÓN DA PRAZA MARTINEZ GARRIDO, ENTRE O CAMIÑO DOS MEDIEROS E O CAMIÑO SOBREIRO NO CALVARIO.(2014-09-22) 290000.00€ Datos
CONTRATACIÓN DOS SERVIZOS DE PROCURADOR PAR A REPRESENTACIÓN DO CONCELLO DE VIGO PERANTE DISTINTOS ÓRGANOS XUDICIAIS.(2015-12-16) 283702.56€ Datos
CUBRICIÓN DO PATIO DO COLEXIO ROCÍO.(2017-11-13) 274999.99€ Datos
OBRAS DE EXECUCIÓN E DOTACIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACION DE VIGO E A SUA RIA.(2012-12-12) 273125.89€ Datos
OBRAS DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DO ENTORNO DA IGREXA DE ZAMANS.(2013-04-02) 269779.24€ Datos
CONTRATACIÓN, POR PROCEDENTO ABERTO, DAS OBRAS DE REFORMA DA ESTRUTURA E PAVIMENTO DO PAVILLÓN DO MONTE DA MINA-CASTRELOS..(2017-06-19) 259182.00€ Datos
HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA DA AVENIDA CASTELAO, ENTRE A RÚA REDONDELA E A RÚA PORRIÑO.(2016-10-03) 250000.00€ Datos
CONTRATO MAIOR DE OBRAS PARA A EXECUCIÓN DOS MURAIS DO CUARTO PROGRAMA PARA ARRUMBAR MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA NA VÍA PÚBLICA.(2018-04-23) 246745.88€ Datos
OBRAS DE URBANIZACIÓN ÁREA DOTACIONAL AD6 DISCONTINUA SAN SEBASTIAN/ ABELEIRA MENÉNDEZ.() 241018.07€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA ALONSO OJEDA - TEIS.(2014-09-01) 240000.00€ Datos
ADECUACIÓN DE PARCELA PARA APARCAMENTO NO POLIDEPORTIVO DE NAVIA.(2013-10-28) 240000.00€ Datos
PASEO ROSALIA DE CASTRO 1. PROXECTO DERRUBA DO EDIFICIO MUNICIPAL DO ANTIGO RESTAURANTE EL CASTILLO. REF EXP: 606-410..(2013-06-10) 239804.87€ Datos
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REMATE DA URBANIZACIÓN DA "U.A. I-01 VILLALAURA".(2016-06-01) 236668.39€ Datos
HUMANIZACIÓN DA AVDA. DE CASTRELOS ENTRE AVDA. PORTANET E CLARA CAMPOAMOR.(2014-11-12) 232417.56€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA DOUTOR CANOA.(2014-09-01) 230000.00€ Datos
CONTRATO MAIOR OBRAS DE CORRECCIÓN DE PATOLOXÍAS, CONSOLIDACIÓN E ACCESIBILIDADE EDIFICACIÓN COÑECIDA COMO "VILLA SOLITA" (ALCABRE).(2018-05-07) 228925.62€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA FÁTIMA.(2017-12-20) 225000.00€ Datos
CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE INSTALACIÓN DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS ELÁSTICOS NA PISTA VERMELLA DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS E NO PAVILLÓN.(2016-11-22) 219999.99€ Datos
CONTRATACIÓN OBRA DERRUBA PARCIAL DO EDIFICIO SITO NA RÚA SANTA TEGRA Nº71.(2014-07-14) 219947.39€ Datos
OBRAS DO PROXECTO DE HUMANIZACIÓN DA RÚA CANCELEIRO, ENTRE AS RÚAS ROSALÍA DE CASTRO E GARCÍA BARBÓN.(2017-08-30) 219688.59€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA LLORENTE (FASE I).(2016-11-22) 218547.36€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RUA MARQUES DE VALTERRA.(2015-11-18) 211000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RUA MARQUES DE VALTERRA.(2013-11-21) 211000.00€ Datos
CONTRATACIÓN, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DA EXECUCIÓN DE OBRAS DE RENOVACIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL NO CAMPO DE FÚTBOL DE COMESAÑA, EN BASE AO CONVENIO SUSCRITO ENTRE A DEPUTACIÓN PROVINCIA.(2016-09-06) 204677.40€ Datos
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA BEIRARRÚA PAR JENARO DE LA FUENTE, ENTRE RÚA ARAGÓN E RÚA TOLEDO.(2013-11-21) 200000.00€ Datos
CONTRATACIÓN POR PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA AVDA HISPANIDADE (ENTRE GRAN VÍA E ZAMORA).(2013-11-21) 200000.00€ Datos
OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DE BARREIRO.(2018-02-13) 199999.99€ Datos
OBRAS DE AMPLIACIÓN DO PARQUE INFANTIL DA PRAZA DA INDEPENDENCIA.(2018-02-13) 199999.69€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA MARÍA BERDIALES ENTRE GRAN VÍA E HERNÁN CORTÉS.(2017-12-20) 194609.70€ Datos
CONTRATACIÓN, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DO CÉSPEDE ARTIFICIAL, NO CAMPO DE FÚTBOL DO MONTE DA MINA, EN BASE AO CONVENIO COA DEPUTACIÓN PROV. DE PONTEVEDRA.(2016-09-06) 191017.42€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA TOLEDO E O SEU ENTORNO.(2014-09-01) 190000.00€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA PAZOS E ENTRONQUE.(2014-12-09) 175000.00€ Datos
REPARACIÓN E MANTEMENTO DA RÚA ESPERANTO.(2016-06-15) 172501.75€ Datos
CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DA OBRA DE "HUMANIZACIÓN DA RÚA FERREIROS, FASE I, ENTRE PRAZA M. DIEGO SANTOS E RÚA RAMÓN ANTONIO ÁLVAREZ..(2013-11-21) 165782.48€ Datos
OBRA DE MELLORA E REPOSICIÓN DE USO DO PATIO DO COLEXIO ALFONSO RODRÍGUEZ CASTELAO, EN NAVIA.(2013-11-18) 165370.59€ Datos
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DO ACCESO AO BARRIO DE NAVIA DENDE A VG-20.(2013-11-21) 164000.00€ Datos
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE REFORMA DA CUBERTA NO PAVILLÓN DE TEIS..(2014-11-26) 158359.00€ Datos
CONTRATACION DE OBRA DE DERRUBA PARCIAL DO EDIFICIO SITO NA RUA PROGRESO Nº11.(2014-03-17) 153859.44€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A TALA DE EUCALIPTOS NO MONTE DA GUÍA.(2011-04-30) 150400.80€ Datos
HUMANIZACIÓN RAMÓN NIETO, FRONTE AO MERCADO DE CABRAL.(2014-11-12) 150000.00€ Datos
CONTRATACIÓN DAS OBRAS DE HUMANIZACIÓN DA RÚA FERREIROS. FASE II.(2016-08-22) 145714.29€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO DAS OBRAS DE "TERMINACIÓN HUMANIZACIÓN DA AVDA. HISPANIDAD (ENTRE GRAN VÍA E ZAMORA".(2014-12-10) 145460.57€ Datos
OBRAS DE "REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA AVDA. CLARA CAMPOAMOR ENTRE O PK 3+730 AO PK 4+650".(2015-04-27) 145239.93€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA A CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENEMENTO E CONSOLIDACIÓN DO ACTUAL CIRCUITO DE ADESTRAMENTO NO PARQUE DE CASTRELOS.(2012-11-26) 144481.16€ Datos
CONTRATACIÓN POR LOTES, POLA MODALIDADE DE PROCEDEMENTO ABERTO, DAS OBRAS DE MANTEMENTO E REPARACIÓN DOS CAMPOS DE FÚTBOL MUNICIPAIS DE COMESAÑA E MEXUEIRO.(2016-05-10) 131573.04€ Datos
PROCEDEMENTO ABERTO PARA CONTRATACIÓN OBRAS MELLORA DE BEIRARRÚAS NA AVDA. CASTELAO ENTRE Nº 1 E Nº 9.(2011-10-13) 125000.00€ Datos
ESTABILIZACIÓN DO NOIRO DO CAMIÑO DE LAGOA EN TEIS.(2015-06-15) 124837.18€ Datos
REPARACIÓN DE NOIRO E CONTRUCCIÓN DE NOVO MURO DE SOPORTE DO CAMIÑO PORTIÑO.(2015-05-25) 119096.61€ Datos
CONTRATO MAIOR PARA Á EXECUCIÓN DAS OBRAS DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN DE CONSOLIDACIÓN DA CIMENTACIÓN DE NICHOS NO CEMITERIO DE TEIS DO CONCELLO DE VIGO..(2014-10-13) 116408.72€ Datos
HUMANIZACIÓN DAS RÚAS BAIXADA A RÍOS E RÚA DOUTOR CORBAL - TEIS.(2014-09-01) 115000.00€ Datos
CONTRATACIÓN POLO PROCEDEMENTO ABERTO DO PROXECTO DE ESTRUCTURA DE PASO SOBRE REGATO VILAVERDE-PEBEGÓNS (ZAMANS).(2013-11-21) 108758.40€ Datos
ENSANCHE DO ESTREITO DA PIVIDAL, NA AVDA SANTA MARINA.(2015-11-18) 102177.87€ Datos
REPARACIÓNS DISCONTINUAS DA CALZADA NA RÚA TOMÁS ALONSO (CURVA SAN GREGORIO).(2016-04-18) 98705.63€ Datos
EXECUCIÓN DE BERARRÚAS NA RÚA SAA, BEADE.(2014-11-12) 97379.32€ Datos
REPARACIÓN DE MURO NA TRAZA DO CANAL DE EIRAS, CAMIÑO CONDESA TORRECEDEIRA, CEDEIRA E REDONDELA.(2015-11-03) 94457.86€ Datos
PROXECTO DE DERRUBA DO ANTIGUA RESTAURANTE "AS DORNAS" (SAMIL).(2013-12-02) 90959.18€ Datos
PROCEDEMENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDADE PARA A CONTRATACIÓN DA OBRA DE EXECUCIÓN SUBSIDIARIA DE DERRUBA DE NAVES EN A LAGOA (TEIS)..() 84767.76€ Datos
CONTRATACIÓN DA OBRA DE DEMOLICIÓN DO EDIFICIO SITUADO NA RÚA FALPERRA NÚMERO 30 POR RUINA.(2013-10-04) 81396.99€ Datos
OBRAS DE RENOVACIÓN DUN ASCENSOR NO EDIFICIO DA CASA DO CONCELLO.(2017-08-30) 80000.00€ Datos
SUBSANACIÓN DOS DEFECTOS DETECTADOS NAS REVISIÓNS O.C.A. DAS INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS DOS CENTROS DE ENSINO PÚBLICOS DO CONCELLO DE VIGO. FASE 1.(2011-12-26) 75000.00€ Datos
OBRAS DE REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME NA AVDA DO TRANVÍA PK 3+140 A PK 3+890.(2014-05-19) 66818.50€ Datos
MELLORA BORDES PEONÍS EN BEIRÁN - MATAMÁ.(2014-10-10) 60499.99€ Datos
ESTABILIZACIÓN DE NOIRO NA RÚA FONTÁNS.(2015-03-17) 60492.67€ Datos
CONTRATO MENOR OBRA DE REPARACIÓN E MANTEMENTO DA SEMI-ESTRADA DESCENDENTE DA RÚA URZAIZ.(2013-07-06) 60490.54€ Datos
CONTRATO MENOR DE OBRAS DE CONSTRUCIÓN DUN CAMPO DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL PARA ADESTRAMENTO NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS DO C.F. RELFAS-SÁRDOMA..(2017-04-03) 60487.89€ Datos
HUMANIZACIÓN DA RÚA ROLA NA MARXE DEREITA.(2016-10-03) 60484.84€ Datos
EXECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN NA RÚA VALOUTAS - CABRAL.(2015-11-30) 60473.76€ Datos
RENOVACIÓN DUN MURO NO CAMIÑO DE ROTEAS DE ABAIXO - LAVADORES.(2015-11-30) 60473.53€ Datos
REPARACIÓN DE PASOS DE PEONS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.(2017-05-29) 60425.00€ Datos
RENOVACIÓN PAVIMENTO EN SUBIDA CORREDOURA.(2017-05-02) 60414.70€ Datos
AMPLIACIÓN E REHABILITACIÓN DE TERRAZA PARA USO PÚBLICO NA RÚA COUTADAS EN BEADE.(2015-03-17) 60380.83€ Datos
MELLORA DO TRAZADO NA RÚA REVOLTA - MATAMÁ.(2016-10-13) 60378.56€ Datos
CONTRATO MENOR OBRAS REPOSICIÓN E REPARACIÓN INSTALACIÓNS PROTECCIÓN CONTRAS LUMES EDIFICIO CASA COSISTORIAL.(2016-11-14) 60336.95€ Datos
BEIRARRÚAS EN SUBIDA CEMITERIO DE CABRAL.(2016-10-03) 60329.24€ Datos
BEIRARRÚAS EN CALEXÓN RIVERA - LAVADORES.(2016-10-03) 60309.57€ Datos
CONTRATO MENOR DE OBRAS PARA A CONSTRUCIÓN DUNHA PISTA DE SKATEBOARD, BMX E ROLLER VERT WALL NO PARQUE DE BARREIRO.(2017-08-22) 60000.00€ Datos
EXECUCIÓN DE BEIRARRÚA NA RÚA CARBALLAL, CABRAL, FASE 3.(2014-10-10) 59475.98€ Datos
CONTRATO MENOR REPARACIÓN DOS PASOS DE PEÓNS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.(2013-08-07) 58915.90€ Datos
CONTRATO MENOR OBRAS REPARACIÓN PASOS DE PEÓNS NO TERMO MUNICIPAL DE VIGO.(2014-06-28) 58794.37€ Datos
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA REDE DE DRENAXE NA RÚA FERRADURA, SAMPAIO.(2014-10-15) 58750.61€ Datos
PINTADO DOS ACCESOS PEATONAIS AO PARKING, ESTRUTURA, PASARELA METÁLICA E BARANDAS DA PRAZO DO REI.(2014-09-16) 58225.77€ Datos
CONTRATO MENOR OBRAS MANTEMENTO DOS CAMPOS DE FÚTBOL DE HERBA ARTIFICIAL A BOUZA, SANTA MARIÑA, SÁRDOMA, A GUÍA EN BASE AO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE O CONCELLO DE VIGO E A DEPUTACIÓN PROVINCIAL.(2015-10-08) 58120.01€ Datos
REPARACIÓN DOS ALEIROS DA FACHADA NORTE DO EDIFICIO DO CONCELLO DE VIGO.(2016-10-11) 57713.62€ Datos
OBRAS DE AXARDINAMENTO DE ILLOTE NO ENTORNO DO CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE CABRAL.(2016-12-15) 57246.85€ Datos
BEIRARRÚAS NA RÚA DONA FERMINA - TEIS.(2016-10-03) 56323.23€ Datos
MELLORA DO CAMIÑO CARPINTEIRA - MATAMÁ.(2015-11-30) 52104.79€ Datos
REFORZO DA CADA DE RODADURA NA RÚA ANTÓN BEIRAS.(2016-11-02) 51347.39€ Datos
MELLORA DA REDE SEPARATIVA DE PLUVIAIS E RENOVACIÓN DOS PAVIMENTOS NA RÚA SUBIDA COTOGRANDE - CABRAL.(2015-03-17) 50549.82€ Datos
REPARACIÓN E NIVELACIÓN DE REXISTROS EN CALZADA.(2016-10-05) 50404.93€ Datos
OBRAS DE ADECUACIÓN DOS SENDEIROS AZUIS DO CONCELLO.(2016-12-07) 49997.30€ Datos
CONTRATO MENOR OBRAS DE MELLORA DO ACCESO AO COLEGIO RAMÓN Y CAJAL.(2013-07-06) 49996.91€ Datos
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE ACCESO AO PAVILLÓN DA ETEA..(2014-08-12) 49535.46€ Datos
CONTRATO MENOR OBRA ACONDICIONAMENTO REXISTRO XERAL.(2016-04-20) 47570.09€ Datos
EXECUCIÓN DE BEIRARRÚAS NA RÚA CANTABRIA, ENTRE OS NÚMEROS 195 E 207.(2015-03-17) 47429.83€ Datos
REPARACIÓN DE DANOS E MELLORAS NO SOTO DO EDIFICIO PRINCIPAL DO PARQUE CENTRAL DE SERVICIOS DO CONCELLO DE VIGO.(2017-10-11) 45990.26€ Datos
CONTRATO MENOR PARA A EXECUCIÓN DAS OBRAS DE REPARACIÓN DOS ALEROS DA FACHADA ESTE DO EDIFICIO DO CONCELLO DE VIGO.(2014-05-24) 45950.53€ Datos
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE ÁREA DE DESCANSO EN LOUREIRO (CABRAL).(2016-12-15) 43251.62€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA PUERTO RICO.(2015-03-21) 42025.68€ Datos
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA CURVA EN SAMPAIO DE ABAIXO.(2016-10-25) 41207.87€ Datos
REPOSICIÓN MURO NA RÚA COUTADAS, CASTRELOS.(2015-03-17) 40357.36€ Datos
OBRA PARA A INSTALACIÓN DE MOTORES DE ELEVACIÓN DA ESTRUTURA DE CUBERTA DE CASTRELOS.(2018-05-28) 39995.92€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA LEPANTO.(2015-03-21) 39803.91€ Datos
REPARACIÓN DISCONTINUA NA RÚA SANJURJO BADIA ENTRE AVDA. BUENOS AIRES E RÚA SANTANDER.(2015-10-31) 38584.78€ Datos
CONSTRUCCIÓN DE MURO NA RÚA PARDIÑEIROS DE ABAIXO, 14, EN LAVADORES.(2017-09-25) 37689.89€ Datos
REPOSICIÓN DE MURO EN CAMIÑO LOURIDO, AVV ROSALÍA DE CASTRO - SARDOMA.(2015-11-30) 37496.19€ Datos
ACONDICIONAMENTO E MELLORA DA PÉRGOLA DA PRAZA 8 DE MARZO.(2014-09-16) 36785.69€ Datos
OBRAS DE REPARACIÓN E ACONDICIONAMENTO DOS VESTIARIOS E ALMACÉN DO PARQUE DE CASTRELOS.(2017-11-10) 36721.05€ Datos
EXECUCIÓN DE BEIRARRÚAS ATA O CAMPO DE FUTBOL EN SAN COSME, ZAMÁNS.(2015-03-17) 31766.40€ Datos
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA ZONA VERDE DE BARREIRO.(2017-11-10) 30792.26€ Datos
MELLORA BORDES PEONÍS NA RÚA ROCÍO.(2014-10-10) 30249.67€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA NA RÚA LUIS SEOANE.(2016-11-02) 29636.95€ Datos
MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO DA RÚA MARTÍNEZ GARRIDO, HUMANIZACION FASE 3.(2015-05-04) 29297.23€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA PROGRESO.(2015-03-21) 27234.92€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA MANOLO MARTÍNEZ.(2015-03-21) 25143.12€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA PADRE FEIJOO.(2015-03-21) 20825.60€ Datos
REPOSICIÓN DE BEIRARRÚAS EN TOMÁS ALONSO, ENCONTRO COA RÚA SIMANCAS.(2014-10-10) 20412.39€ Datos
CONTRATO MENOR OBRAS MANTEMENTO BLOQUE DE ENTRADA, ASEOS E XIMNASIO DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE TEIS..(2015-11-24) 20158.60€ Datos
OBRAS DE REPARACIÓN DO VASO 3, "CATARATA", NA PRAIA DE SAMIL.(2017-08-03) 19777.89€ Datos
RECUPERACIÓN E ACONDICIONAMENTO DA ZONA VERDE SITUADA EN SUBIDA AOS PADRÓNS (ZAMÁNS).(2017-09-28) 18378.44€ Datos
RENOVACIÓN DO PAVIMENTO CAMIÑO LAGOS.(2015-03-17) 18273.32€ Datos
REPARACIÓN E MANTEMENTO DA ZONA DE ACCESO DE PÚBLICO AO PAVILLÓN DO CARME DO COMPLEXO DEPORTIVO DAS TRAVESAS..(2016-08-12) 17369.09€ Datos
RENOVACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DO CAUCE DO RÍO SANÍN - SAN ANDRÉS DE COMESAÑA.(2015-11-30) 15805.60€ Datos
REPARACIÓN E MANTEMENTO NO CÉSPEDE ARTIFICIAL DO CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL "BALTASAR PUJALES" EN BOUZAS..(2016-09-09) 12577.17€ Datos
REFORZO DA CAPA DE RODADURA DO FIRME DA RÚA MÉDICO D. JOSÉ MATO.(2015-03-21) 9249.28€ Datos
IMPERMEABILIZACIÓN PALCO EXTERIOR PARQUE CASTRELOS.(2017-04-12) 7547.37€ Datos
ACONDICIONAMENTO DO PARQUE INFANTIL DO MONTE VIXIADOR.(2017-09-04) 6162.48€ Datos
MELLORAS NA PISTA DEPORTIVA DE FRAGOSELO (CORUXO).(2016-11-22) 5592.34€ Datos
MELLORA DA ACCESIBILIDADE NO PARQUE INFANTIL DO FREIXO.(2017-09-08) 3650.15€ Datos
OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DA ZONA DE VESTIARIOS DAS PISTAS FONTÁNS DO CALVARIO.(2017-09-04) 3527.76€ Datos
MELLORAS NA PISTA DEPORTIVA DA RÚA MONDARIZ.(2016-11-22) 3222.25€ Datos
OBRAS DE CANALIZACIÓN DE ACOMETIDA DE ABASTECEMENTO DE AUGA.(2017-08-03) 2741.85€ Datos
CONTRATO MENOR REPARACIÓN DA TRAVESÍS DOS ROSAIS - TEIS.(2013-08-07) Datos

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP
Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información