vigohoxe   
  Comprobación de certificados de pagamento emitidos
 
Como comprobar a veracidade dun certificado de pagamento

Para comprobar a veracidade dun certificado de pagamento expedido polo Concello de Vigo, vostede ten que cubrir os seguintes datos tal e como aparecen recollidos no certificado:

Código de verificación: (Cxxxx-yyyyyyyZ)   
-