Escudo Concello de Vigo

Solicitude de Delimitación de Polígono ou Unidade Reparcelable

Como facelo

Presencialmente

Debe presentar a solicitude en documento regulamentado, xunto coa documentación requerida, no Rexistro da Xerencia de Urbanismo.

Documentación requirida

 • Relación de propietarios incluidos
  Con direccións a efectos de notificación.
 • Solicitante: Fotocopia do DNI no caso de persoas físicas. No caso de persoas xurídicas a persoa que asina a petición achegará documentación acreditativa da súa representación como unha fotocopia pública da escritura de constitución da sociedade, poder,etc
 • Determinacións do PXOU / Identificación de planeamento que se desenvolve
 • Acreditación do interese / Escritura/s de propiedade
 • Memoria xustificativa (da proposta.)
 • Planos de localización sobre a cartografía oficial do PXOU
 • Planos de proposta
  Escala mínima 1/1.000

Oficinas

 • Xerencia Municipal de Urbanismo

  Praza do Rei s/n
  Teléfono: 986 810 349

  Horario: De 9:00 a 13:30 horas.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información