Escudo Concello de Vigo

Impresos de Facenda: Taxas, Impostos e Multas : Domiciliación de recibos

 • Baixa da domiciliación de impostos e taxas (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Baixa da orde de domiciliación de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación da Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (EUI) (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Baixa da orde de domiciliación de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación da Taxa pola Recollida de Lixo Vivendas (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Baixa da orde de domiciliación de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación do Imposto de Actividades Económicas (IAE) (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Baixa da orde de domiciliación de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Baixa da orde de domiciliación de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Baixa da orde de domiciliación de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Modificación dos datos bancarios para a domiciliación dos tributos municipais de cobro periódico (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Baixa da orde de domiciliación de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
ffff
 • Baixa da domiciliación de impostos e taxas (Ver trámite)
  • Baixa da orde de domiciliación de pago (Descargar)
 • Domiciliación da Taxa de Exaccións Unificadas Industriais (EUI) (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación da Taxa pola Recollida de Lixo Vivendas (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación do Imposto de Actividades Económicas (IAE) (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación do Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Domiciliación do Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)
 • Modificación dos datos bancarios para a domiciliación dos tributos municipais de cobro periódico (Ver trámite)
  • Orden de domiciliacións de pago (Descargar)

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información