Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración Xeral (Quenda libre)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración Xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Quenda libre
 • Número de prazas: 3

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 09/01/2014 - 28/01/2014

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 1) - Vixencia ata o 08/02/2020
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  1 ***43*33* BERNARDEZ RODRIGUEZ BEATRIZ Ocupa Vacante/Programa
  2 *6*965*** CAMPOS RIVAS LAURA Ocupa Vacante/Programa
  3 3*5**51** OLMOS PITA LUCIA Ocupa Vacante/Programa
  4 **17*5*9* CARRERA PEREZ RUBEN Ocupa Vacante/Programa
  5 3*1*56*** JORGE ALVAREZ MONICA Desactivado/a
  6 3***3*78* SONEIRA VILLARINO XOANA Ocupa Vacante/Programa
  7 **4*8*60* GALLEGO SANTOS RUTH MARIA Ocupa Vacante/Programa
  8 *608*0*** NÚÑEZ ABOY NURIA MARÍA Ocupa Vacante/Programa
  9 **0*2*05* LOPEZ DURAN PABLO Desactivado/a
  10 *6***508* GONZÁLEZ RODRÍGUEZ EMILIA Desactivado/a
  11 787****5* CHAPELA GALLEGO MARIA DOLORES Ocupa Vacante/Programa
  12 *42*2*3** GONZALEZ ARIAS OLGA Ocupa Vacante/Programa
  13 *6**646** MINIÑO VALVERDE MARIA CRISTINA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 361***5** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
  15 3**63**6* COLLAZO SAAVEDRA Mª CONCEPCIÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  16 **7*812** CARBALLEIRA FERNANDEZ NOELIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  17 **0015*** CARIDE NIMES BÁRBARA MARÍA En proceso
  18 *532***2* PRADO MIGUELEZ VANESA Desactivado/a
  19 3*12***8* LIJÓ RODRÍGUEZ BLANCA Ocupa Vacante/Programa
  20 5317***** VILA RODRÍGUEZ ALDARA Desactivado/a
  21 3**54**3* VAZQUEZ LOPEZ DIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  22 ***9*201* CRUZ RODRÍGUEZ MONTSERRAT Ocupa Vacante/Programa
  23 3****568* GONZALEZ SANCHEZ ISABEL Desactivado/a
  24 ***0*460* SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  25 *5*5*9*5* ALEJANDRE IGLESIAS MARIA SUSANA Desactivado/a
  26 3*0**0*1* COSTAS SOUSA MARCOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  27 *7*031*** PAZOS DIZ LUCIA Desactivado/a
  28 7*00***5* CARBALLO TRONCOSO ROSARIO Desactivado/a
  29 7*00***8* CARBALLO TRONCOSO ALMUDENA Desactivado/a
  30 32*3***4* IZQUIERDO MARTÍN JOSÉ LUIS Desactivado/a
  31 3**14**7* ALONSO OTERO Mª CARMEN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  32 3*3**77** QUINTANS ACUÑA Mª JOSE Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  33 ***841*1* COVELA RÚA SARA Desactivado/a
  34 **3*45*7* CARRASCO COUSELO MARÍA Desactivado/a
  35 3*9***32* VAZQUEZ BARBOSA SUSANA Desactivado/a
  36 4*08***7* DACOSTA GÓMEZ JULIA MARÍA Desactivado/a
  37 361**6*** DOMÍNGUEZ BORINES JESSICA Desactivado/a
  38 3**3*64** PEREZ LORENZO NOA En proceso
  39 *6*9**43* DA ROCHA GONZÁLEZ EVA MARIA Desactivado/a
  40 ****3386* DOPICO FURELOS DIEGO Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Servizos da Sede Electrónica

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información