Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración Xeral (Quenda libre)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración Xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Quenda libre
 • Número de prazas: 3

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 09/01/2014 - 28/01/2014

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 1)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  1 *****333Y BERNARDEZ RODRIGUEZ B Desactivado/a
  2 *****573W CAMPOS RIVAS L Desactivado/a
  3 *****516Q OLMOS PITA L Ocupa Vacante/Programa
  4 *****579H CARRERA PEREZ R Ocupa Vacante/Programa
  5 *****647F JORGE ALVAREZ M Desactivado/a
  6 *****678L SONEIRA VILLARINO X Seleccionable sólo Programa/Vacante
  7 *****160B GALLEGO SANTOS R Ocupa Vacante/Programa
  8 *****011R NÚÑEZ ABOY N Ocupa Vacante/Programa
  9 *****705P LOPEZ DURAN P Desactivado/a
  10 *****508T GONZÁLEZ RODRÍGUEZ E Desactivado/a
  11 *****695W CHAPELA GALLEGO M Ocupa Vacante/Programa
  12 *****937K GONZALEZ ARIAS O Ocupa Vacante/Programa
  13 *****465H MINIÑO VALVERDE M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 *****353L VIEIRA PARADA A Ocupa Vacante/Programa
  15 *****966N COLLAZO SAAVEDRA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  16 *****122Y CARBALLEIRA FERNANDEZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  17 *****558L CARIDE NIMES B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  18 *****012S PRADO MIGUELEZ V Desactivado/a
  19 *****758G LIJÓ RODRÍGUEZ B Ocupa Vacante/Programa
  20 *****938M VILA RODRÍGUEZ A Desactivado/a
  21 *****263B VAZQUEZ LOPEZ D Ocupa Vacante/Programa
  22 *****201D CRUZ RODRÍGUEZ M Ocupa Vacante/Programa
  23 *****568F GONZALEZ SANCHEZ I Desactivado/a
  24 *****460W SOTO HERMIDA J Ocupa Vacante/Programa
  25 *****386A DOPICO FURELOS D Seleccionable sólo Programa/Vacante
  26 *****985R ALEJANDRE IGLESIAS M Desactivado/a
  27 *****051Q COSTAS SOUSA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  28 *****145A PAZOS DIZ L Desactivado/a
  29 *****895K CARBALLO TRONCOSO R Desactivado/a
  30 *****448B CARBALLO TRONCOSO A Desactivado/a
  31 *****254A IZQUIERDO MARTÍN J Desactivado/a
  32 *****547Q ALONSO OTERO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  33 *****774Y QUINTANS ACUÑA M Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  34 *****121K COVELA RÚA S Desactivado/a
  35 *****527T CARRASCO COUSELO M Desactivado/a
  36 *****732M VAZQUEZ BARBOSA S Desactivado/a
  37 *****497M DACOSTA GÓMEZ J Desactivado/a
  38 *****672B DOMÍNGUEZ BORINES J Desactivado/a
  39 *****641H PEREZ LORENZO N Final de lista Seleccionable
  40 *****610E PÉREZ GONZÁLEZ C Final de lista Seleccionable
  41 *****143X DA ROCHA GONZÁLEZ E Desactivado/a

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información