Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oferta de Emprego Público

Concello de Vigo

Activas

Rematadas

Ofertas de emprego

Avisos

Prazas convocadas

Prazas convocadas
Data Praza Tipo Oferta
03/09/2018 Oficial coidador, mantemento, vixilancia e control Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficiais coidadores VigoZoo
26/07/2018 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Administrativo/a de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Alguacil-Notificador Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Arquitecto/a Técnico/a Aparellador/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Auxiliar de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Auxiliar de Administración Xeral Reserva para persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Bombeiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Condutor/a-Bombeiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Diplomado/a en Traballo Social Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Enxeñeiro/a Industrial Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Enxeñeiro/a Técnico/a en Topografía Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Enxeñeiro/a de Camiños, Canais e Portos Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Coidador/a, Mantemento e Control Zoo Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Condutor Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Fontaneiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Mecánico/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Policía Local Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Oficial Sepultureiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Policía Local Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Policía Local Promoción interna/mobilidade horizontal Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Programador/a Informático/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Sarxento Extinción de Incendios Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Subalterno/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a Medio/a de Sistemas Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a Relacións Laborais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Administración Xeral rama Económica Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Administración Xeral rama Xurídica Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Xestión Quenda libre Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
26/07/2018 Técnico/a de Xestión Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Axudante de Oficios Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Axudante de Oficios Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Capataz Deportes Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Albanel Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Carpinteiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Condutor/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Electricista Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Electricista Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Ferreiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Limpeza Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Mantemento Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Mecánico/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Pavimentador/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial Xardineiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial de Instalacións Municipais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
06/07/2018 Oficial de Instalacións Municipais Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2014-2015-2016
14/06/2018 Técnico/a Superior de Arquivos Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técnico/a Superior Arquivos
15/03/2018 Subalterno/a Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego Nomeamentos interinos Subalterno/a
28/02/2018 Oficial condutor/a Funcionario/a interino/a Bolsa de emprego nomeamentos interinos Oficial Condutor
25/01/2018 Técnico/a Medio/a de Arquivos Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco./a Medio/a Arquivos
04/01/2018 Diplomados/as en Traballo Social Funcionario/a interino/a Bolsa Emprego Nomeamentos Interinos como Diplomados/as en Traballo Social
07/11/2017 Operario/a Peón Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Operario-Peón
12/09/2017 Auxiliar de Administración xeral Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Auxiliares de Administración Xeral
05/07/2017 Técnico/a Medio/a Normalización Lingüística Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técn. Medio/a Normalización Lingüística
22/06/2017 Técnico/a de Xestión Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Técnicos de Xestión
24/05/2017 Enxeñeiro/a Técnico/a Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco/a. Admón. Especial-Economista e Enxeñeiro/a Tco/a.
24/05/2017 Técnico/a Administración Especial-Economista Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Tco/a. Admón. Especial-Economista e Enxeñeiro/a Tco/a.
12/05/2017 Programador/a WEB Funcionario Interino para a execución de programas de carácter temporal Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador/a WEB
31/03/2017 Oficial Desinfector/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Electricista Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Ferreiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Instalacións municipais Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial Xardineiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial coidador mantemento, vixilancia e control Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Oficial fontaneiro/a Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
31/03/2017 Operador/a de informática Funcionario/a interino/a Bolsas de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais oficios/operador informático
06/02/2017 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
06/02/2017 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2013
06/02/2017 Conductor/a - Bombeiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2013
06/02/2017 Programador/a de Informática Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
06/02/2017 Técnico/a Medio/a Activ. Culturais e Educativas Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 Oficial Carpinteiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 Oficial Conserxe Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 Oficial Mecánico/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 Oficial Sepultureiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 Oficial Xardineiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 Oficial albanel Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 Oficial almaceneiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
01/02/2017 Oficial condutor/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2013
19/12/2016 Policía Local Mobilidade horizontal Oferta de Emprego Público 2010-2011
17/11/2016 Policía Local Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
15/07/2016 Programador/a de Informática Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador Inf. e Tco.Xestión
15/07/2016 Técnico/a de xestión Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Programador Inf. e Tco.Xestión
27/04/2016 Oficial Sepultureiro/a Interino acumulación tarefas Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais Sepultureiros/as
04/04/2016 Capataz Parque Móbil Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
04/04/2016 Oficial Instalacións Municipais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
04/04/2016 Oficial Xardineiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
04/04/2016 Oficial condutor/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 Auxiliar Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 Auxiliar Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 Conductor/a - Bombeiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2012
02/04/2016 Inspector/a Auxiliar Obras, Servizos e Infraestruc Promoción interna Oferta de Emprego Público 2012
12/01/2016 Enxeñeiro/a Camiños, Canais e Portos Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Enxeñeiros/as Camiños, Canais, Portos
12/01/2016 Enxeñeiro/a Industrial Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Enxeñeiros/as Industriais
12/01/2016 Enxeñeiro/a Técnico/a en Topografía Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Enx. Tcos/as Topografía
10/04/2015 Oficial Pavimentador/a Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Oficiais Pavimentadores/as
18/01/2015 Auxiliar Administrativo/a Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Auxiliares Administrativos/as
18/01/2015 Diplomado/a en Traballo Social Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Diplomados/as Traballo Social
13/01/2014 Oficial Xardineiro/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
13/01/2014 Oficial condutor/a Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Alguacil Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Auxiliar de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Auxiliar de Administración Xeral Reserva para persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Bombeiro Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Cabo extinción incendios Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Conductor/a - Bombeiro/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Diplomado/a en Traballo Social Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Inspector/a Principal Policía Local Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Oficial condutor/a Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Policía Local Mobilidade horizontal Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Técnico/a Medio/a de igualdade Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
08/01/2014 Técnico/a de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2014 Inspector/a Medio Ambiente Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
02/10/2013 Técnico/a de Normalización Lingüística Contratación temporal por acumulación de tarefas Bolsa de Emprego Técnico/a Normalización Lingüística
13/03/2013 Diplomado/a en Enfermería Interino acumulación tarefas Bolsa de Emprego Nomeamento Interino Dipl. Enfermería
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna. Reserva persoas con discapacidade Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Administrativo/a de Administración Xeral Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Encargado de Obras Medioambientais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Consumo Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Control Concesionarias Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Medio Ambiente Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Obras, Servizos e Infraestruturas Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Inspector Sanidade Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Mantemento Informática Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Medio Servizos Económicos Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico Medio de Arquivos Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico de Empresas e Actividades Turísticas Quenda libre Oferta de Emprego Público 2010-2011
11/01/2013 Técnico de Xestión Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Electromecánicos Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Instalacións Culturais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz Vías e Obras Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz de Desinfección Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Capataz de Xardíns Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
07/01/2013 Oficial Instalacións Municipais Promoción interna Oferta de Emprego Público 2010-2011
31/05/2011 Diplomado/a en Traballo Social Funcionario/a interino/a Bolsa de Emprego Nomeamentos Interinos Dipl.Traballo Social
11/05/2011 Auxiliar de Administración Xeral Promoción interna Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Auxiliar de Administración Xeral Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Auxiliar de Administración Xeral Reserva para persoas con discapacidade Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Axudante de Oficios Reserva para persoas con discapacidade Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Axudante de Oficios Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Axudante de Oficios Promoción interna Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Enxeñeiro Técnico Industrial Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Técnico Administración Xeral (Rama Económica) Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Técnico Administración Xeral (Rama Xurídica) Reserva para persoas con discapacidade Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Técnico Administración Xeral (Rama Xurídica) Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Técnico Superior de Arquivos Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Técnico de Sistemas Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Técnico de Xestión Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
11/05/2011 Técnico/a Auxiliar de Biblioteca Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Administrativo/a de Administración Xeral Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Administrativo/a de Administración Xeral Reserva para persoas con discapacidade Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Inspector/a auxiliar de medio ambiente Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Oficial Carpinteiro Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Oficial Electricista Promoción interna/mobilidade horizontal Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Oficial Electricista Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Oficial Pavimentador Promoción interna/mobilidade horizontal Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Oficial Pavimentador Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Oficial Sepultureiro/a Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Oficial condutor/a Promoción interna/mobilidade horizontal Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Oficial condutor/a Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Operador/a de Informática Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Programador/a de Informática Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Subalterno Reserva para persoas con discapacidade Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Subalterno Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
06/04/2011 Técnico/a auxiliar de seguridade Promoción interna/mobilidade horizontal Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Administrativo de Administración Xeral Promoción interna Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Alguacil Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Enxeñeiro Técnico de Obras Públicas Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Oficial Albanel Promoción interna Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Oficial Albanel Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Oficial Conserxe Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Oficial Conserxe Promoción interna Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Oficial Desinfector Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Oficial Mecánico/a Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Oficial Xardineiro/a Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Oficial Xardineiro/a Promoción interna Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Técnico Medio de Servizos Económicos Promoción interna Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Técnico de Prevención de Riscos Laborais Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
22/02/2011 Técnico de Xestión Promoción interna Oferta Emprego Público 2008
18/02/2011 Enxeñeiro Superior de Camiños, Canais e Portos Interino acumulación tarefas Bolsa de Emprego Enxeñeiro Superior de Camiños, Canais e Portos
25/11/2010 Bombeiro Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
25/11/2010 Conductor/a - Bombeiro/a Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
25/11/2010 Intendente Policía Local Promoción interna/mobilidade horizontal Oferta Emprego Público 2008
25/11/2010 Policía Local Quenda libre Oferta Emprego Público 2008
25/11/2010 Policía Local Promoción interna/mobilidade horizontal Oferta Emprego Público 2008

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información