SEDE ELECTRÓNICA

Oferta de Emprego Público - Activa

Prazas ofertadas abertas

Concello de Vigo

Administrativa/o (C1) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 1 - Convocada

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Administrativa/o (C1) Laboral Fixo

Nº prazas: 3 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Administrativa/o servizos turísticos (C1) Laboral Fixo

Nº prazas: 3 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Auxiliar Administrativa/o (C2) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 23/02/2024

Auxiliar administrativa/o (C2) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 10 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Auxiliar administrativa/o (C2) Laboral Fixo

Nº prazas: 2 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Axente de Igualdade (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Bolsa de emprego de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente Igualdade
Data do último anuncio: 14/12/2023

Axudante mantemento (E) Laboral Fixo

Nº prazas: 9 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Axudante mantemento deportes (E) Laboral Fixo

Nº prazas: 4 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Conservadora/or (A2) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Delineante (C1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Diplomada/a en Traballo Social (A2) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 7 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Diplomada/o en Traballo Social (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Diplomada/o en Traballo Social (A2) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 28/02/2024

Diplomada/o en Traballo Social (A2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - En fase de realización de probas selectivas

Oferta de Emprego Público 2017-2018-2019
Data do último anuncio: 28/02/2024

Directora/or de réxime interior - Zoo (A1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Encargada/o responsable programas municipais de emprego (C1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Licenciada/a Cencias do Traballo (A1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Licenciada/o Dereito (A1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Licenciada/o Psicoloxía (A1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e formación EMAO, Artesanía en coiro (C1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e formación EMAO, Cerámica Artística (C1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e formación EMAO, Debuxo Artístico (C1) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e formación EMAO, Deseño e encaixe de palillos (C1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e formación EMAO, Escultura e Talla en madeira (C1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e formación EMAO, Moda e Confección (C1) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e formación EMAO, Ourivaría (C1) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e formación EMAO, Serigrafía Artística (C1) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Mestra/e oficios EMAO (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Oficial Desinfector/a (C2) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 2 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 23/02/2024

Oficial coidadora/or mantemento vixilancia e control (C2) Laboral Fixo

Nº prazas: 3 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Oficial de Instalacións Municipais (C2) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 2 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 23/02/2024

Oficial instalacións deportivas (C2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Oficial instalacións municipais (C2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Oficial mantemento deportes (C2) Laboral Fixo

Nº prazas: 3 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Oficial sepultureira/o (C2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Ordenanza porteira/o (E) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 7 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Posto de traballo secretaria/o do Pleno (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Provisión, por libre designación, do posto de secretaria/o do Pleno
Data do último anuncio: 01/02/2024

Posto de xefatura da Área de Servizos Xerais (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - En fase de presentación de solicitudes

Provisión, por libre designación, de varios postos de traballo
Data do último anuncio: 15/05/2023

Psicólogo/a (A1) Bolsas

Nº prazas: - Emenda de solicitudes

Bolsa de emprego nomeamentos interinos Psicólogo/a
Data do último anuncio: 05/02/2024

Técnica/o Departamento Música Tradicional EMAO (A1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o de organización e xestión de RR.HH. (A2) Comisión servizos

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Comisión de servizos do posto de técnica/o de organización e xestión de RR.HH.
Data do último anuncio: 17/01/2024

Técnica/o med. resp.obras programas municipais de emprego (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o medio (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o medio (diplomado/a Educación Social) (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o medio biblioteca (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o medio de arquivo (A2) Funcionario de Carreira

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o medio- titora/or programas municipais de emprego (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o medio-administradora programas municipais de emprego (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o orientación laboral (A2) Laboral Fixo

Nº prazas: 6 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnica/o superior-coordinadora/or Plan emprego municipal (enxeñeira) (A1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Técnico/a de Prevención en Riscos Laborais (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Bolsa de emprego de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente Igualdade
Data do último anuncio: 14/12/2023

Técnico/a de Xestión (A2) Funcionario/a interino/a

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Bolsa de emprego de Técnico/a de Prevención Riscos Laborais, Técnico/a de Xestión e Axente Igualdade
Data do último anuncio: 14/12/2023

Técnico/a superior directora/or (lic. Filosofía, C. Educación e Pedagoxía) (A1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

Veterinaria/o - Zoo (A1) Laboral Fixo

Nº prazas: 1 - Pendente de convocatoria

Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal
Data do último anuncio: 01/03/2024

ViceInterventor/a adxunto/a (A1) Libre designación

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Provisión, por libre designación, do posto de viceinterventor/a adxunto/a
Data do último anuncio: 01/12/2023

Procesos rematados

Listas de reserva activas


Xerencia Municipal de Urbanismo

Arquitecto/a para Intervención-Disciplina Urbanística (A1) Comisión servizos

Nº prazas: 1 - Convocada

Comisión de servizos Arquitecto/a para Intervención-Disciplina Urbanística
Data do último anuncio: 15/01/2024

Administrativo/a (C1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 01/03/2024

Administrativo/a (C1) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 09/10/2023

Arquitecto/a (Concurso) (A1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 22/02/2023

Arquitecto/a (Concurso-oposición) (A1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 22/02/2023

Auxiliar administrativo/a (C2) Reserva para persoas con discapacidade

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 20/12/2022

Auxiliar administrativo/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 22/12/2023

Auxiliar administrativo/a (C2) Quenda libre

Nº prazas: 2 - En fase de presentación de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 14/03/2023

Auxiliar administrativo/a (C2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Convocada

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 09/10/2023

Enxeñeiro/a superior industrial (A1) Quenda libre

Nº prazas: 1 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 19/01/2023

Técnico/a de Administración Xeral (A1) Quenda libre

Nº prazas: 2 - Finalizadas as probas selectivas

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 07/02/2024

Técnico/a de Xestión (A2) Promoción interna

Nº prazas: 1 - Finalizadas as probas selectivas

Oferta de Emprego público 2021-2022 Ordinaria da Xerencia de Urbanismo
Data do último anuncio: 07/02/2024

Técnico/a de administración xeral (A1) Quenda libre

Nº prazas: 5 - Revisión de solicitudes

Oferta de Emprego público 2022 da Xerencia Urbanismo. Estabilización de emprego. Lei 20/2021
Data do último anuncio: 01/02/2023

Xefe/a de licenzas (A1) Comisión servizos

Nº prazas: 1 - En fase de presentación de solicitudes

Comisión de servizos de xefe/a de licenzas da Xerencia Municipal de Urbanismo
Data do último anuncio: 24/01/2024

Procesos rematados


Concello de Vigo (Servizo de Administración Electrónica)

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra) - Teléfono: 010 - 986810100

Servizos da Sede Electrónica

Carpeta cidadá

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información