Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar Administrativo/a (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar Administrativo/a
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 19/01/2015 - 23/01/2015

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 2)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  42 *****143X ROCHA GONZÁLEZ E Desactivado/a
  43 *****122Y CARBALLEIRA FERNÁNDEZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  44 *****353L VIEIRA PARADA A Ocupa Vacante/Programa
  45 *****082N MARTÍNS GARBÍN P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  46 *****650N NÚÑEZ AGUÍN L Desactivado/a
  47 *****432G VARELA COSTAS M Desactivado/a
  48 *****812S HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ G Desactivado/a
  49 *****388M PORTELA TEJERO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  50 *****895K CARBALLO TRONCOSO R Desactivado/a
  51 *****449H IGLESIAS LAMEIRO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  52 *****201D CRUZ RODRÍGUEZ M Ocupa Vacante/Programa
  53 *****614Q CASTRO CASTRO C Seleccionable sólo Programa/Vacante
  54 *****011R NÚÑEZ ABOY N Ocupa Vacante/Programa
  55 *****361R VILA RODRÍGUEZ R Desactivado/a
  56 *****936S RIAL REY M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  57 *****978G SERRANO VILARIÑO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  58 *****801M YÁÑEZ CES C Desactivado/a
  59 *****610E PÉREZ GONZÁLEZ M Seleccionable
  60 *****704H JUSTO MÍGUEZ S En proceso
  61 *****685T CANTERO BENITO M Desactivado/a
  62 *****630T IGLESIAS CRESPO P Desactivado/a
  63 *****379V RUBAL FRANCO M Desactivado/a
  64 *****544D FERNÁNDEZ IGLESIAS B Desactivado/a
  65 *****312N FERNÁNDEZ LÓPEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  66 *****401D PRIETO COLLAZO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  67 *****057Y DOSANTOS LÓPEZ V Desactivado/a
  68 *****653N LORENZO PESQUEIRA M Desactivado/a
  69 *****874Y PARDILLA GAGO R Desactivado/a
  70 *****647F JORGE ÁLVAREZ M Desactivado/a
  71 *****938M VILA RODRÍGUEZ A Desactivado/a
  72 *****483D PEQUEÑO RIOBÓ A Desactivado/a
  73 *****912V VEIGA GONZÁLEZ N Desactivado/a
  74 *****657D ESTÉVEZ DOPAZO A Desactivado/a
  75 *****008K GÓMEZ MÍGUEZ M Desactivado/a
  76 *****695W CHAPELA GALLEGO M Final de lista Ocupa Vacante/Programa
  77 *****160B GALLEGO SANTOS R Final de lista Ocupa Vacante/Programa
  78 *****527T CARRASCO COUSELO M Desactivado/a
  79 *****758G LIJÓ RODRÍGUEZ B Final de lista Ocupa Vacante/Programa
  80 *****985R ALEJANDRE IGLESIAS M Desactivado/a
  81 *****516Q OLMOS PITA L Final de lista Ocupa Vacante/Programa
  82 *****828T LOSADA ARCA M Desactivado/a
  83 *****629K UGARTE ALONSO B Desactivado/a
  84 *****630W VÁZQUEZ DOMÍNGUEZ M Desactivado/a

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información