Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial coidador mantemento, vixilancia e control (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial coidador mantemento, vixilancia e control
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial coidador mantemento, vixilancia e control (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****351R AMARO ALVAREZ S Ocupa Vacante/Programa
   2 *****373P VAZQUEZ IGLESIAS A Ocupa Vacante/Programa
   3 *****498B GÓMEZ RODRÍGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   4 *****573A CORREA ALONSO L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****484G SILVA PEREIRA J Seleccionable
   6 *****652K VAZQUEZ ARAUJO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 *****349C LOPEZ JAMARDO M Seleccionable
   8 *****520A DAPENA PINTOS P Seleccionable
   9 *****241Z PÉREZ CRUCES R Seleccionable
   10 *****707V ALONSO FERREIRA E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 *****318Y PESQUEIRA CAMESELLE X Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 *****032K GOMEZ FOLE A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 *****826X CURRAS VILLAR M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   14 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 *****633S PEREZ MINIÑO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 *****841G PEREZ BARREIRO G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   17 *****911L SOUSA VAZQUEZ M Seleccionable
   18 *****731D GONZALEZ ALVAREZ C Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *****294M RODRIGUEZ ALONSO B Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información