Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial coidador mantemento, vixilancia e control (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial coidador mantemento, vixilancia e control
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 01/04/2017 - 10/04/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial coidador mantemento, vixilancia e control (orde: 2) - Vixencia ata o 13/07/2020
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  47 ***433*1* AMARO ALVAREZ SUSANA Ocupa Vacante/Programa
  48 *6**7*73* VAZQUEZ IGLESIAS ANA Ocupa Vacante/Programa
  49 *61**49** GÓMEZ RODRÍGUEZ ANA MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  50 3*1*6**3* CORREA ALONSO LEIRE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  51 *6*04*8** SILVA PEREIRA JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  52 *6**76*2* VAZQUEZ ARAUJO JUAN JOSE Seleccionable
  53 3***434** LOPEZ JAMARDO MARIA CARMEN Seleccionable
  54 39***52** DAPENA PINTOS PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  55 3**6*24** PÉREZ CRUCES REBECA Seleccionable
  56 **11**07* ALONSO FERREIRA EUGENIO Seleccionable
  57 **110*1** PESQUEIRA CAMESELLE XOSE MANOEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  58 5*1**03** GOMEZ FOLE ANDREA Seleccionable
  59 **10**26* CURRAS VILLAR MANUEL ANGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  60 39***2*0* CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO Seleccionable
  61 *3170**** PEREZ MINIÑO ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  62 3***98*1* PEREZ BARREIRO GONZALO Ocupa Vacante/Programa
  63 3*05**1** SOUSA VAZQUEZ MIGUEL JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  64 **97*7*1* GONZALEZ ALVAREZ CRISTINA Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  65 5*17*2*** RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información