Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3) - Vixencia ata o 25/01/2021
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  41 3*1*7**6* MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA En proceso
  42 **6*89*7* SEGUIN FERNANDEZ NURIA Seleccionable
  43 *31*3**5* RODRIGUEZ CALVEIRO ANAHI Seleccionable
  44 36**5*4** JORGE ALVAREZ MONICA Desactivado/a
  45 *54**51** COBOS CASAS TATIANA Seleccionable
  46 *6*24**7* RODRIGUEZ PEREZ VANESA Seleccionable
  47 5***871** DOMINGUEZ MONTENEGRO BLANCA Seleccionable
  48 *70*44*** CARBALLO TRONCOSO ALMUDENA Desactivado/a
  49 *047***9* MARIN GOMEZ MARIA INMACULADA Seleccionable
  50 3**60**8* GARCIA MARQUEZ PAULA Seleccionable
  51 ***6573** VAZQUEZ BARBOSA SUSANA Desactivado/a
  52 7*0**8*5* CARBALLO TRONCOSO ROSARIO Desactivado/a
  53 3**648*** PEREIRA MARTINEZ MARTA Seleccionable
  54 3**9*5*1* CARAMES VAZQUEZ MARIA MERCEDES Seleccionable
  55 39****91* ESTEVEZ BAO MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  56 *6**1*87* GONZALEZ MELON SUSANA Seleccionable
  57 *44*56*** RODRIGUEZ MIGUELEZ SANDRA Seleccionable
  58 **90**82* RODRIGUEZ RAMILO ANA Seleccionable
  59 *64*8*7** NEILA ROUCO MONICA Desactivado/a
  60 360*8**** VAZQUEZ DOMINGUEZ MONICA Desactivado/a
  61 *3*70**3* PEREZ MINIÑO ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  62 ***37*41* PEREZ LORENZO NOA En proceso
  63 36***09** BRAVO SEGURA FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  64 *6092**** VARELA COSTAS MARTA Desactivado/a
  65 *6**60*1* ALEMANY CABIECES GABRIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  66 *6***278* ALVAREZ DEL POZO JUAN CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  67 36***35** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
  68 5*1***40* VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Seleccionable
  69 5317***** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  70 770*5**** CANCELO PEREZ ESTEFANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  71 76**72*** CRUZ RODRÍGUEZ MONTSERRAT Ocupa Vacante/Programa
  72 ***85*01* MILLOS BERNARDEZ PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  73 **0*158** REIRIZ SANCHEZ BERTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  74 *31**0*4* ÁLVAREZ MELÓN ALBA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  75 328**1*** GONZALEZ TEDIN MARLENE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  76 *611***4* PARDO LAZARA MONICA Desactivado/a
  77 *610*4*** SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  78 728**9*** SEBASTIAN RODRIGUEZ JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  79 5*110**** ENTENZA GARCIA TAMAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  80 **05*3*1* LORENZO NUÑEZ MARIA JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  81 ***3153** FREIRE ROMERO MARCOS Desactivado/a
  82 7**0*08** MARTÍNS GARBÍN PATRICIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  83 **93**09* MARTIN FREIJEIRO ANGEL Desactivado/a
  84 36**8**6* RIAL REY MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  85 36**2**3* RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  86 *61*16*** LORENZO RAMIREZ MARIA ARANZAZU En proceso
  87 *6*8*0*1* NÚÑEZ ABOY NURIA MARIA Ocupa Vacante/Programa
  88 **08*0*1* COSTAS SOUSA MARCOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  89 **7**386* DOPICO FURELOS DIEGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  90 ***85*38* UCHA MARTINEZ TANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  91 3**5**93* HERNANDEZ TUESTA MARTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  92 5317***** RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  93 36**64*** MINIÑO VALVERDE MARIA CRISTINA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  94 *9**444** YGES MARTINEZ LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  95 *5*90*0** ALVAREZ ALONSO EVA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  96 *8**5*95* CHAPELA GALLEGO MARIA DOLORES Ocupa Vacante/Programa
  97 **17*1*1* CAMPOS DIZ ADRIANA Desactivado/a
  98 **0*13*6* COUÑAGO GONZÁLEZ JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  99 36**1*2** JELUSICH DIZ MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  100 *6*328*** PALAZON VIDAL DAVID Seleccionable
  101 **8*49*8* VILLAVERDE OUBEL LUCIA Desactivado/a
  102 3*1**10** BARCIELA FIGUEROA BEATRIZ Desactivado/a
  103 ***0545** PADIN TORRES JOSE Desactivado/a
  104 *4**5*33* PREGO DE OLIVER DE CASTRO SOFIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  105 7**0*55** CARIDE NIMES BÁRBARA MARÍA En proceso
  106 ****4388* PORTELA TEJERO RAQUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  107 3*877**** DA SILVA DE CARVALHO ISABEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  108 *60**9*6* COLLAZO SAAVEDRA Mª CONCEPCIÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  109 *6***285* GARCIA VILLASANTE JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  110 *615***3* VAZQUEZ LOPEZ DIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  111 *4*86*9** DACOSTA GOMEZ JULIA MARIA Desactivado/a
  112 3*06***8* GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mª EMILIA Desactivado/a
  113 53***2*6* RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  114 53***2*6* RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  115 5***363** ARJONES TORRES ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  116 **139**7* DOMÍNGUEZ GARCÍA PENELOPE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  117 3*1**75** LIJO RODRÍGUEZ BLANCA Ocupa Vacante/Programa
  118 774*1**** SERRANO VILARIÑO ELISABETH Seleccionable sólo Programa/Vacante
  119 *7*0**89* RODRIGUEZ CRUZ KARIMA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  120 *6*39**0* VALCARCE RODRIGUEZ ELENA Seleccionable
  121 355*7**** DIZ RODRIGUEZ LAURA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  122 3**72**9* ÁLVAREZ ESPAÑOL MARÍA JESÚS Desactivado/a
  123 *9*9*9*7* FERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ADRIAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  124 3**104*** PEQUEÑO RIOBO ANA MARIA Desactivado/a
  125 ****1553* GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA CRISTINA Seleccionable
  126 *6**83*7* GUTIERREZ VELO ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  127 **1*143** OTERO OITAVEN ALBA MARIA Desactivado/a
  128 3*1*5*6** GARCIA PEREZ XIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  129 769****1* IGLESIAS RIVAS LUCIA Desactivado/a
  130 *61**89** SIENES ALONSO NOEMIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  131 3**8*60** FERNANDEZ IGLESIAS AIDA Desactivado/a
  132 *8798**** NUÑEZ PEDROSA MARIA DEL MAR Desactivado/a
  133 3*1*6**2* ORO GARCIA ZOILA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  134 3*1*3*7** ORDOÑEZ DEL PAZO TATIANA Seleccionable
  135 361**4*** ABALLE RODRIGUEZ RUBEN Desactivado/a
  136 3608***** SANCHEZ CALO BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  137 *6155**** CABALEIRO MONTEAGUDO NATALIA Desactivado/a
  138 7*9*2**9* IGLESIAS LAMEIRO BEATRIZ Seleccionable
  139 *6***573* BRASA IÑARREA MARIA DEL PILAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  140 4**786*** CANOSA FERNÁNDEZ CAROLINA SOFÍA Seleccionable
  141 53*8***7* SILVA FERNANDEZ ALEJANDRA Desactivado/a
  142 *7013**** FANDIÑO ALBERTE HUGO Desactivado/a
  143 7**9*9*9* PINTOS COMESAÑA JAVIER Desactivado/a
  144 47***07** FERNANDEZ GARCIA IVAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  145 *6*55**5* DOMINGUEZ DA SILVA MARIA ROSARIO Seleccionable
  146 ***5840** PRIETO COLLAZO RUTH Seleccionable sólo Programa/Vacante
  147 *5**69*5* ALEJANDRE IGLESIAS MARIA SUSANA Desactivado/a
  148 7****286* MUNAIZ ALONSO MERCEDES Seleccionable
  149 *5568**** ALONSO BARCIA MARCOS Seleccionable
  150 *60**54** FERNÁNDEZ IGLESIAS BEATRIZ Desactivado/a
  151 7****740* CHAMORRO FIGUEROA MARÍA JOSÉ Seleccionable
  152 3**195*** FELPETO LAMAS MARTA Seleccionable
  153 53**09*** GOMEZ BLANCO PABLO Seleccionable
  154 *74*61*** CORBAL CASTRO MARIA DEL CARMEN Seleccionable
  155 **8**150* GÜIMIL NUÑEZ ROSA MARI Seleccionable
  156 ***28*58* OTERO NEIRA MARIA JOSE Seleccionable
  157 **4**704* JUSTO MÍGUEZ SONIA Seleccionable
  158 **6332*** IZQUIERDO MARTIN JOSE LUIS Desactivado/a
  159 4*874**** GOMEZ GARCIA SALVADOR Seleccionable
  160 *6*88*6** TABOAS VAZQUEZ ESTER Seleccionable
  161 *613***4* GIL ALONSO MARIA ESTHER Seleccionable
  162 ***3*051* BARBOSA GOMEZ ANA Seleccionable
  163 **4*665** NUÑEZ AGUIN LEROY Desactivado/a
  164 354***5** GUILLAN FIGUEIRA MARTA Seleccionable
  165 ***75*07* HERNANDEZ RODRIGUEZ CLARA ISABEL Seleccionable
  166 **0*355** COSTAS CRUCES MARIA JOSE Seleccionable
  167 **0**201* SANCHEZ SANCHEZ XOSE Seleccionable
  168 *6*71*8** GONZALEZ BLAS CRISTINA MARIA Seleccionable
  169 3*15*8*** GONZALEZ EIRIZ BEATRIZ Seleccionable
  170 *61***72* DOMÍNGUEZ BORINES JESSICA Desactivado/a
  171 44**9**1* NAVEIRA BERMEJO PAULA Final de lista Seleccionable
  172 3*12*0*** MARTINEZ DA COSTA MARIA OLALLA Final de lista Seleccionable
  173 361***1** PEREIRA HERMIDA TANIA Final de lista Seleccionable
  174 76*7*5*** HERMIDA MISER ROCIO En proceso
  175 769****4* LORENZO PRADO MARIA DEL CARMEN En proceso
  176 *68*54*** FERNANDEZ VILA IRIA Final de lista Seleccionable

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Servizos da Sede Electrónica

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información