Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  41 3*1*7**6* MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  42 **6*89*7* SEGUIN FERNANDEZ NURIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  43 *31*3**5* RODRIGUEZ CALVEIRO ANAHI Seleccionable sólo Programa/Vacante
  44 36**5*4** JORGE ALVAREZ MONICA Desactivado/a
  45 *54**51** COBOS CASAS TATIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  46 *6*24**7* RODRIGUEZ PEREZ VANESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  47 5***871** DOMINGUEZ MONTENEGRO BLANCA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  48 *70*44*** CARBALLO TRONCOSO ALMUDENA Desactivado/a
  49 *047***9* MARIN GOMEZ MARIA INMACULADA Desactivado/a
  50 3**60**8* GARCIA MARQUEZ PAULA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  51 ***6573** VAZQUEZ BARBOSA SUSANA Desactivado/a
  52 7*0**8*5* CARBALLO TRONCOSO ROSARIO Desactivado/a
  53 3**648*** PEREIRA MARTINEZ MARTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  54 3**9*5*1* CARAMES VAZQUEZ MARIA MERCEDES Seleccionable
  55 39****91* ESTEVEZ BAO MARIA En proceso
  56 *6**1*87* GONZALEZ MELON SUSANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  57 *44*56*** RODRIGUEZ MIGUELEZ SANDRA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  58 **90**82* RODRIGUEZ RAMILO ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  59 *64*8*7** NEILA ROUCO MONICA Desactivado/a
  60 360*8**** VAZQUEZ DOMINGUEZ MONICA Desactivado/a
  61 *3*70**3* PEREZ MINIÑO ANDREA En proceso
  62 ***37*41* PEREZ LORENZO NOA Seleccionable
  63 36***09** BRAVO SEGURA FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  64 *6092**** VARELA COSTAS MARTA Desactivado/a
  65 *6**60*1* ALEMANY CABIECES GABRIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  66 *6***278* ALVAREZ DEL POZO JUAN CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  67 36***35** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
  68 5*1***40* VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Seleccionable
  69 5317***** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  70 770*5**** CANCELO PEREZ ESTEFANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  71 76**72*** CRUZ RODRÍGUEZ MONTSERRAT Ocupa Vacante/Programa
  72 ***85*01* MILLOS BERNARDEZ PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  73 **0*158** REIRIZ SANCHEZ BERTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  74 *31**0*4* ÁLVAREZ MELÓN ALBA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  75 328**1*** GONZALEZ TEDIN MARLENE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  76 *611***4* PARDO LAZARA MONICA Desactivado/a
  77 *610*4*** SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  78 728**9*** SEBASTIAN RODRIGUEZ JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  79 5*110**** ENTENZA GARCIA TAMAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  80 **05*3*1* LORENZO NUÑEZ MARIA JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  81 ***3153** FREIRE ROMERO MARCOS Desactivado/a
  82 7**0*08** MARTÍNS GARBÍN PATRICIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  83 **93**09* MARTIN FREIJEIRO ANGEL Desactivado/a
  84 36**8**6* RIAL REY MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  85 36**2**3* RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  86 *61*16*** LORENZO RAMIREZ MARIA ARANZAZU En proceso
  87 *6*8*0*1* NÚÑEZ ABOY NURIA MARIA Ocupa Vacante/Programa
  88 **08*0*1* COSTAS SOUSA MARCOS En proceso
  89 **7**386* DOPICO FURELOS DIEGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  90 ***85*38* UCHA MARTINEZ TANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  91 3**5**93* HERNANDEZ TUESTA MARTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  92 5317***** RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable
  93 36**64*** MINIÑO VALVERDE MARIA CRISTINA En proceso
  94 *9**444** YGES MARTINEZ LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  95 *5*90*0** ALVAREZ ALONSO EVA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  96 *8**5*95* CHAPELA GALLEGO MARIA DOLORES Ocupa Vacante/Programa
  97 **17*1*1* CAMPOS DIZ ADRIANA Desactivado/a
  98 **0*13*6* COUÑAGO GONZÁLEZ JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  99 36**1*2** JELUSICH DIZ MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  100 *6*328*** PALAZON VIDAL DAVID Desactivado/a
  101 **8*49*8* VILLAVERDE OUBEL LUCIA Desactivado/a
  102 3*1**10** BARCIELA FIGUEROA BEATRIZ Desactivado/a
  103 ***0545** PADIN TORRES JOSE Desactivado/a
  104 *4**5*33* PREGO DE OLIVER DE CASTRO SOFIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  105 7**0*55** CARIDE NIMES BÁRBARA MARÍA Seleccionable
  106 ****4388* PORTELA TEJERO RAQUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  107 3*877**** DA SILVA DE CARVALHO ISABEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  108 *60**9*6* COLLAZO SAAVEDRA Mª CONCEPCIÓN Seleccionable
  109 *6***285* GARCIA VILLASANTE JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  110 *615***3* VAZQUEZ LOPEZ DIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  111 *4*86*9** DACOSTA GOMEZ JULIA MARIA Desactivado/a
  112 3*06***8* GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mª EMILIA Desactivado/a
  113 53***2*6* RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  114 5***363** ARJONES TORRES ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  115 **139**7* DOMÍNGUEZ GARCÍA PENELOPE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  116 3*1**75** LIJO RODRÍGUEZ BLANCA Ocupa Vacante/Programa
  117 774*1**** SERRANO VILARIÑO ELISABETH En proceso
  118 *7*0**89* RODRIGUEZ CRUZ KARIMA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  119 *6*39**0* VALCARCE RODRIGUEZ ELENA Desactivado/a
  120 355*7**** DIZ RODRIGUEZ LAURA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  121 3**72**9* ÁLVAREZ ESPAÑOL MARÍA JESÚS Desactivado/a
  122 *9*9*9*7* FERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ADRIAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  123 3**104*** PEQUEÑO RIOBO ANA MARIA Desactivado/a
  124 ****1553* GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA CRISTINA Seleccionable
  125 *6**83*7* GUTIERREZ VELO ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  126 **1*143** OTERO OITAVEN ALBA MARIA Desactivado/a
  127 3*1*5*6** GARCIA PEREZ XIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  128 769****1* IGLESIAS RIVAS LUCIA Desactivado/a
  129 *61**89** SIENES ALONSO NOEMIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  130 3**8*60** FERNANDEZ IGLESIAS AIDA Desactivado/a
  131 *8798**** NUÑEZ PEDROSA MARIA DEL MAR Desactivado/a
  132 3*1*6**2* ORO GARCIA ZOILA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  133 3*1*3*7** ORDOÑEZ DEL PAZO TATIANA Desactivado/a
  134 361**4*** ABALLE RODRIGUEZ RUBEN Desactivado/a
  135 3608***** SANCHEZ CALO BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  136 *6155**** CABALEIRO MONTEAGUDO NATALIA Desactivado/a
  137 7*9*2**9* IGLESIAS LAMEIRO BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  138 *6***573* BRASA IÑARREA MARIA DEL PILAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  139 4**786*** CANOSA FERNÁNDEZ CAROLINA SOFÍA Seleccionable
  140 53*8***7* SILVA FERNANDEZ ALEJANDRA Seleccionable
  141 *7013**** FANDIÑO ALBERTE HUGO Seleccionable
  142 7**9*9*9* PINTOS COMESAÑA JAVIER Seleccionable
  143 47***07** FERNANDEZ GARCIA IVAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  144 *6*55**5* DOMINGUEZ DA SILVA MARIA ROSARIO Seleccionable
  145 ***5840** PRIETO COLLAZO RUTH Seleccionable sólo Programa/Vacante
  146 *5**69*5* ALEJANDRE IGLESIAS MARIA SUSANA Desactivado/a
  147 7****286* MUNAIZ ALONSO MERCEDES Seleccionable
  148 *5568**** ALONSO BARCIA MARCOS Seleccionable
  149 *60**54** FERNÁNDEZ IGLESIAS BEATRIZ Desactivado/a
  150 7****740* CHAMORRO FIGUEROA MARÍA JOSÉ Seleccionable
  151 3**195*** FELPETO LAMAS MARTA Seleccionable
  152 53**09*** GOMEZ BLANCO PABLO Seleccionable
  153 *74*61*** CORBAL CASTRO MARIA DEL CARMEN Seleccionable
  154 **8**150* GÜIMIL NUÑEZ ROSA MARI Seleccionable
  155 ***28*58* OTERO NEIRA MARIA JOSE Seleccionable
  156 **4**704* JUSTO MÍGUEZ SONIA Seleccionable
  157 **6332*** IZQUIERDO MARTIN JOSE LUIS Desactivado/a
  158 4*874**** GOMEZ GARCIA SALVADOR Seleccionable
  159 *6*88*6** TABOAS VAZQUEZ ESTER Seleccionable
  160 *613***4* GIL ALONSO MARIA ESTHER Seleccionable
  161 ***3*051* BARBOSA GOMEZ ANA Seleccionable
  162 **4*665** NUÑEZ AGUIN LEROY Desactivado/a
  163 354***5** GUILLAN FIGUEIRA MARTA Seleccionable
  164 ***75*07* HERNANDEZ RODRIGUEZ CLARA ISABEL Seleccionable
  165 **0*355** COSTAS CRUCES MARIA JOSE Seleccionable
  166 **0**201* SANCHEZ SANCHEZ XOSE Seleccionable
  167 *6*71*8** GONZALEZ BLAS CRISTINA MARIA Seleccionable
  168 3*15*8*** GONZALEZ EIRIZ BEATRIZ Seleccionable
  169 *61***72* DOMÍNGUEZ BORINES JESSICA Desactivado/a
  170 44**9**1* NAVEIRA BERMEJO PAULA Final de lista Seleccionable
  171 3*12*0*** MARTINEZ DA COSTA MARIA OLALLA Final de lista Seleccionable
  172 361***1** PEREIRA HERMIDA TANIA Final de lista Seleccionable
  173 76*7*5*** HERMIDA MISER ROCIO En proceso
  174 769****4* LORENZO PRADO MARIA DEL CARMEN En proceso
  175 *68*54*** FERNANDEZ VILA IRIA Final de lista Seleccionable

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información