Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  85 *****846Q MARTINEZ RODRIGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  86 *****927N SEGUIN FERNANDEZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  87 *****665B RODRIGUEZ CALVEIRO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  88 *****647F JORGE ALVAREZ M Desactivado/a
  89 *****515N COBOS CASAS T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  90 *****797P RODRIGUEZ PEREZ V Seleccionable sólo Programa/Vacante
  91 *****714H DOMINGUEZ MONTENEGRO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  92 *****448B CARBALLO TRONCOSO A Desactivado/a
  93 *****089K MARIN GOMEZ M Desactivado/a
  94 *****408S GARCIA MARQUEZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  95 *****732M VAZQUEZ BARBOSA S Desactivado/a
  96 *****895K CARBALLO TRONCOSO R Desactivado/a
  97 *****861N PEREIRA MARTINEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  98 *****591R CARAMES VAZQUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  99 *****391N ESTEVEZ BAO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  100 *****287E GONZALEZ MELON S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  101 *****621X RODRIGUEZ MIGUELEZ S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  102 *****282K RODRIGUEZ RAMILO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  103 *****576H NEILA ROUCO M Desactivado/a
  104 *****630W VAZQUEZ DOMINGUEZ M Desactivado/a
  105 *****633S PEREZ MINIÑO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  106 *****641H PEREZ LORENZO N Seleccionable
  107 *****092J BRAVO SEGURA F Seleccionable sólo Programa/Vacante
  108 *****432G VARELA COSTAS M Desactivado/a
  109 *****041F ALEMANY CABIECES G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  110 *****278X ALVAREZ DEL POZO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  111 *****353L VIEIRA PARADA A Ocupa Vacante/Programa
  112 *****740V VAZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  113 *****029F SEOANE LIBERATA R En proceso
  114 *****693Z CANCELO PEREZ E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  115 *****201D CRUZ RODRÍGUEZ M Ocupa Vacante/Programa
  116 *****501W MILLOS BERNARDEZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  117 *****580A REIRIZ SANCHEZ B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  118 *****064P ÁLVAREZ MELÓN A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  119 *****166G GONZALEZ TEDIN M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  120 *****934E PARDO LAZARA M Desactivado/a
  121 *****460W SOTO HERMIDA J Ocupa Vacante/Programa
  122 *****947M SEBASTIAN RODRIGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  123 *****301N ENTENZA GARCIA T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  124 *****381H LORENZO NUÑEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  125 *****536D FREIRE ROMERO M Desactivado/a
  126 *****082N MARTÍNS GARBÍN P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  127 *****609N MARTIN FREIJEIRO A Desactivado/a
  128 *****936S RIAL REY M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  129 *****343T RODRIGUEZ MARTINEZ G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  130 *****602C LORENZO RAMIREZ M En proceso
  131 *****011R NÚÑEZ ABOY N Ocupa Vacante/Programa
  132 *****051Q COSTAS SOUSA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  133 *****386A DOPICO FURELOS D Seleccionable sólo Programa/Vacante
  134 *****938M UCHA MARTINEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  135 *****393K HERNANDEZ TUESTA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  136 *****294M RODRIGUEZ ALONSO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  137 *****465H MINIÑO VALVERDE M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  138 *****446B YGES MARTINEZ L Seleccionable sólo Programa/Vacante
  139 *****709W ALVAREZ ALONSO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  140 *****695W CHAPELA GALLEGO M Ocupa Vacante/Programa
  141 *****111K CAMPOS DIZ A Desactivado/a
  142 *****336G COUÑAGO GONZÁLEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  143 *****327X JELUSICH DIZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  144 *****802D PALAZON VIDAL D Desactivado/a
  145 *****928Y VILLAVERDE OUBEL L Desactivado/a
  146 *****100P BARCIELA FIGUEROA B Desactivado/a
  147 *****454V PADIN TORRES J Desactivado/a
  148 *****533K PREGO DE OLIVER DE CASTRO S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  149 *****558L CARIDE NIMES B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  150 *****388M PORTELA TEJERO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  151 *****412M DA SILVA DE CARVALHO I Seleccionable sólo Programa/Vacante
  152 *****966N COLLAZO SAAVEDRA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  153 *****285G GARCIA VILLASANTE J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  154 *****263B VAZQUEZ LOPEZ D Ocupa Vacante/Programa
  155 *****497M DACOSTA GOMEZ J Desactivado/a
  156 *****508T GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M Desactivado/a
  157 *****286J RODRIGUEZ GARCIA Y En proceso
  158 *****636H ARJONES TORRES A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  159 *****567N DOMÍNGUEZ GARCÍA P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  160 *****758G LIJO RODRÍGUEZ B Ocupa Vacante/Programa
  161 *****978G SERRANO VILARIÑO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  162 *****089D RODRIGUEZ CRUZ K Seleccionable sólo Programa/Vacante
  163 *****140E VALCARCE RODRIGUEZ E Desactivado/a
  164 *****277P DIZ RODRIGUEZ L Seleccionable sólo Programa/Vacante
  165 *****619V ÁLVAREZ ESPAÑOL M Desactivado/a
  166 *****917R FERNANDEZ VELASQUEZ L Seleccionable sólo Programa/Vacante
  167 *****483D PEQUEÑO RIOBO A Desactivado/a
  168 *****553D GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA C Desactivado/a
  169 *****317V GUTIERREZ VELO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  170 *****437D OTERO OITAVEN A Desactivado/a
  171 *****560W GARCIA PEREZ X Seleccionable sólo Programa/Vacante
  172 *****231M IGLESIAS RIVAS L Desactivado/a
  173 *****896A SIENES ALONSO N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  174 *****600M FERNANDEZ IGLESIAS A Desactivado/a
  175 *****165G NUÑEZ PEDROSA M Desactivado/a
  176 *****202H ORO GARCIA Z Seleccionable sólo Programa/Vacante
  177 *****570H ORDOÑEZ DEL PAZO T Desactivado/a
  178 *****495L ABALLE RODRIGUEZ R Desactivado/a
  179 *****108S SANCHEZ CALO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  180 *****377K CABALEIRO MONTEAGUDO N Seleccionable
  181 *****449H IGLESIAS LAMEIRO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  182 *****573P BRASA IÑARREA M Seleccionable
  183 *****628W CANOSA FERNÁNDEZ C Seleccionable
  184 *****297A SILVA FERNANDEZ A Seleccionable
  185 *****449L FANDIÑO ALBERTE H Seleccionable
  186 *****959B PINTOS COMESAÑA J Seleccionable
  187 *****072S FERNANDEZ GARCIA I Seleccionable
  188 *****205Z DOMINGUEZ DA SILVA M Seleccionable
  189 *****401D PRIETO COLLAZO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  190 *****985R ALEJANDRE IGLESIAS M Desactivado/a
  191 *****286Z MUNAIZ ALONSO M Seleccionable
  192 *****975G ALONSO BARCIA M Seleccionable
  193 *****544D FERNÁNDEZ IGLESIAS B Desactivado/a
  194 *****740P CHAMORRO FIGUEROA M Seleccionable
  195 *****538J FELPETO LAMAS M Seleccionable
  196 *****908R GOMEZ BLANCO P Seleccionable
  197 *****104J CORBAL CASTRO M Seleccionable
  198 *****150E GÜIMIL NUÑEZ R Seleccionable
  199 *****658M OTERO NEIRA M Seleccionable
  200 *****704H JUSTO MÍGUEZ S En proceso
  201 *****254A IZQUIERDO MARTIN J Desactivado/a
  202 *****928L GOMEZ GARCIA S Seleccionable
  203 *****865W TABOAS VAZQUEZ E Seleccionable
  204 *****964C GIL ALONSO M Seleccionable
  205 *****051M BARBOSA GOMEZ A Seleccionable
  206 *****650N NUÑEZ AGUIN L Desactivado/a
  207 *****856W GUILLAN FIGUEIRA M Seleccionable
  208 *****707J HERNANDEZ RODRIGUEZ C Seleccionable
  209 *****556R COSTAS CRUCES M Seleccionable
  210 *****201L SANCHEZ SANCHEZ X Seleccionable
  211 *****280N GONZALEZ BLAS C Seleccionable
  212 *****862R GONZALEZ EIRIZ B Seleccionable
  213 *****672B DOMÍNGUEZ BORINES J Desactivado/a
  214 *****601B NAVEIRA BERMEJO P Final de lista Seleccionable
  215 *****071Q MARTINEZ DA COSTA M Final de lista Seleccionable
  216 *****517A PEREIRA HERMIDA T Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  217 *****505P HERMIDA MISER R En proceso
  218 *****664B LORENZO PRADO M En proceso
  219 *****409L FERNANDEZ VILA I Final de lista Seleccionable

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información