Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  88 *****846Q MARTINEZ RODRIGUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  89 *****927N SEGUIN FERNANDEZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  90 *****665B RODRIGUEZ CALVEIRO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  91 *****647F JORGE ALVAREZ M Desactivado/a
  92 *****515N COBOS CASAS T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  93 *****797P RODRIGUEZ PEREZ V Seleccionable sólo Programa/Vacante
  94 *****714H DOMINGUEZ MONTENEGRO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  95 *****448B CARBALLO TRONCOSO A Desactivado/a
  96 *****089K MARIN GOMEZ M Desactivado/a
  97 *****408S GARCIA MARQUEZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  98 *****732M VAZQUEZ BARBOSA S Desactivado/a
  99 *****895K CARBALLO TRONCOSO R Desactivado/a
  100 *****861N PEREIRA MARTINEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  101 *****591R CARAMES VAZQUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  102 *****391N ESTEVEZ BAO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  103 *****287E GONZALEZ MELON S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  104 *****621X RODRIGUEZ MIGUELEZ S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  105 *****282K RODRIGUEZ RAMILO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  106 *****576H NEILA ROUCO M Desactivado/a
  107 *****630W VAZQUEZ DOMINGUEZ M Desactivado/a
  108 *****633S PEREZ MINIÑO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  109 *****641H PEREZ LORENZO N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  110 *****092J BRAVO SEGURA F Seleccionable sólo Programa/Vacante
  111 *****432G VARELA COSTAS M Desactivado/a
  112 *****041F ALEMANY CABIECES G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  113 *****278X ALVAREZ DEL POZO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  114 *****353L VIEIRA PARADA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  115 *****740V VAZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  116 *****029F SEOANE LIBERATA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  117 *****693Z CANCELO PEREZ E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  118 *****201D CRUZ RODRÍGUEZ M Ocupa Vacante/Programa
  119 *****501W MILLOS BERNARDEZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  120 *****580A REIRIZ SANCHEZ B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  121 *****064P ÁLVAREZ MELÓN A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  122 *****166G GONZALEZ TEDIN M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  123 *****934E PARDO LAZARA M Desactivado/a
  124 *****460W SOTO HERMIDA J Ocupa Vacante/Programa
  125 *****947M SEBASTIAN RODRIGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  126 *****301N ENTENZA GARCIA T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  127 *****381H LORENZO NUÑEZ M Desactivado/a
  128 *****536D FREIRE ROMERO M Desactivado/a
  129 *****082N MARTÍNS GARBÍN P Seleccionable
  130 *****609N MARTIN FREIJEIRO A Desactivado/a
  131 *****936S RIAL REY M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  132 *****343T RODRIGUEZ MARTINEZ G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  133 *****602C LORENZO RAMIREZ M Seleccionable
  134 *****011R NÚÑEZ ABOY N Seleccionable
  135 *****051Q COSTAS SOUSA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  136 *****386A DOPICO FURELOS D Seleccionable sólo Programa/Vacante
  137 *****938M UCHA MARTINEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
  138 *****393K HERNANDEZ TUESTA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  139 *****294M RODRIGUEZ ALONSO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  140 *****465H MINIÑO VALVERDE M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  141 *****446B YGES MARTINEZ L Seleccionable sólo Programa/Vacante
  142 *****709W ALVAREZ ALONSO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  143 *****695W CHAPELA GALLEGO M Ocupa Vacante/Programa
  144 *****111K CAMPOS DIZ A Desactivado/a
  145 *****336G COUÑAGO GONZÁLEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  146 *****327X JELUSICH DIZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  147 *****802D PALAZON VIDAL D Desactivado/a
  148 *****928Y VILLAVERDE OUBEL L Desactivado/a
  149 *****100P BARCIELA FIGUEROA B Desactivado/a
  150 *****454V PADIN TORRES J Desactivado/a
  151 *****533K PREGO DE OLIVER DE CASTRO S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  152 *****558L CARIDE NIMES B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  153 *****388M PORTELA TEJERO R Seleccionable
  154 *****412M DA SILVA DE CARVALHO I Seleccionable sólo Programa/Vacante
  155 *****966N COLLAZO SAAVEDRA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  156 *****285G GARCIA VILLASANTE J Seleccionable sólo Programa/Vacante
  157 *****263B VAZQUEZ LOPEZ D Ocupa Vacante/Programa
  158 *****497M DACOSTA GOMEZ J Desactivado/a
  159 *****508T GONZÁLEZ RODRÍGUEZ M Desactivado/a
  160 *****286J RODRIGUEZ GARCIA Y Desactivado/a
  161 *****636H ARJONES TORRES A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  162 *****567N DOMÍNGUEZ GARCÍA P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  163 *****758G LIJO RODRÍGUEZ B Ocupa Vacante/Programa
  164 *****978G SERRANO VILARIÑO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
  165 *****089D RODRIGUEZ CRUZ K Seleccionable sólo Programa/Vacante
  166 *****140E VALCARCE RODRIGUEZ E Seleccionable
  167 *****277P DIZ RODRIGUEZ L Seleccionable
  168 *****619V ÁLVAREZ ESPAÑOL M Seleccionable
  169 *****917R FERNANDEZ VELASQUEZ L Seleccionable
  170 *****483D PEQUEÑO RIOBO A Seleccionable
  171 *****553D GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA C Seleccionable
  172 *****317V GUTIERREZ VELO A Seleccionable
  173 *****437D OTERO OITAVEN A Seleccionable
  174 *****560W GARCIA PEREZ X Seleccionable
  175 *****231M IGLESIAS RIVAS L Seleccionable
  176 *****896A SIENES ALONSO N Seleccionable
  177 *****600M FERNANDEZ IGLESIAS A Seleccionable
  178 *****165G NUÑEZ PEDROSA M Seleccionable
  179 *****202H ORO GARCIA Z Seleccionable
  180 *****570H ORDOÑEZ DEL PAZO T Seleccionable
  181 *****495L ABALLE RODRIGUEZ R Seleccionable
  182 *****108S SANCHEZ CALO B Seleccionable
  183 *****377K CABALEIRO MONTEAGUDO N Seleccionable
  184 *****449H IGLESIAS LAMEIRO B Seleccionable sólo Programa/Vacante
  185 *****573P BRASA IÑARREA M Seleccionable
  186 *****628W CANOSA FERNÁNDEZ C Seleccionable
  187 *****297A SILVA FERNANDEZ A Seleccionable
  188 *****449L FANDIÑO ALBERTE H Seleccionable
  189 *****959B PINTOS COMESAÑA J Seleccionable
  190 *****072S FERNANDEZ GARCIA I Seleccionable
  191 *****205Z DOMINGUEZ DA SILVA M Seleccionable
  192 *****401D PRIETO COLLAZO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  193 *****985R ALEJANDRE IGLESIAS M Seleccionable
  194 *****286Z MUNAIZ ALONSO M Seleccionable
  195 *****975G ALONSO BARCIA M Seleccionable
  196 *****544D FERNÁNDEZ IGLESIAS B Seleccionable
  197 *****740P CHAMORRO FIGUEROA M Seleccionable
  198 *****538J FELPETO LAMAS M Seleccionable
  199 *****908R GOMEZ BLANCO P Seleccionable
  200 *****104J CORBAL CASTRO M Seleccionable
  201 *****150E GÜIMIL NUÑEZ R Seleccionable
  202 *****658M OTERO NEIRA M Seleccionable
  203 *****704H JUSTO MÍGUEZ S En proceso
  204 *****254A IZQUIERDO MARTIN J Seleccionable
  205 *****928L GOMEZ GARCIA S Seleccionable
  206 *****865W TABOAS VAZQUEZ E Seleccionable
  207 *****964C GIL ALONSO M Seleccionable
  208 *****051M BARBOSA GOMEZ A Seleccionable
  209 *****650N NUÑEZ AGUIN L Seleccionable
  210 *****856W GUILLAN FIGUEIRA M Seleccionable
  211 *****707J HERNANDEZ RODRIGUEZ C Seleccionable
  212 *****556R COSTAS CRUCES M Seleccionable
  213 *****201L SANCHEZ SANCHEZ X Seleccionable
  214 *****280N GONZALEZ BLAS C Seleccionable
  215 *****862R GONZALEZ EIRIZ B Seleccionable
  216 *****672B DOMÍNGUEZ BORINES J Desactivado/a
  217 *****601B NAVEIRA BERMEJO P Final de lista Seleccionable
  218 *****071Q MARTINEZ DA COSTA M Final de lista Seleccionable
  219 *****517A PEREIRA HERMIDA T Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  220 *****505P HERMIDA MISER R En proceso
  221 *****664B LORENZO PRADO M En proceso
  222 *****409L FERNANDEZ VILA I Desactivado/a

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información