Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3) - Vixencia ata o 24/01/2021
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  1 ***3784** MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA Ocupa Vacante/Programa
  2 ***2892** SEGUIN FERNANDEZ NURIA Ocupa Vacante/Programa
  3 ***7366** RODRIGUEZ CALVEIRO ANAHI Desactivado/a
  4 ***2564** JORGE ALVAREZ MONICA Desactivado/a
  5 ***8351** COBOS CASAS TATIANA Ocupa Vacante/Programa
  6 ***2479** RODRIGUEZ PEREZ VANESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  7 ***8871** DOMINGUEZ MONTENEGRO BLANCA Ocupa Vacante/Programa
  8 ***0444** CARBALLO TRONCOSO ALMUDENA En proceso
  9 ***7308** MARIN GOMEZ MARIA INMACULADA Desactivado/a
  10 ***6040** GARCIA MARQUEZ PAULA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  11 ***6573** VAZQUEZ BARBOSA SUSANA Desactivado/a
  12 ***9459** CARAMES VAZQUEZ MARIA MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
  13 ***1128** GONZALEZ MELON SUSANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 ***8562** RODRIGUEZ MIGUELEZ SANDRA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  15 ***0528** RODRIGUEZ RAMILO ANA Desactivado/a
  16 ***1857** NEILA ROUCO MONICA Desactivado/a
  17 ***7863** VAZQUEZ DOMINGUEZ MONICA Desactivado/a
  18 ***7063** PEREZ MINIÑO ANDREA Ocupa Vacante/Programa
  19 ***3764** PEREZ LORENZO NOA Desactivado/a
  20 ***7609** BRAVO SEGURA FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  21 ***9243** VARELA COSTAS MARTA Desactivado/a
  22 ***8604** ALEMANY CABIECES GABRIEL En proceso
  23 ***7127** ALVAREZ DEL POZO JUAN CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  24 ***3435** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
  25 ***7374** VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Desactivado/a
  26 ***7402** SEOANE LIBERATA REBECA Desactivado/a
  27 ***0569** CANCELO PEREZ ESTEFANIA Desactivado/a
  28 ***9720** CRUZ RODRÍGUEZ MONTSERRAT Ocupa Vacante/Programa
  29 ***8550** MILLOS BERNARDEZ PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  30 ***9158** REIRIZ SANCHEZ BERTA Seleccionable
  31 ***2316** GONZALEZ TEDIN MARLENE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  32 ***1793** PARDO LAZARA MONICA Desactivado/a
  33 ***0646** SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  34 ***8594** SEBASTIAN RODRIGUEZ JESUS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  35 ***1030** ENTENZA GARCIA TAMAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  36 ***3153** FREIRE ROMERO MARCOS Desactivado/a
  37 ***0608** MARTÍNS GARBÍN PATRICIA Desactivado/a
  38 ***3360** MARTIN FREIJEIRO ANGEL Desactivado/a
  39 ***5893** RIAL REY MARÍA Desactivado/a
  40 ***5234** RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE Desactivado/a
  41 ***0160** LORENZO RAMIREZ MARIA ARANZAZU Seleccionable
  42 ***8401** NÚÑEZ ABOY NURIA MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  43 ***8805** COSTAS SOUSA MARCOS Ocupa Vacante/Programa
  44 ***1338** DOPICO FURELOS DIEGO Seleccionable
  45 ***8593** UCHA MARTINEZ TANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  46 ***5339** HERNANDEZ TUESTA MARTA Seleccionable
  47 ***7929** RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  48 ***7646** MINIÑO VALVERDE MARIA CRISTINA En proceso
  49 ***6444** YGES MARTINEZ LUIS Seleccionable
  50 ***9070** ALVAREZ ALONSO EVA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  51 ***3569** CHAPELA GALLEGO MARIA DOLORES Desactivado/a
  52 ***7211** CAMPOS DIZ ADRIANA Desactivado/a
  53 ***0133** COUÑAGO GONZÁLEZ JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  54 ***3132** JELUSICH DIZ MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  55 ***3280** PALAZON VIDAL DAVID Seleccionable
  56 ***2492** VILLAVERDE OUBEL LUCIA Desactivado/a
  57 ***5610** BARCIELA FIGUEROA BEATRIZ Desactivado/a
  58 ***0545** PADIN TORRES JOSE Desactivado/a
  59 ***9553** PREGO DE OLIVER DE CASTRO SOFIA Seleccionable
  60 ***0155** CARIDE NIMES BÁRBARA MARÍA En proceso
  61 ***9438** PORTELA TEJERO RAQUEL Desactivado/a
  62 ***7741** DA SILVA DE CARVALHO ISABEL Seleccionable
  63 ***6396** COLLAZO SAAVEDRA Mª CONCEPCIÓN Seleccionable
  64 ***5128** GARCIA VILLASANTE JOSE MANUEL Seleccionable
  65 ***5426** VAZQUEZ LOPEZ DIANA Desactivado/a
  66 ***8649** DACOSTA GOMEZ JULIA MARIA Desactivado/a
  67 ***6850** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mª EMILIA Desactivado/a
  68 ***9363** ARJONES TORRES ANDREA Seleccionable
  69 ***3956** DOMÍNGUEZ GARCÍA PENELOPE Desactivado/a
  70 ***2375** LIJO RODRÍGUEZ BLANCA Ocupa Vacante/Programa
  71 ***1197** SERRANO VILARIÑO ELISABETH Seleccionable
  72 ***0308** RODRIGUEZ CRUZ KARIMA Desactivado/a
  73 ***3914** VALCARCE RODRIGUEZ ELENA Desactivado/a
  74 ***6727** DIZ RODRIGUEZ LAURA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  75 ***7261** ÁLVAREZ ESPAÑOL MARÍA JESÚS Desactivado/a
  76 ***9491** FERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ADRIAN Seleccionable
  77 ***1048** PEQUEÑO RIOBO ANA MARIA Desactivado/a
  78 ***1155** GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA CRISTINA Desactivado/a
  79 ***5831** GUTIERREZ VELO ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  80 ***8143** OTERO OITAVEN ALBA MARIA Desactivado/a
  81 ***4556** GARCIA PEREZ XIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  82 ***2723** IGLESIAS RIVAS LUCIA Desactivado/a
  83 ***7189** SIENES ALONSO NOEMIA Seleccionable
  84 ***8160** FERNANDEZ IGLESIAS AIDA Desactivado/a
  85 ***9816** NUÑEZ PEDROSA MARIA DEL MAR Desactivado/a
  86 ***5620** ORO GARCIA ZOILA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  87 ***3357** ORDOÑEZ DEL PAZO TATIANA En proceso
  88 ***6549** ABALLE RODRIGUEZ RUBEN Desactivado/a
  89 ***8910** SANCHEZ CALO BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  90 ***5537** CABALEIRO MONTEAGUDO NATALIA Desactivado/a
  91 ***9244** IGLESIAS LAMEIRO BEATRIZ Seleccionable
  92 ***8929** SILVA FERNANDEZ ALEJANDRA Desactivado/a
  93 ***1344** FANDIÑO ALBERTE HUGO Desactivado/a
  94 ***9195** PINTOS COMESAÑA JAVIER Desactivado/a
  95 ***8007** FERNANDEZ GARCIA IVAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  96 ***5520** DOMINGUEZ DA SILVA MARIA ROSARIO Seleccionable
  97 ***5840** PRIETO COLLAZO RUTH Desactivado/a
  98 ***5698** ALEJANDRE IGLESIAS MARIA SUSANA Desactivado/a
  99 ***2728** MUNAIZ ALONSO MERCEDES Desactivado/a
  100 ***6897** ALONSO BARCIA MARCOS Desactivado/a
  101 ***5354** FERNÁNDEZ IGLESIAS BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  102 ***9674** CHAMORRO FIGUEROA MARÍA JOSÉ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  103 ***1953** FELPETO LAMAS MARTA Desactivado/a
  104 ***1610** CORBAL CASTRO MARIA DEL CARMEN Desactivado/a
  105 ***6915** GÜIMIL NUÑEZ ROSA MARI Desactivado/a
  106 ***2865** OTERO NEIRA MARIA JOSE Desactivado/a
  107 ***3325** IZQUIERDO MARTIN JOSE LUIS Desactivado/a
  108 ***7492** GOMEZ GARCIA SALVADOR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  109 ***8886** TABOAS VAZQUEZ ESTER Desactivado/a
  110 ***3596** GIL ALONSO MARIA ESTHER Seleccionable sólo Programa/Vacante
  111 ***3305** BARBOSA GOMEZ ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  112 ***0665** NUÑEZ AGUIN LEROY Desactivado/a
  113 ***7285** GUILLAN FIGUEIRA MARTA Desactivado/a
  114 ***9355** COSTAS CRUCES MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  115 ***8320** SANCHEZ SANCHEZ XOSE Desactivado/a
  116 ***7128** GONZALEZ BLAS CRISTINA MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  117 ***5386** GONZALEZ EIRIZ BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  118 ***2167** DOMÍNGUEZ BORINES JESSICA Desactivado/a
  119 ***5957** BRASA IÑARREA MARIA DEL PILAR Desactivado/a
  120 ***8960** NAVEIRA BERMEJO PAULA Desactivado/a
  121 ***2807** MARTINEZ DA COSTA MARIA OLALLA Desactivado/a
  122 ***4951** PEREIRA HERMIDA TANIA Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  123 ***7150** HERMIDA MISER ROCIO Desactivado/a
  124 ***0766** LORENZO PRADO MARIA DEL CARMEN En proceso
  125 ***9540** FERNANDEZ VILA IRIA Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  126 ***5438** LORENZO NUÑEZ MARIA JESUS Desactivado/a
  127 ***6486** PEREIRA MARTINEZ MARTA Desactivado/a
  128 ***7306** ÁLVAREZ MELÓN ALBA Desactivado/a
  129 ***1090** GOMEZ BLANCO PABLO Desactivado/a
  130 ***6739** ESTEVEZ BAO MARIA Desactivado/a
  131 ***7862** CANOSA FERNÁNDEZ CAROLINA SOFÍA Desactivado/a
  132 ***1070** JUSTO MÍGUEZ SONIA Desactivado/a
  133 ***7570** HERNANDEZ RODRIGUEZ CLARA ISABEL Desactivado/a
  134 ***0489** CARBALLO TRONCOSO ROSARIO Desactivado/a
  135 ***7028** RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Final de lista Seleccionable

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información