Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3) - Vixencia ata o 24/01/2021
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  39 ***3784** MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  40 ***2892** SEGUIN FERNANDEZ NURIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  41 ***7366** RODRIGUEZ CALVEIRO ANAHI Seleccionable sólo Programa/Vacante
  42 ***2564** JORGE ALVAREZ MONICA Desactivado/a
  43 ***8351** COBOS CASAS TATIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  44 ***2479** RODRIGUEZ PEREZ VANESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  45 ***8871** DOMINGUEZ MONTENEGRO BLANCA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  46 ***0444** CARBALLO TRONCOSO ALMUDENA En proceso
  47 ***7308** MARIN GOMEZ MARIA INMACULADA Desactivado/a
  48 ***6040** GARCIA MARQUEZ PAULA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  49 ***6573** VAZQUEZ BARBOSA SUSANA Desactivado/a
  50 ***0489** CARBALLO TRONCOSO ROSARIO Desactivado/a
  51 ***9459** CARAMES VAZQUEZ MARIA MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
  52 ***1128** GONZALEZ MELON SUSANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  53 ***8562** RODRIGUEZ MIGUELEZ SANDRA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  54 ***0528** RODRIGUEZ RAMILO ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  55 ***1857** NEILA ROUCO MONICA Desactivado/a
  56 ***7863** VAZQUEZ DOMINGUEZ MONICA Desactivado/a
  57 ***7063** PEREZ MINIÑO ANDREA Ocupa Vacante/Programa
  58 ***3764** PEREZ LORENZO NOA Seleccionable
  59 ***7609** BRAVO SEGURA FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  60 ***9243** VARELA COSTAS MARTA Desactivado/a
  61 ***8604** ALEMANY CABIECES GABRIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  62 ***7127** ALVAREZ DEL POZO JUAN CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  63 ***3435** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
  64 ***7374** VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Seleccionable
  65 ***7402** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable
  66 ***0569** CANCELO PEREZ ESTEFANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  67 ***9720** CRUZ RODRÍGUEZ MONTSERRAT Ocupa Vacante/Programa
  68 ***8550** MILLOS BERNARDEZ PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  69 ***9158** REIRIZ SANCHEZ BERTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  70 ***2316** GONZALEZ TEDIN MARLENE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  71 ***1793** PARDO LAZARA MONICA Desactivado/a
  72 ***0646** SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable
  73 ***8594** SEBASTIAN RODRIGUEZ JESUS Desactivado/a
  74 ***1030** ENTENZA GARCIA TAMAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  75 ***3153** FREIRE ROMERO MARCOS Desactivado/a
  76 ***0608** MARTÍNS GARBÍN PATRICIA Seleccionable
  77 ***3360** MARTIN FREIJEIRO ANGEL Desactivado/a
  78 ***5893** RIAL REY MARÍA Desactivado/a
  79 ***5234** RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE Desactivado/a
  80 ***0160** LORENZO RAMIREZ MARIA ARANZAZU Seleccionable sólo Programa/Vacante
  81 ***8401** NÚÑEZ ABOY NURIA MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  82 ***8805** COSTAS SOUSA MARCOS Ocupa Vacante/Programa
  83 ***1338** DOPICO FURELOS DIEGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  84 ***8593** UCHA MARTINEZ TANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  85 ***5339** HERNANDEZ TUESTA MARTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  86 ***7929** RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  87 ***7646** MINIÑO VALVERDE MARIA CRISTINA Seleccionable
  88 ***6444** YGES MARTINEZ LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  89 ***9070** ALVAREZ ALONSO EVA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  90 ***3569** CHAPELA GALLEGO MARIA DOLORES Desactivado/a
  91 ***7211** CAMPOS DIZ ADRIANA Desactivado/a
  92 ***0133** COUÑAGO GONZÁLEZ JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  93 ***3132** JELUSICH DIZ MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  94 ***3280** PALAZON VIDAL DAVID Seleccionable sólo Programa/Vacante
  95 ***2492** VILLAVERDE OUBEL LUCIA Desactivado/a
  96 ***5610** BARCIELA FIGUEROA BEATRIZ Desactivado/a
  97 ***0545** PADIN TORRES JOSE Desactivado/a
  98 ***9553** PREGO DE OLIVER DE CASTRO SOFIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  99 ***0155** CARIDE NIMES BÁRBARA MARÍA Seleccionable
  100 ***9438** PORTELA TEJERO RAQUEL Desactivado/a
  101 ***7741** DA SILVA DE CARVALHO ISABEL Desactivado/a
  102 ***6396** COLLAZO SAAVEDRA Mª CONCEPCIÓN Seleccionable
  103 ***5128** GARCIA VILLASANTE JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  104 ***5426** VAZQUEZ LOPEZ DIANA Desactivado/a
  105 ***8649** DACOSTA GOMEZ JULIA MARIA Desactivado/a
  106 ***6850** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mª EMILIA Desactivado/a
  107 ***7028** RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Seleccionable
  108 ***7028** RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Seleccionable
  109 ***9363** ARJONES TORRES ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  110 ***3956** DOMÍNGUEZ GARCÍA PENELOPE Desactivado/a
  111 ***2375** LIJO RODRÍGUEZ BLANCA Ocupa Vacante/Programa
  112 ***1197** SERRANO VILARIÑO ELISABETH Seleccionable sólo Programa/Vacante
  113 ***0308** RODRIGUEZ CRUZ KARIMA Desactivado/a
  114 ***3914** VALCARCE RODRIGUEZ ELENA Desactivado/a
  115 ***6727** DIZ RODRIGUEZ LAURA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  116 ***7261** ÁLVAREZ ESPAÑOL MARÍA JESÚS Desactivado/a
  117 ***9491** FERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ADRIAN Desactivado/a
  118 ***1048** PEQUEÑO RIOBO ANA MARIA Desactivado/a
  119 ***1155** GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA CRISTINA Desactivado/a
  120 ***5831** GUTIERREZ VELO ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  121 ***8143** OTERO OITAVEN ALBA MARIA Desactivado/a
  122 ***4556** GARCIA PEREZ XIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  123 ***2723** IGLESIAS RIVAS LUCIA Desactivado/a
  124 ***7189** SIENES ALONSO NOEMIA Desactivado/a
  125 ***8160** FERNANDEZ IGLESIAS AIDA Desactivado/a
  126 ***9816** NUÑEZ PEDROSA MARIA DEL MAR Desactivado/a
  127 ***5620** ORO GARCIA ZOILA Seleccionable
  128 ***3357** ORDOÑEZ DEL PAZO TATIANA Desactivado/a
  129 ***6549** ABALLE RODRIGUEZ RUBEN Desactivado/a
  130 ***8910** SANCHEZ CALO BEATRIZ Seleccionable
  131 ***5537** CABALEIRO MONTEAGUDO NATALIA Desactivado/a
  132 ***9244** IGLESIAS LAMEIRO BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  133 ***8929** SILVA FERNANDEZ ALEJANDRA Desactivado/a
  134 ***1344** FANDIÑO ALBERTE HUGO Desactivado/a
  135 ***9195** PINTOS COMESAÑA JAVIER Desactivado/a
  136 ***8007** FERNANDEZ GARCIA IVAN Seleccionable
  137 ***5520** DOMINGUEZ DA SILVA MARIA ROSARIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  138 ***5840** PRIETO COLLAZO RUTH Desactivado/a
  139 ***5698** ALEJANDRE IGLESIAS MARIA SUSANA Desactivado/a
  140 ***2728** MUNAIZ ALONSO MERCEDES Desactivado/a
  141 ***6897** ALONSO BARCIA MARCOS Desactivado/a
  142 ***5354** FERNÁNDEZ IGLESIAS BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  143 ***9674** CHAMORRO FIGUEROA MARÍA JOSÉ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  144 ***1953** FELPETO LAMAS MARTA Desactivado/a
  145 ***1610** CORBAL CASTRO MARIA DEL CARMEN Desactivado/a
  146 ***6915** GÜIMIL NUÑEZ ROSA MARI Desactivado/a
  147 ***2865** OTERO NEIRA MARIA JOSE Desactivado/a
  148 ***3325** IZQUIERDO MARTIN JOSE LUIS Desactivado/a
  149 ***7492** GOMEZ GARCIA SALVADOR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  150 ***8886** TABOAS VAZQUEZ ESTER Desactivado/a
  151 ***3596** GIL ALONSO MARIA ESTHER Seleccionable sólo Programa/Vacante
  152 ***3305** BARBOSA GOMEZ ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  153 ***0665** NUÑEZ AGUIN LEROY Desactivado/a
  154 ***7285** GUILLAN FIGUEIRA MARTA Desactivado/a
  155 ***9355** COSTAS CRUCES MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  156 ***8320** SANCHEZ SANCHEZ XOSE Seleccionable
  157 ***7128** GONZALEZ BLAS CRISTINA MARIA Seleccionable
  158 ***5386** GONZALEZ EIRIZ BEATRIZ Seleccionable
  159 ***2167** DOMÍNGUEZ BORINES JESSICA Desactivado/a
  160 ***5957** BRASA IÑARREA MARIA DEL PILAR Desactivado/a
  161 ***8960** NAVEIRA BERMEJO PAULA Final de lista Seleccionable
  162 ***2807** MARTINEZ DA COSTA MARIA OLALLA Final de lista Seleccionable
  163 ***4951** PEREIRA HERMIDA TANIA Final de lista Seleccionable
  164 ***7150** HERMIDA MISER ROCIO En proceso
  165 ***0766** LORENZO PRADO MARIA DEL CARMEN En proceso
  166 ***9540** FERNANDEZ VILA IRIA Final de lista Seleccionable
  167 ***5438** LORENZO NUÑEZ MARIA JESUS Desactivado/a
  168 ***6486** PEREIRA MARTINEZ MARTA Desactivado/a
  169 ***7306** ÁLVAREZ MELÓN ALBA Desactivado/a
  170 ***1090** GOMEZ BLANCO PABLO Desactivado/a
  171 ***6739** ESTEVEZ BAO MARIA Desactivado/a
  172 ***7862** CANOSA FERNÁNDEZ CAROLINA SOFÍA Desactivado/a
  173 ***1070** JUSTO MÍGUEZ SONIA Desactivado/a
  174 ***7570** HERNANDEZ RODRIGUEZ CLARA ISABEL Desactivado/a

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información