Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3) - Vixencia ata o 24/01/2021
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 ***3784** MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA Seleccionable
   2 ***2892** SEGUIN FERNANDEZ NURIA Seleccionable
   3 ***7366** RODRIGUEZ CALVEIRO ANAHI Seleccionable
   4 ***2564** JORGE ALVAREZ MONICA Desactivado/a
   5 ***8351** COBOS CASAS TATIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 ***2479** RODRIGUEZ PEREZ VANESA Seleccionable
   7 ***8871** DOMINGUEZ MONTENEGRO BLANCA Seleccionable
   8 ***0444** CARBALLO TRONCOSO ALMUDENA En proceso
   9 ***7308** MARIN GOMEZ MARIA INMACULADA Desactivado/a
   10 ***6040** GARCIA MARQUEZ PAULA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 ***6573** VAZQUEZ BARBOSA SUSANA Desactivado/a
   12 ***9459** CARAMES VAZQUEZ MARIA MERCEDES Seleccionable
   13 ***1128** GONZALEZ MELON SUSANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   14 ***8562** RODRIGUEZ MIGUELEZ SANDRA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 ***0528** RODRIGUEZ RAMILO ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 ***1857** NEILA ROUCO MONICA Desactivado/a
   17 ***7863** VAZQUEZ DOMINGUEZ MONICA Desactivado/a
   18 ***7063** PEREZ MINIÑO ANDREA Ocupa Vacante/Programa
   19 ***3764** PEREZ LORENZO NOA Seleccionable
   20 ***7609** BRAVO SEGURA FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 ***9243** VARELA COSTAS MARTA Desactivado/a
   22 ***8604** ALEMANY CABIECES GABRIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 ***7127** ALVAREZ DEL POZO JUAN CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 ***3435** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
   25 ***7374** VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Seleccionable
   26 ***7402** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable
   27 ***0569** CANCELO PEREZ ESTEFANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 ***9720** CRUZ RODRÍGUEZ MONTSERRAT Ocupa Vacante/Programa
   29 ***8550** MILLOS BERNARDEZ PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   30 ***9158** REIRIZ SANCHEZ BERTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   31 ***2316** GONZALEZ TEDIN MARLENE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   32 ***1793** PARDO LAZARA MONICA Desactivado/a
   33 ***0646** SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable
   34 ***8594** SEBASTIAN RODRIGUEZ JESUS Desactivado/a
   35 ***1030** ENTENZA GARCIA TAMAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   36 ***3153** FREIRE ROMERO MARCOS Desactivado/a
   37 ***0608** MARTÍNS GARBÍN PATRICIA Seleccionable
   38 ***3360** MARTIN FREIJEIRO ANGEL Desactivado/a
   39 ***5893** RIAL REY MARÍA Desactivado/a
   40 ***5234** RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE Desactivado/a
   41 ***0160** LORENZO RAMIREZ MARIA ARANZAZU Seleccionable sólo Programa/Vacante
   42 ***8401** NÚÑEZ ABOY NURIA MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 ***8805** COSTAS SOUSA MARCOS Ocupa Vacante/Programa
   44 ***1338** DOPICO FURELOS DIEGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   45 ***8593** UCHA MARTINEZ TANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   46 ***5339** HERNANDEZ TUESTA MARTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   47 ***7929** RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable
   48 ***7646** MINIÑO VALVERDE MARIA CRISTINA Seleccionable
   49 ***6444** YGES MARTINEZ LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   50 ***9070** ALVAREZ ALONSO EVA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   51 ***3569** CHAPELA GALLEGO MARIA DOLORES Desactivado/a
   52 ***7211** CAMPOS DIZ ADRIANA Desactivado/a
   53 ***0133** COUÑAGO GONZÁLEZ JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   54 ***3132** JELUSICH DIZ MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   55 ***3280** PALAZON VIDAL DAVID Seleccionable sólo Programa/Vacante
   56 ***2492** VILLAVERDE OUBEL LUCIA Desactivado/a
   57 ***5610** BARCIELA FIGUEROA BEATRIZ Desactivado/a
   58 ***0545** PADIN TORRES JOSE Desactivado/a
   59 ***9553** PREGO DE OLIVER DE CASTRO SOFIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   60 ***0155** CARIDE NIMES BÁRBARA MARÍA Seleccionable
   61 ***9438** PORTELA TEJERO RAQUEL Desactivado/a
   62 ***7741** DA SILVA DE CARVALHO ISABEL Seleccionable
   63 ***6396** COLLAZO SAAVEDRA Mª CONCEPCIÓN Seleccionable
   64 ***5128** GARCIA VILLASANTE JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   65 ***5426** VAZQUEZ LOPEZ DIANA Desactivado/a
   66 ***8649** DACOSTA GOMEZ JULIA MARIA Desactivado/a
   67 ***6850** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mª EMILIA Desactivado/a
   68 ***9363** ARJONES TORRES ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   69 ***3956** DOMÍNGUEZ GARCÍA PENELOPE Desactivado/a
   70 ***2375** LIJO RODRÍGUEZ BLANCA Ocupa Vacante/Programa
   71 ***1197** SERRANO VILARIÑO ELISABETH Seleccionable
   72 ***0308** RODRIGUEZ CRUZ KARIMA Desactivado/a
   73 ***3914** VALCARCE RODRIGUEZ ELENA Desactivado/a
   74 ***6727** DIZ RODRIGUEZ LAURA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   75 ***7261** ÁLVAREZ ESPAÑOL MARÍA JESÚS Desactivado/a
   76 ***9491** FERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ADRIAN Desactivado/a
   77 ***1048** PEQUEÑO RIOBO ANA MARIA Desactivado/a
   78 ***1155** GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA CRISTINA Desactivado/a
   79 ***5831** GUTIERREZ VELO ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   80 ***8143** OTERO OITAVEN ALBA MARIA Desactivado/a
   81 ***4556** GARCIA PEREZ XIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   82 ***2723** IGLESIAS RIVAS LUCIA Desactivado/a
   83 ***7189** SIENES ALONSO NOEMIA Desactivado/a
   84 ***8160** FERNANDEZ IGLESIAS AIDA Desactivado/a
   85 ***9816** NUÑEZ PEDROSA MARIA DEL MAR Desactivado/a
   86 ***5620** ORO GARCIA ZOILA Seleccionable
   87 ***3357** ORDOÑEZ DEL PAZO TATIANA Desactivado/a
   88 ***6549** ABALLE RODRIGUEZ RUBEN Desactivado/a
   89 ***8910** SANCHEZ CALO BEATRIZ Seleccionable
   90 ***5537** CABALEIRO MONTEAGUDO NATALIA Desactivado/a
   91 ***9244** IGLESIAS LAMEIRO BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
   92 ***8929** SILVA FERNANDEZ ALEJANDRA Desactivado/a
   93 ***1344** FANDIÑO ALBERTE HUGO Desactivado/a
   94 ***9195** PINTOS COMESAÑA JAVIER Desactivado/a
   95 ***8007** FERNANDEZ GARCIA IVAN Seleccionable
   96 ***5520** DOMINGUEZ DA SILVA MARIA ROSARIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   97 ***5840** PRIETO COLLAZO RUTH Desactivado/a
   98 ***5698** ALEJANDRE IGLESIAS MARIA SUSANA Desactivado/a
   99 ***2728** MUNAIZ ALONSO MERCEDES Desactivado/a
   100 ***6897** ALONSO BARCIA MARCOS Desactivado/a
   101 ***5354** FERNÁNDEZ IGLESIAS BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
   102 ***9674** CHAMORRO FIGUEROA MARÍA JOSÉ Seleccionable sólo Programa/Vacante
   103 ***1953** FELPETO LAMAS MARTA Desactivado/a
   104 ***1610** CORBAL CASTRO MARIA DEL CARMEN Desactivado/a
   105 ***6915** GÜIMIL NUÑEZ ROSA MARI Desactivado/a
   106 ***2865** OTERO NEIRA MARIA JOSE Desactivado/a
   107 ***3325** IZQUIERDO MARTIN JOSE LUIS Desactivado/a
   108 ***7492** GOMEZ GARCIA SALVADOR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   109 ***8886** TABOAS VAZQUEZ ESTER Desactivado/a
   110 ***3596** GIL ALONSO MARIA ESTHER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   111 ***3305** BARBOSA GOMEZ ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   112 ***0665** NUÑEZ AGUIN LEROY Desactivado/a
   113 ***7285** GUILLAN FIGUEIRA MARTA Desactivado/a
   114 ***9355** COSTAS CRUCES MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   115 ***8320** SANCHEZ SANCHEZ XOSE Seleccionable
   116 ***7128** GONZALEZ BLAS CRISTINA MARIA Seleccionable
   117 ***5386** GONZALEZ EIRIZ BEATRIZ Seleccionable
   118 ***2167** DOMÍNGUEZ BORINES JESSICA Desactivado/a
   119 ***5957** BRASA IÑARREA MARIA DEL PILAR Desactivado/a
   120 ***8960** NAVEIRA BERMEJO PAULA Final de lista Seleccionable
   121 ***2807** MARTINEZ DA COSTA MARIA OLALLA Final de lista Seleccionable
   122 ***4951** PEREIRA HERMIDA TANIA Final de lista Seleccionable
   123 ***7150** HERMIDA MISER ROCIO En proceso
   124 ***0766** LORENZO PRADO MARIA DEL CARMEN En proceso
   125 ***9540** FERNANDEZ VILA IRIA Final de lista Seleccionable
   126 ***5438** LORENZO NUÑEZ MARIA JESUS Desactivado/a
   127 ***6486** PEREIRA MARTINEZ MARTA Desactivado/a
   128 ***7306** ÁLVAREZ MELÓN ALBA Desactivado/a
   129 ***1090** GOMEZ BLANCO PABLO Desactivado/a
   130 ***6739** ESTEVEZ BAO MARIA Desactivado/a
   131 ***7862** CANOSA FERNÁNDEZ CAROLINA SOFÍA Desactivado/a
   132 ***1070** JUSTO MÍGUEZ SONIA Desactivado/a
   133 ***7570** HERNANDEZ RODRIGUEZ CLARA ISABEL Desactivado/a
   134 ***0489** CARBALLO TRONCOSO ROSARIO Desactivado/a
   135 ***7028** RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Desactivado/a

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información