Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3) - Vixencia ata o 24/01/2021
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  40 ***3784** MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  41 ***2892** SEGUIN FERNANDEZ NURIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  42 ***7366** RODRIGUEZ CALVEIRO ANAHI Seleccionable sólo Programa/Vacante
  43 ***2564** JORGE ALVAREZ MONICA Desactivado/a
  44 ***8351** COBOS CASAS TATIANA Seleccionable
  45 ***2479** RODRIGUEZ PEREZ VANESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  46 ***8871** DOMINGUEZ MONTENEGRO BLANCA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  47 ***0444** CARBALLO TRONCOSO ALMUDENA Desactivado/a
  48 ***7308** MARIN GOMEZ MARIA INMACULADA Desactivado/a
  49 ***6040** GARCIA MARQUEZ PAULA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  50 ***6573** VAZQUEZ BARBOSA SUSANA Desactivado/a
  51 ***0489** CARBALLO TRONCOSO ROSARIO Desactivado/a
  52 ***9459** CARAMES VAZQUEZ MARIA MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
  53 ***6739** ESTEVEZ BAO MARIA Seleccionable
  54 ***1128** GONZALEZ MELON SUSANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  55 ***8562** RODRIGUEZ MIGUELEZ SANDRA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  56 ***0528** RODRIGUEZ RAMILO ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  57 ***1857** NEILA ROUCO MONICA Desactivado/a
  58 ***7863** VAZQUEZ DOMINGUEZ MONICA Desactivado/a
  59 ***7063** PEREZ MINIÑO ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  60 ***3764** PEREZ LORENZO NOA En proceso
  61 ***7609** BRAVO SEGURA FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  62 ***9243** VARELA COSTAS MARTA Desactivado/a
  63 ***8604** ALEMANY CABIECES GABRIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  64 ***7127** ALVAREZ DEL POZO JUAN CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  65 ***3435** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
  66 ***7374** VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS En proceso
  67 ***7402** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  68 ***0569** CANCELO PEREZ ESTEFANIA En proceso
  69 ***9720** CRUZ RODRÍGUEZ MONTSERRAT Ocupa Vacante/Programa
  70 ***8550** MILLOS BERNARDEZ PABLO En proceso
  71 ***9158** REIRIZ SANCHEZ BERTA En proceso
  72 ***7306** ÁLVAREZ MELÓN ALBA En proceso
  73 ***2316** GONZALEZ TEDIN MARLENE En proceso
  74 ***1793** PARDO LAZARA MONICA Desactivado/a
  75 ***0646** SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable
  76 ***8594** SEBASTIAN RODRIGUEZ JESUS Seleccionable
  77 ***1030** ENTENZA GARCIA TAMAR Seleccionable
  78 ***3153** FREIRE ROMERO MARCOS Desactivado/a
  79 ***0608** MARTÍNS GARBÍN PATRICIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  80 ***3360** MARTIN FREIJEIRO ANGEL Desactivado/a
  81 ***5893** RIAL REY MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  82 ***5234** RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE Seleccionable
  83 ***0160** LORENZO RAMIREZ MARIA ARANZAZU En proceso
  84 ***8401** NÚÑEZ ABOY NURIA MARIA Ocupa Vacante/Programa
  85 ***8805** COSTAS SOUSA MARCOS Ocupa Vacante/Programa
  86 ***1338** DOPICO FURELOS DIEGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  87 ***8593** UCHA MARTINEZ TANIA Seleccionable
  88 ***5339** HERNANDEZ TUESTA MARTA Seleccionable
  89 ***7929** RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  90 ***7646** MINIÑO VALVERDE MARIA CRISTINA Ocupa Vacante/Programa
  91 ***6444** YGES MARTINEZ LUIS Seleccionable
  92 ***9070** ALVAREZ ALONSO EVA Seleccionable
  93 ***3569** CHAPELA GALLEGO MARIA DOLORES Ocupa Vacante/Programa
  94 ***7211** CAMPOS DIZ ADRIANA Desactivado/a
  95 ***0133** COUÑAGO GONZÁLEZ JOSE MANUEL Seleccionable
  96 ***3132** JELUSICH DIZ MARIA JOSE Seleccionable
  97 ***3280** PALAZON VIDAL DAVID Seleccionable
  98 ***2492** VILLAVERDE OUBEL LUCIA Desactivado/a
  99 ***5610** BARCIELA FIGUEROA BEATRIZ Desactivado/a
  100 ***0545** PADIN TORRES JOSE Desactivado/a
  101 ***9553** PREGO DE OLIVER DE CASTRO SOFIA Seleccionable
  102 ***0155** CARIDE NIMES BÁRBARA MARÍA Ocupa Vacante/Programa
  103 ***9438** PORTELA TEJERO RAQUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  104 ***7741** DA SILVA DE CARVALHO ISABEL Seleccionable
  105 ***6396** COLLAZO SAAVEDRA Mª CONCEPCIÓN Ocupa Vacante/Programa
  106 ***5128** GARCIA VILLASANTE JOSE MANUEL Seleccionable
  107 ***5426** VAZQUEZ LOPEZ DIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  108 ***8649** DACOSTA GOMEZ JULIA MARIA Desactivado/a
  109 ***6850** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mª EMILIA Desactivado/a
  110 ***7028** RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  111 ***9363** ARJONES TORRES ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  112 ***3956** DOMÍNGUEZ GARCÍA PENELOPE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  113 ***2375** LIJO RODRÍGUEZ BLANCA Ocupa Vacante/Programa
  114 ***1197** SERRANO VILARIÑO ELISABETH Seleccionable sólo Programa/Vacante
  115 ***0308** RODRIGUEZ CRUZ KARIMA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  116 ***3914** VALCARCE RODRIGUEZ ELENA Seleccionable
  117 ***6727** DIZ RODRIGUEZ LAURA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  118 ***7261** ÁLVAREZ ESPAÑOL MARÍA JESÚS Desactivado/a
  119 ***9491** FERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ADRIAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  120 ***1048** PEQUEÑO RIOBO ANA MARIA Desactivado/a
  121 ***1155** GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA CRISTINA Seleccionable
  122 ***5831** GUTIERREZ VELO ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  123 ***8143** OTERO OITAVEN ALBA MARIA Desactivado/a
  124 ***4556** GARCIA PEREZ XIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  125 ***2723** IGLESIAS RIVAS LUCIA Desactivado/a
  126 ***7189** SIENES ALONSO NOEMIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  127 ***8160** FERNANDEZ IGLESIAS AIDA Desactivado/a
  128 ***9816** NUÑEZ PEDROSA MARIA DEL MAR Desactivado/a
  129 ***5620** ORO GARCIA ZOILA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  130 ***3357** ORDOÑEZ DEL PAZO TATIANA Seleccionable
  131 ***6549** ABALLE RODRIGUEZ RUBEN Desactivado/a
  132 ***8910** SANCHEZ CALO BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  133 ***5537** CABALEIRO MONTEAGUDO NATALIA Desactivado/a
  134 ***9244** IGLESIAS LAMEIRO BEATRIZ Seleccionable
  135 ***7862** CANOSA FERNÁNDEZ CAROLINA SOFÍA Seleccionable
  136 ***8929** SILVA FERNANDEZ ALEJANDRA Desactivado/a
  137 ***1344** FANDIÑO ALBERTE HUGO Desactivado/a
  138 ***9195** PINTOS COMESAÑA JAVIER Desactivado/a
  139 ***8007** FERNANDEZ GARCIA IVAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  140 ***5520** DOMINGUEZ DA SILVA MARIA ROSARIO Seleccionable
  141 ***5840** PRIETO COLLAZO RUTH Seleccionable
  142 ***5698** ALEJANDRE IGLESIAS MARIA SUSANA Desactivado/a
  143 ***2728** MUNAIZ ALONSO MERCEDES Seleccionable
  144 ***6897** ALONSO BARCIA MARCOS Seleccionable
  145 ***5354** FERNÁNDEZ IGLESIAS BEATRIZ Seleccionable
  146 ***9674** CHAMORRO FIGUEROA MARÍA JOSÉ Seleccionable
  147 ***1953** FELPETO LAMAS MARTA Seleccionable
  148 ***1090** GOMEZ BLANCO PABLO Seleccionable
  149 ***1610** CORBAL CASTRO MARIA DEL CARMEN Seleccionable
  150 ***6915** GÜIMIL NUÑEZ ROSA MARI Seleccionable
  151 ***2865** OTERO NEIRA MARIA JOSE Seleccionable
  152 ***1070** JUSTO MÍGUEZ SONIA Seleccionable
  153 ***3325** IZQUIERDO MARTIN JOSE LUIS Desactivado/a
  154 ***7492** GOMEZ GARCIA SALVADOR Seleccionable
  155 ***8886** TABOAS VAZQUEZ ESTER Seleccionable
  156 ***3596** GIL ALONSO MARIA ESTHER Seleccionable
  157 ***3305** BARBOSA GOMEZ ANA Seleccionable
  158 ***0665** NUÑEZ AGUIN LEROY Desactivado/a
  159 ***7285** GUILLAN FIGUEIRA MARTA Seleccionable
  160 ***7570** HERNANDEZ RODRIGUEZ CLARA ISABEL Seleccionable
  161 ***9355** COSTAS CRUCES MARIA JOSE Seleccionable
  162 ***8320** SANCHEZ SANCHEZ XOSE Seleccionable
  163 ***7128** GONZALEZ BLAS CRISTINA MARIA Seleccionable
  164 ***5386** GONZALEZ EIRIZ BEATRIZ Seleccionable
  165 ***2167** DOMÍNGUEZ BORINES JESSICA Desactivado/a
  166 ***5957** BRASA IÑARREA MARIA DEL PILAR Desactivado/a
  167 ***8960** NAVEIRA BERMEJO PAULA Final de lista Seleccionable
  168 ***2807** MARTINEZ DA COSTA MARIA OLALLA Final de lista Seleccionable
  169 ***4951** PEREIRA HERMIDA TANIA Final de lista Seleccionable
  170 ***7150** HERMIDA MISER ROCIO En proceso
  171 ***0766** LORENZO PRADO MARIA DEL CARMEN En proceso
  172 ***9540** FERNANDEZ VILA IRIA Final de lista Seleccionable
  173 ***5438** LORENZO NUÑEZ MARIA JESUS Desactivado/a
  174 ***6486** PEREIRA MARTINEZ MARTA Desactivado/a

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información