Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Auxiliar de Administración xeral (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Auxiliar de Administración xeral
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 13/09/2017 - 26/09/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Auxiliar de Administración Xeral (orde: 3) - Vixencia ata o 24/01/2021
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  39 ***3784** MARTINEZ RODRIGUEZ ANDREA En proceso
  40 ***2892** SEGUIN FERNANDEZ NURIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  41 ***7366** RODRIGUEZ CALVEIRO ANAHI Seleccionable sólo Programa/Vacante
  42 ***2564** JORGE ALVAREZ MONICA Desactivado/a
  43 ***8351** COBOS CASAS TATIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  44 ***2479** RODRIGUEZ PEREZ VANESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  45 ***8871** DOMINGUEZ MONTENEGRO BLANCA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  46 ***0444** CARBALLO TRONCOSO ALMUDENA En proceso
  47 ***7308** MARIN GOMEZ MARIA INMACULADA Desactivado/a
  48 ***6040** GARCIA MARQUEZ PAULA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  49 ***6573** VAZQUEZ BARBOSA SUSANA Desactivado/a
  50 ***0489** CARBALLO TRONCOSO ROSARIO Desactivado/a
  51 ***9459** CARAMES VAZQUEZ MARIA MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
  52 ***6739** ESTEVEZ BAO MARIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  53 ***1128** GONZALEZ MELON SUSANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  54 ***8562** RODRIGUEZ MIGUELEZ SANDRA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  55 ***0528** RODRIGUEZ RAMILO ANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  56 ***1857** NEILA ROUCO MONICA Desactivado/a
  57 ***7863** VAZQUEZ DOMINGUEZ MONICA Desactivado/a
  58 ***7063** PEREZ MINIÑO ANDREA Ocupa Vacante/Programa
  59 ***3764** PEREZ LORENZO NOA Seleccionable
  60 ***7609** BRAVO SEGURA FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  61 ***9243** VARELA COSTAS MARTA Desactivado/a
  62 ***8604** ALEMANY CABIECES GABRIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  63 ***7127** ALVAREZ DEL POZO JUAN CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  64 ***3435** VIEIRA PARADA ANA BELEN Ocupa Vacante/Programa
  65 ***7374** VAZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Seleccionable
  66 ***7402** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  67 ***0569** CANCELO PEREZ ESTEFANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  68 ***9720** CRUZ RODRÍGUEZ MONTSERRAT Ocupa Vacante/Programa
  69 ***8550** MILLOS BERNARDEZ PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  70 ***9158** REIRIZ SANCHEZ BERTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  71 ***2316** GONZALEZ TEDIN MARLENE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  72 ***1793** PARDO LAZARA MONICA Desactivado/a
  73 ***0646** SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Desactivado/a
  74 ***8594** SEBASTIAN RODRIGUEZ JESUS Desactivado/a
  75 ***1030** ENTENZA GARCIA TAMAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
  76 ***3153** FREIRE ROMERO MARCOS Seleccionable
  77 ***0608** MARTÍNS GARBÍN PATRICIA Seleccionable
  78 ***3360** MARTIN FREIJEIRO ANGEL Desactivado/a
  79 ***5893** RIAL REY MARÍA Desactivado/a
  80 ***5234** RODRIGUEZ MARTINEZ GUADALUPE Desactivado/a
  81 ***0160** LORENZO RAMIREZ MARIA ARANZAZU Seleccionable sólo Programa/Vacante
  82 ***8401** NÚÑEZ ABOY NURIA MARIA Ocupa Vacante/Programa
  83 ***8805** COSTAS SOUSA MARCOS Ocupa Vacante/Programa
  84 ***1338** DOPICO FURELOS DIEGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  85 ***8593** UCHA MARTINEZ TANIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  86 ***5339** HERNANDEZ TUESTA MARTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  87 ***7929** RODRIGUEZ ALONSO BIBIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  88 ***7646** MINIÑO VALVERDE MARIA CRISTINA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  89 ***6444** YGES MARTINEZ LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  90 ***9070** ALVAREZ ALONSO EVA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  91 ***3569** CHAPELA GALLEGO MARIA DOLORES Desactivado/a
  92 ***7211** CAMPOS DIZ ADRIANA Desactivado/a
  93 ***0133** COUÑAGO GONZÁLEZ JOSE MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  94 ***3132** JELUSICH DIZ MARIA JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  95 ***3280** PALAZON VIDAL DAVID Seleccionable sólo Programa/Vacante
  96 ***2492** VILLAVERDE OUBEL LUCIA Desactivado/a
  97 ***5610** BARCIELA FIGUEROA BEATRIZ Desactivado/a
  98 ***0545** PADIN TORRES JOSE Desactivado/a
  99 ***9553** PREGO DE OLIVER DE CASTRO SOFIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  100 ***0155** CARIDE NIMES BÁRBARA MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  101 ***9438** PORTELA TEJERO RAQUEL Seleccionable
  102 ***7741** DA SILVA DE CARVALHO ISABEL Desactivado/a
  103 ***6396** COLLAZO SAAVEDRA Mª CONCEPCIÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  104 ***5128** GARCIA VILLASANTE JOSE MANUEL En proceso
  105 ***5426** VAZQUEZ LOPEZ DIANA Desactivado/a
  106 ***8649** DACOSTA GOMEZ JULIA MARIA Desactivado/a
  107 ***6850** GONZÁLEZ RODRÍGUEZ Mª EMILIA Desactivado/a
  108 ***7028** RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  109 ***7028** RODRIGUEZ GARCIA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  110 ***9363** ARJONES TORRES ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  111 ***3956** DOMÍNGUEZ GARCÍA PENELOPE Desactivado/a
  112 ***2375** LIJO RODRÍGUEZ BLANCA Ocupa Vacante/Programa
  113 ***1197** SERRANO VILARIÑO ELISABETH Seleccionable sólo Programa/Vacante
  114 ***0308** RODRIGUEZ CRUZ KARIMA Desactivado/a
  115 ***3914** VALCARCE RODRIGUEZ ELENA Desactivado/a
  116 ***6727** DIZ RODRIGUEZ LAURA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  117 ***7261** ÁLVAREZ ESPAÑOL MARÍA JESÚS Desactivado/a
  118 ***9491** FERNANDEZ VELASQUEZ LUIS ADRIAN Seleccionable
  119 ***1048** PEQUEÑO RIOBO ANA MARIA Desactivado/a
  120 ***1155** GONZALEZ-ALMUIÑA LESTA CRISTINA Desactivado/a
  121 ***5831** GUTIERREZ VELO ARTURO Seleccionable
  122 ***8143** OTERO OITAVEN ALBA MARIA Desactivado/a
  123 ***4556** GARCIA PEREZ XIANA Seleccionable
  124 ***2723** IGLESIAS RIVAS LUCIA Desactivado/a
  125 ***7189** SIENES ALONSO NOEMIA Seleccionable
  126 ***8160** FERNANDEZ IGLESIAS AIDA Desactivado/a
  127 ***9816** NUÑEZ PEDROSA MARIA DEL MAR Desactivado/a
  128 ***5620** ORO GARCIA ZOILA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  129 ***3357** ORDOÑEZ DEL PAZO TATIANA Desactivado/a
  130 ***6549** ABALLE RODRIGUEZ RUBEN Desactivado/a
  131 ***8910** SANCHEZ CALO BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  132 ***5537** CABALEIRO MONTEAGUDO NATALIA Desactivado/a
  133 ***9244** IGLESIAS LAMEIRO BEATRIZ En proceso
  134 ***7862** CANOSA FERNÁNDEZ CAROLINA SOFÍA En proceso
  135 ***8929** SILVA FERNANDEZ ALEJANDRA Desactivado/a
  136 ***1344** FANDIÑO ALBERTE HUGO Desactivado/a
  137 ***9195** PINTOS COMESAÑA JAVIER Desactivado/a
  138 ***8007** FERNANDEZ GARCIA IVAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  139 ***5520** DOMINGUEZ DA SILVA MARIA ROSARIO En proceso
  140 ***5840** PRIETO COLLAZO RUTH Seleccionable
  141 ***5698** ALEJANDRE IGLESIAS MARIA SUSANA Desactivado/a
  142 ***2728** MUNAIZ ALONSO MERCEDES Seleccionable
  143 ***6897** ALONSO BARCIA MARCOS Seleccionable
  144 ***5354** FERNÁNDEZ IGLESIAS BEATRIZ Seleccionable
  145 ***9674** CHAMORRO FIGUEROA MARÍA JOSÉ Seleccionable
  146 ***1953** FELPETO LAMAS MARTA Seleccionable
  147 ***1090** GOMEZ BLANCO PABLO Seleccionable
  148 ***1610** CORBAL CASTRO MARIA DEL CARMEN Seleccionable
  149 ***6915** GÜIMIL NUÑEZ ROSA MARI Seleccionable
  150 ***2865** OTERO NEIRA MARIA JOSE Seleccionable
  151 ***1070** JUSTO MÍGUEZ SONIA Seleccionable
  152 ***3325** IZQUIERDO MARTIN JOSE LUIS Desactivado/a
  153 ***7492** GOMEZ GARCIA SALVADOR Seleccionable
  154 ***8886** TABOAS VAZQUEZ ESTER Seleccionable
  155 ***3596** GIL ALONSO MARIA ESTHER Seleccionable
  156 ***3305** BARBOSA GOMEZ ANA Seleccionable
  157 ***0665** NUÑEZ AGUIN LEROY Desactivado/a
  158 ***7285** GUILLAN FIGUEIRA MARTA Seleccionable
  159 ***7570** HERNANDEZ RODRIGUEZ CLARA ISABEL Seleccionable
  160 ***9355** COSTAS CRUCES MARIA JOSE Seleccionable
  161 ***8320** SANCHEZ SANCHEZ XOSE Seleccionable
  162 ***7128** GONZALEZ BLAS CRISTINA MARIA Seleccionable
  163 ***5386** GONZALEZ EIRIZ BEATRIZ Seleccionable
  164 ***2167** DOMÍNGUEZ BORINES JESSICA Desactivado/a
  165 ***5957** BRASA IÑARREA MARIA DEL PILAR Desactivado/a
  166 ***8960** NAVEIRA BERMEJO PAULA Final de lista Seleccionable
  167 ***2807** MARTINEZ DA COSTA MARIA OLALLA Final de lista Seleccionable
  168 ***4951** PEREIRA HERMIDA TANIA Final de lista Seleccionable
  169 ***7150** HERMIDA MISER ROCIO En proceso
  170 ***0766** LORENZO PRADO MARIA DEL CARMEN En proceso
  171 ***9540** FERNANDEZ VILA IRIA Final de lista Seleccionable
  172 ***5438** LORENZO NUÑEZ MARIA JESUS Desactivado/a
  173 ***6486** PEREIRA MARTINEZ MARTA Desactivado/a
  174 ***7306** ÁLVAREZ MELÓN ALBA Desactivado/a

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información