Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Operario/a Peón (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Operario/a Peón
 • Grupo: E
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 08/11/2017 - 17/11/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Operario peón (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****082B SANTOS IGLESIAS I Desactivado/a
   2 *****734M SOBRADO PUMAR D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 *****389V VALVERDE RÍOS C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   4 *****594W NARANJO GRAÑA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****801D DIOS FERNÁNDEZ D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 *****108E SILVA DOMÍNGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 *****457D ELEXPURU PACHECO C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 *****301Y ALONSO RODRÍGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *****727L RAMOS MARTÍNEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 *****641B CABALEIRO CARAMÉS A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 *****067X ABELEDO MAIRA D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 *****327T REY GÓMEZ F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 *****400L PÉREZ BORINES M Desactivado/a
   14 *****845M CAMESELLE ABALDE G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 *****351S MARTÍNEZ GIRÁLDEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 *****664S CERNADAS ORGE M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   17 *****744B FREITAS RODRÍGUEZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 *****998R PRADO GROBAS A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *****920N QUINTEIRO DOMÍNGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 *****749W ARGIBAY CUSI B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 *****952C COSTA CASAS D Desactivado/a
   22 *****352W VÁZQUEZ MARTÍNEZ B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 *****484G SILVA PEREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 *****740V VÁZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   25 *****132V CORTEGOSO SALGADO Á Desactivado/a
   26 *****235N COUSO SUÁREZ E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 *****975A TORRES CEBALLOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 *****692L AGULLA GONZÁLEZ G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 *****562B ARGIBAY GARCÍA J Seleccionable
   30 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   31 *****578B BASTOS VILLAR P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   32 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   33 *****826X CURRAS VILLAR M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   34 *****156D AMOR VILLAR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   35 *****888K GARCÍA VELOSO C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   36 *****360W ARROYO MUÑOZ F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   37 *****023W PÉREZ PÉREZ B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   38 *****841G PÉREZ BARREIRO G Seleccionable
   39 *****029F SEOANE LIBERATA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   40 *****869Q FOUZ ARES M Desactivado/a
   41 *****881F LÓPEZ COSTAS A En proceso
   42 *****791D SÁNCHEZ FIGUEROA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 *****360F DOMÍNGUEZ COLLAZO P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   44 *****795L RECHE MELCHOR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   45 *****959Y PÉREZ TIZÓN T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   46 *****988J VIGO BAO A En proceso
   47 *****190N MÍGUEZ MENDEZ M Seleccionable
   48 *****846Y CARNERO CAMPOS Ó Seleccionable sólo Programa/Vacante
   49 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable
   50 *****560E LÓPEZ COSTAS Y Seleccionable sólo Programa/Vacante
   51 *****263V FERNÁNDEZ SUEIRO L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   52 *****088W BARRIO MARTÍNEZ L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   53 *****911L SOUSA VÁZQUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   54 *****412T VÁZQUEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable
   55 *****238D GONZÁLEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   56 *****138X RAPOSEIRAS VIEITES D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   57 *****860Z SANROMÁN GONZÁLEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   58 *****763C DÍAZ ÁLVAREZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   59 *****923C LUGO PRADO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   60 *****469N COLLAZO BRAGADO D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   61 *****531M NOGUEIRA CARRERA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   62 *****758B SABORIDO GONZÁLEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   63 *****746K BALSEIRO RODRÍGUEZ D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   64 *****068T GONZÁLEZ MARTÍNEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   65 *****734E COSTAS COSTAS M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   66 *****684T SANMARTÍN BARREIRO M Desactivado/a
   67 *****022H VIDAL FONTÁN M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   68 *****059C LORENZO RODRÍGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   69 *****110B QUINTAS PÉREZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   70 *****715W COIDO RICO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   71 *****848J MATOS MAZORRA L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   72 *****387H BALLESTEROS VÁZQUEZ Ó Seleccionable sólo Programa/Vacante
   73 *****896L SOTELO FONTENLA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   74 *****048B LAGO GUERRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   75 *****864G ROSA BURGUEÑO D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   76 *****916P GONZÁLEZ VÁZQUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   77 *****493Z HERRERA SOUSA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   78 *****866N GARCÍA RECAMAN A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   79 *****286J RODRÍGUEZ GARCÍA Y Seleccionable sólo Programa/Vacante
   80 *****737R GARCÍA PEREIRA N Seleccionable sólo Programa/Vacante
   81 *****601H RODRÍGUEZ IGLESIAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   82 *****956H ALONSO FONTAIÑA M Desactivado/a
   83 *****760V CAPELO RODIÑO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   84 *****789C COUCEIRO BLANCO J Desactivado/a
   85 *****985R PINTOS DA CUNHA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   86 *****377K GONZÁLEZ FERNÁNDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   87 *****019F CASTRO DUARTE A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   88 *****570D MARCOS FERNÁNDEZ X Seleccionable sólo Programa/Vacante
   89 *****435B RODRÍGUEZ LORENZO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   90 *****461L MOLINA JIMÉNEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   91 *****460W SOTO HERMIDA J Ocupa Vacante/Programa
   92 *****434X RODRÍGUEZ LORENZO R Seleccionable
   93 *****615J DOCAMPO PRADA J Seleccionable
   94 *****064L GONZÁLEZ ALONSO M Seleccionable
   95 *****465T GONZÁLEZ RAMOS V Seleccionable
   96 *****351Y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ M Seleccionable
   97 *****670Q MERA AIRA A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   98 *****096L ABALDE COSTA Á Seleccionable
   99 *****286A COSTAS ÁLVAREZ L Seleccionable
   100 *****313F VÁZQUEZ RODRÍGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   101 *****408W CAYETANO PORTABALES Á Seleccionable
   102 *****582V BAO FERNÁNDEZ I Seleccionable
   103 *****571P COSTAS FERREIRA J Seleccionable
   104 *****401T FAJARDO FARIÑAS J Seleccionable
   105 *****100W VELOSO COSTAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   106 *****325R LUIS FERNÁNDEZ A Seleccionable
   107 *****100G COMESAÑA PIRES A Seleccionable
   108 *****485E FERNÁNDEZ MONJE P Seleccionable
   109 *****573D IGLESIAS LÓPEZ J Seleccionable
   110 *****626T RIAL POUSADA Y Seleccionable
   111 *****569R DIZ VAQUEIRO M Seleccionable
   112 *****735M QUINTELA ROMÁN E Seleccionable
   113 *****275M SOMOZA ESTÉVEZ L Seleccionable
   114 *****707V ALONSO FERREIRA E Seleccionable
   115 *****838Y FERNÁNDEZ GARCÍA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   116 *****547D RODRÍGUEZ PRESAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   117 *****833C FERNÁNDEZ BLANCO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   118 *****179D DASILVA RIVAS M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   119 *****714B VALCÁRCEL MOURA R Seleccionable
   120 *****172S COSTAS VILLAR A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   121 *****167G SANMARTÍN LAGO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   122 *****590G MARTÍNEZ MARTÍNEZ B Seleccionable
   123 *****461W RODRÍGUEZ LAGO J Seleccionable
   124 *****473R CONDE SIMÓN M Seleccionable
   125 *****737P CABEZAS TORRES E En proceso
   126 *****189T ÁLVAREZ LÓPEZ F Seleccionable
   127 *****991H RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
   128 *****446B YGES MARTÍNEZ L Desactivado/a

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información