Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Operario/a Peón (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Operario/a Peón
 • Grupo: E
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 08/11/2017 - 17/11/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Operario peón (orde: 1) - Vixencia ata o 15/03/2021
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 36*60**** SANTOS IGLESIAS IAGO Desactivado/a
   2 ****5734* SOBRADO PUMAR DAVID Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 5**84*8** VALVERDE RÍOS CHRISTIAN Ocupa Vacante/Programa
   4 36*6*5*** NARANJO GRAÑA JULIO ALBERTO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 **17*8*1* DIOS FERNÁNDEZ DANIEL DE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 360*2**** SILVA DOMÍNGUEZ MARÍA LUISA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 *3*98*5** ELEXPURU PACHECO CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 *61*53*** ALONSO RODRÍGUEZ MARÍA DEL MAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *69*5**7* RAMOS MARTÍNEZ JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 3**74*4** CABALEIRO CARAMÉS ALBERTO Seleccionable
   11 5**9**67* ABELEDO MAIRA DANIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 7699***** REY GÓMEZ FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 34*7*4*** PÉREZ BORINES MARÍA ISABEL Desactivado/a
   14 **17**45* CAMESELLE ABALDE GUILLERMO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   15 3*8*3**1* MARTÍNEZ GIRÁLDEZ MARÍA CARMEN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 ***916*4* CERNADAS ORGE MARÍA SOL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   17 36***74** FREITAS RODRÍGUEZ NOELIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 3*1*2**8* PRADO GROBAS ANTÍA XISELA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 5*17***0* QUINTEIRO DOMÍNGUEZ MARÍA TERESA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 36*55**** ARGIBAY CUSI BORJA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 3*6*49*** COSTA CASAS DIEGO Desactivado/a
   22 *462**5** VÁZQUEZ MARTÍNEZ BENITO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   23 **10*4*4* SILVA PEREIRA JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 **17*74** VÁZQUEZ CASTRO JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   25 77***1*2* CORTEGOSO SALGADO ÁNGELA Desactivado/a
   26 ****0235* COUSO SUÁREZ ENRIQUE FERNANDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   27 ***8497** TORRES CEBALLOS VÍCTOR JULIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 394*7**** AGULLA GONZÁLEZ GUILLERMO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 ***16*62* ARGIBAY GARCÍA JUAN FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   30 **06*03** ALONSO VIDAL TOMÁS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   31 36**15*** BASTOS VILLAR PURIFICACIÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   32 *9**12*0* CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   33 *6*0*82** CURRAS VILLAR MANUEL ÁNGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   34 ***711*6* AMOR VILLAR EZEQUIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   35 *6*50**8* GARCÍA VELOSO CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   36 *00*73*** ARROYO MUÑOZ FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   37 ***9502** PÉREZ PÉREZ BRAIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   38 3*0*9**1* PÉREZ BARREIRO GONZALO En proceso
   39 **17**29* SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   40 *353**6** FOUZ ARES MARÍA JESÚS Desactivado/a
   41 *38*08*** LÓPEZ COSTAS ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   42 361*3**** SÁNCHEZ FIGUEROA JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 **1*23*0* DOMÍNGUEZ COLLAZO PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   44 **4**795* RECHE MELCHOR EMILIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   45 53**39*** PÉREZ TIZÓN TAMARA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   46 53**4*8** VIGO BAO ALEJANDRO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   47 36***1*0* MÍGUEZ MENDEZ MARÍA DEL CARMEN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   48 361**8*** CARNERO CAMPOS ÓSCAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   49 *6*7*59** IGLESIAS PEIXOTO JUAN MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   50 **1*45*0* LÓPEZ COSTAS YAGO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   51 36**5**3* FERNÁNDEZ SUEIRO LUCAS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   52 1**44*8** BARRIO MARTÍNEZ LEONOR MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   53 36**49*** SOUSA VÁZQUEZ MIGUEL JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
   54 **73*41** VÁZQUEZ RODRÍGUEZ JAVIER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   55 ***022*8* GONZÁLEZ RODRÍGUEZ JENNIFER Seleccionable sólo Programa/Vacante
   56 3*0***38* RAPOSEIRAS VIEITES DANIEL Seleccionable
   57 **07*86** SANROMÁN GONZÁLEZ TOMÁS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   58 361***6** DÍAZ ÁLVAREZ PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   59 3****923* LUGO PRADO ELOY Seleccionable sólo Programa/Vacante
   60 394***6** COLLAZO BRAGADO DAMIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   61 **081*3** NOGUEIRA CARRERA MARÍA JESÚS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   62 *6*0*7*8* SABORIDO GONZÁLEZ ROBERTO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   63 7**29*4** BALSEIRO RODRÍGUEZ DANIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   64 ***1806** GONZÁLEZ MARTÍNEZ ISMAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   65 ***62*34* COSTAS COSTAS MARÍA MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
   66 3***6*84* SANMARTÍN BARREIRO MIGUEL SAUL Seleccionable
   67 **98*0*2* VIDAL FONTÁN MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   68 **18*0*9* LORENZO RODRÍGUEZ RAFAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   69 *60**1*0* QUINTAS PÉREZ JOSE JUAN Ocupa Vacante/Programa
   70 *38*6*1** COIDO RICO JAVIER Seleccionable
   71 360***4** MATOS MAZORRA LUIS FRANCISCO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   72 3*1**38** BALLESTEROS VÁZQUEZ ÓSCAR Seleccionable sólo Programa/Vacante
   73 **872*9** SOTELO FONTENLA CESÁREO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   74 *6*920*** LAGO GUERRA JOSÉ MANUEL Seleccionable
   75 531*4**** ROSA BURGUEÑO DIEGO ANDRÉS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   76 *6**69*6* GONZÁLEZ VÁZQUEZ ANA ISABEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   77 *946**9** HERRERA SOUSA AITANA Seleccionable
   78 53***2*6* RODRÍGUEZ GARCÍA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   79 53***2*6* RODRÍGUEZ GARCÍA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   80 *31***37* GARCÍA PEREIRA NOELIA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   81 5*1*26*** RODRÍGUEZ IGLESIAS JOSUÉ Seleccionable sólo Programa/Vacante
   82 *614*9*** ALONSO FONTAIÑA MIGUEL ÁNGEL Desactivado/a
   83 ***8276** CAPELO RODIÑO JOSE RAMÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   84 76***7*9* COUCEIRO BLANCO JUAN JOSE Desactivado/a
   85 *6*259*** PINTOS DA CUNHA CIBRÁN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   86 35**7*7** GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RAUL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   87 353****9* CASTRO DUARTE ALFREDO BAUTISTA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   88 **1*45*0* MARCOS FERNÁNDEZ XIAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   89 3*17*4*** RODRÍGUEZ LORENZO MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   90 *6*974*** MOLINA JIMÉNEZ RAFAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   91 3*10***0* SOTO HERMIDA JOSE MIGUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   92 *6**643** RODRÍGUEZ LORENZO RAMÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   93 *945**1** DOCAMPO PRADA JUAN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   94 **1*706** GONZÁLEZ ALONSO MARÍA FATIMA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   95 36**04*** GONZÁLEZ RAMOS VANESA Desactivado/a
   96 36*41**** RODRÍGUEZ GONZÁLEZ MANUEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   97 **81*6*0* MERA AIRA ARTURO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   98 ****7096* ABALDE COSTA ÁNGEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
   99 361***8** COSTAS ÁLVAREZ LUIS EDUARDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   100 ***4731** VÁZQUEZ RODRÍGUEZ RAMÓN ALBERTO Seleccionable
   101 *9*98**8* CAYETANO PORTABALES ÁLVARO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   102 ****9582* BAO FERNÁNDEZ IVÁN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   103 *38*95*** COSTAS FERREIRA JOSE CARLOS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   104 3**30**1* FAJARDO FARIÑAS JESÚS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   105 360**1*** VELOSO COSTAS JESÚS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   106 *6*60*2** LUIS FERNÁNDEZ AGUSTÍN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   107 *94***85* FERNÁNDEZ MONJE PABLO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   108 **06*57** IGLESIAS LÓPEZ JOSE LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   109 5311***** RIAL POUSADA YOLANDA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   110 36**2*6** DIZ VAQUEIRO MARÍA CONSUELO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   111 36**27*** QUINTELA ROMÁN EDUARDO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   112 3**21*7** SOMOZA ESTÉVEZ LUIS MIGUEL Desactivado/a
   113 **1**707* ALONSO FERREIRA EUGENIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   114 36*1*8*** FERNÁNDEZ GARCÍA RAMÓN Seleccionable sólo Programa/Vacante
   115 **7005*** RODRÍGUEZ PRESAS JULIO Seleccionable
   116 **0*08*3* FERNÁNDEZ BLANCO JOSE ANTONIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   117 360*2**** DASILVA RIVAS MANUEL Seleccionable
   118 3*12***2* COSTAS VILLAR ALBERTO Ocupa Vacante/Programa
   119 ****2167* SANMARTÍN LAGO JOSE SALVADOR Seleccionable
   120 531*8**** MARTÍNEZ MARTÍNEZ BRUNO Seleccionable sólo Programa/Vacante
   121 36**8**1* RODRÍGUEZ LAGO JOSE MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
   122 3***947** CONDE SIMÓN MILAGROS Seleccionable sólo Programa/Vacante
   123 7**9*73** CABEZAS TORRES EMILIO JOSE Seleccionable
   124 *3**4*89* ÁLVAREZ LÓPEZ FERNAN Desactivado/a
   125 ***479*1* RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MARCOS Final de lista Seleccionable
   126 *9*64**6* YGES MARTÍNEZ LUIS Final de lista Seleccionable
   127 *318*1*** COMESAÑA PIRES ANTONIO Desactivado/a
   128 33***71** VALCÁRCEL MOURA RUBÉN Desactivado/a
   129 3*04**6** GARCÍA RECAMAN ANTONIO Desactivado/a

  Ofertas de emprego en Vigo App

  logo app vigo

  Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

  Máis información

  Servizos da Sede Electrónica

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información