Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Operario/a Peón (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Operario/a Peón
 • Grupo: E
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 08/11/2017 - 17/11/2017

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Operario peón (orde: 1)
   Prazas convocadas
   Posto NIF Apelidos Nome Estado
   1 *****082B SANTOS IGLESIAS I Desactivado/a
   2 *****734M SOBRADO PUMAR D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   3 *****389V VALVERDE RÍOS C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   4 *****594W NARANJO GRAÑA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   5 *****801D DIOS FERNÁNDEZ D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   6 *****108E SILVA DOMÍNGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   7 *****457D ELEXPURU PACHECO C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   8 *****301Y ALONSO RODRÍGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   9 *****727L RAMOS MARTÍNEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   10 *****641B CABALEIRO CARAMÉS A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   11 *****067X ABELEDO MAIRA D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   12 *****327T REY GÓMEZ F Seleccionable sólo Programa/Vacante
   13 *****400L PÉREZ BORINES M Desactivado/a
   14 *****845M CAMESELLE ABALDE G En proceso
   15 *****351S MARTÍNEZ GIRÁLDEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   16 *****664S CERNADAS ORGE M Seleccionable
   17 *****744B FREITAS RODRÍGUEZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
   18 *****998R PRADO GROBAS A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   19 *****920N QUINTEIRO DOMÍNGUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   20 *****749W ARGIBAY CUSI B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   21 *****952C COSTA CASAS D Desactivado/a
   22 *****352W VÁZQUEZ MARTÍNEZ B En proceso
   23 *****484G SILVA PEREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   24 *****740V VÁZQUEZ CASTRO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   25 *****132V CORTEGOSO SALGADO Á Desactivado/a
   26 *****235N COUSO SUÁREZ E En proceso
   27 *****975A TORRES CEBALLOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
   28 *****692L AGULLA GONZÁLEZ G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   29 *****562B ARGIBAY GARCÍA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   30 *****038S ALONSO VIDAL T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   31 *****578B BASTOS VILLAR P En proceso
   32 *****220M CARRERA FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   33 *****826X CURRAS VILLAR M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   34 *****156D AMOR VILLAR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   35 *****888K GARCÍA VELOSO C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   36 *****360W ARROYO MUÑOZ F En proceso
   37 *****023W PÉREZ PÉREZ B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   38 *****841G PÉREZ BARREIRO G Seleccionable sólo Programa/Vacante
   39 *****029F SEOANE LIBERATA R En proceso
   40 *****869Q FOUZ ARES M Desactivado/a
   41 *****881F LÓPEZ COSTAS A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   42 *****791D SÁNCHEZ FIGUEROA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   43 *****360F DOMÍNGUEZ COLLAZO P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   44 *****795L RECHE MELCHOR E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   45 *****959Y PÉREZ TIZÓN T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   46 *****988J VIGO BAO A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   47 *****190N MÍGUEZ MENDEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   48 *****846Y CARNERO CAMPOS Ó Seleccionable sólo Programa/Vacante
   49 *****597R IGLESIAS PEIXOTO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   50 *****560E LÓPEZ COSTAS Y Seleccionable sólo Programa/Vacante
   51 *****263V FERNÁNDEZ SUEIRO L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   52 *****088W BARRIO MARTÍNEZ L En proceso
   53 *****911L SOUSA VÁZQUEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   54 *****412T VÁZQUEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   55 *****238D GONZÁLEZ RODRÍGUEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   56 *****138X RAPOSEIRAS VIEITES D Seleccionable
   57 *****860Z SANROMÁN GONZÁLEZ T Seleccionable sólo Programa/Vacante
   58 *****763C DÍAZ ÁLVAREZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   59 *****923C LUGO PRADO E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   60 *****469N COLLAZO BRAGADO D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   61 *****531M NOGUEIRA CARRERA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   62 *****758B SABORIDO GONZÁLEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   63 *****746K BALSEIRO RODRÍGUEZ D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   64 *****068T GONZÁLEZ MARTÍNEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   65 *****734E COSTAS COSTAS M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   66 *****684T SANMARTÍN BARREIRO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   67 *****022H VIDAL FONTÁN M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   68 *****059C LORENZO RODRÍGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   69 *****110B QUINTAS PÉREZ J Ocupa Vacante/Programa
   70 *****715W COIDO RICO J Seleccionable
   71 *****848J MATOS MAZORRA L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   72 *****387H BALLESTEROS VÁZQUEZ Ó En proceso
   73 *****896L SOTELO FONTENLA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   74 *****048B LAGO GUERRA J Seleccionable
   75 *****864G ROSA BURGUEÑO D Seleccionable sólo Programa/Vacante
   76 *****916P GONZÁLEZ VÁZQUEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   77 *****493Z HERRERA SOUSA A Seleccionable
   78 *****866N GARCÍA RECAMAN A Seleccionable
   79 *****286J RODRÍGUEZ GARCÍA Y En proceso
   80 *****737R GARCÍA PEREIRA N Seleccionable sólo Programa/Vacante
   81 *****601H RODRÍGUEZ IGLESIAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   82 *****956H ALONSO FONTAIÑA M Desactivado/a
   83 *****760V CAPELO RODIÑO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   84 *****789C COUCEIRO BLANCO J Desactivado/a
   85 *****985R PINTOS DA CUNHA C Seleccionable sólo Programa/Vacante
   86 *****377K GONZÁLEZ FERNÁNDEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   87 *****019F CASTRO DUARTE A En proceso
   88 *****570D MARCOS FERNÁNDEZ X Seleccionable sólo Programa/Vacante
   89 *****435B RODRÍGUEZ LORENZO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   90 *****461L MOLINA JIMÉNEZ R En proceso
   91 *****460W SOTO HERMIDA J Ocupa Vacante/Programa
   92 *****434X RODRÍGUEZ LORENZO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   93 *****615J DOCAMPO PRADA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   94 *****064L GONZÁLEZ ALONSO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   95 *****465T GONZÁLEZ RAMOS V Seleccionable sólo Programa/Vacante
   96 *****351Y RODRÍGUEZ GONZÁLEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   97 *****670Q MERA AIRA A En proceso
   98 *****096L ABALDE COSTA Á Seleccionable sólo Programa/Vacante
   99 *****286A COSTAS ÁLVAREZ L Seleccionable sólo Programa/Vacante
   100 *****313F VÁZQUEZ RODRÍGUEZ R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   101 *****408W CAYETANO PORTABALES Á Seleccionable sólo Programa/Vacante
   102 *****582V BAO FERNÁNDEZ I Seleccionable sólo Programa/Vacante
   103 *****571P COSTAS FERREIRA J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   104 *****401T FAJARDO FARIÑAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   105 *****100W VELOSO COSTAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   106 *****325R LUIS FERNÁNDEZ A Seleccionable sólo Programa/Vacante
   107 *****485E FERNÁNDEZ MONJE P Seleccionable sólo Programa/Vacante
   108 *****573D IGLESIAS LÓPEZ J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   109 *****626T RIAL POUSADA Y Seleccionable sólo Programa/Vacante
   110 *****569R DIZ VAQUEIRO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   111 *****735M QUINTELA ROMÁN E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   112 *****275M SOMOZA ESTÉVEZ L Desactivado/a
   113 *****707V ALONSO FERREIRA E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   114 *****838Y FERNÁNDEZ GARCÍA R Seleccionable sólo Programa/Vacante
   115 *****547D RODRÍGUEZ PRESAS J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   116 *****833C FERNÁNDEZ BLANCO J Seleccionable
   117 *****179D DASILVA RIVAS M Seleccionable
   118 *****172S COSTAS VILLAR A Ocupa Vacante/Programa
   119 *****167G SANMARTÍN LAGO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   120 *****590G MARTÍNEZ MARTÍNEZ B Seleccionable sólo Programa/Vacante
   121 *****461W RODRÍGUEZ LAGO J Seleccionable sólo Programa/Vacante
   122 *****473R CONDE SIMÓN M Seleccionable sólo Programa/Vacante
   123 *****737P CABEZAS TORRES E Seleccionable sólo Programa/Vacante
   124 *****189T ÁLVAREZ LÓPEZ F Desactivado/a
   125 *****991H RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ M Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
   126 *****446B YGES MARTÍNEZ L Final de lista Seleccionable
   127 *****100G COMESAÑA PIRES A Desactivado/a
   128 *****714B VALCÁRCEL MOURA R Desactivado/a

  Concello de Vigo

  Servizo de Administración Electrónica

  Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

  Teléfono: 010 - 986810100

  Ministerio AAPP

  Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

  Máis información