Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Oficial coidador, mantemento, vixilancia e control (Funcionario/a interino/a)

Características da praza

 • Praza: Oficial coidador, mantemento, vixilancia e control
 • Grupo: C2
 • Tipo: Funcionario/a interino/a

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 04/09/2018 - 24/09/2018

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Oficial coidador/a mantemento, vixilancia e contro (orde: 1) - Vixencia ata o 12/12/2021
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  1 ***7063** PÉREZ MINIÑO ANDREA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  2 ***1031** PESQUEIRA CAMESELLE XOSE MANOEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  3 ***2434** LÓPEZ JAMARDO MARIA CARMEN Seleccionable sólo Programa/Vacante
  4 ***1849** GÓMEZ RODRÍGUEZ ANA MARÍA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  5 ***9803** GÓMEZ FOLE ANDREA Desactivado/a
  6 ***9459** CARAMÉS VÁZQUEZ Mª DE LAS MERCEDES Seleccionable sólo Programa/Vacante
  7 ***7873** GONZÁLEZ ÁLVAREZ MARÍA CRISTINA Desactivado/a
  8 ***6224** PÉREZ CRUCES REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  9 ***6444** YGES MARTÍNEZ LUIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  10 ***1070** ALONSO FERREIRA EUGENIO Desactivado/a
  11 ***9633** RODRÍGUEZ PAZ BEATRIZ Seleccionable sólo Programa/Vacante
  12 ***5769** AGULLA GONZÁLEZ VICENTE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  13 ***6122** CARRERA FERREIRA JOSE ANTONIO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 ***4657** CORREA ALONSO LEIRE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  15 ***4487** LÓPEZ DAVILA DANIEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  16 ***1806** GONZÁLEZ MARTÍNEZ ISMAEL Seleccionable sólo Programa/Vacante
  17 ***7402** SEOANE LIBERATA REBECA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  18 ***6246** COLLAZO BRAGADO DAMIANA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  19 ***7374** VÁZQUEZ CASTRO JOSE LUIS En proceso
  20 ***6370** RODRÍGUEZ LAGO LUIS MIGUEL Seleccionable
  21 ***6049** HERRERA SOUSA AITANA Seleccionable
  22 ***8318** MANZANO HERRERO NOELIA Seleccionable
  23 ***6881** PÉREZ COSTAS RUTH Seleccionable
  24 ***7548** MEIRA SUÁREZ. JOSÉ MANUEL Seleccionable
  25 ***1249** OGANDO ESTÉVEZ YOLANDA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  26 ***5347** RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ ROBERTO Seleccionable
  27 ***9957** CORA TEIJELO BRAIS Seleccionable
  28 ***7464** CABALEIRO CARAMÉS ALBERTO Seleccionable
  29 ***6315** ALONSO CERQUEIRA CARLOS Seleccionable
  30 ***4799** RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ MARCOS Seleccionable
  31 ***5124** GARCÍA POUSADA SANDRA MARIA Seleccionable
  32 ***9740** VILA PÉREZ IAGO Seleccionable
  33 ***0834** LAGO GONZÁLEZ ITZIAR Seleccionable
  34 ***2414** PIÑEIRO BARREIROS JANA Seleccionable
  35 ***9457** MARCOS FERNÁNDEZ XIÁN Seleccionable
  36 ***2535** VÁZQUEZ MARTÍNEZ BENITO Seleccionable sólo Programa/Vacante
  37 ***4225** ALONSO FERNÁNDEZ EDUARDO Seleccionable
  38 ***7028** RODRÍGUEZ GARCÍA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  39 ***7028** RODRÍGUEZ GARCÍA YAIZA Seleccionable sólo Programa/Vacante
  40 ***5491** SOUSA VÁZQUEZ MIGUEL JOSE Seleccionable sólo Programa/Vacante
  41 ***5744** ASENSIO RODRÍGUEZ ADONIS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  42 ***9562** COSTAS LÓPEZ BEGOÑA BLANCA Seleccionable
  43 ***9915** GÓMEZ TRIGO SILVIA Seleccionable
  44 ***6403** ALONSO VIDAL TOMÁS Seleccionable sólo Programa/Vacante
  45 ***8759** MEIRA SUÁREZ MARIA DE LOS ANGELES Seleccionable
  46 ***9486** BURGUEÑO CAMBRA ROSANA Seleccionable

Ofertas de emprego en Vigo App

logo app vigo

Segue as ofertas de emprego na app oficial "Vigo"

Máis información

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información