Escudo Concello de Vigo
Ofertas emprego

Subalterno (Quenda libre)

Características da praza

 • Praza: Subalterno
 • Grupo: E
 • Tipo: Quenda libre
 • Número de prazas: 9

Oferta e convocatoria

Presentación de solicitudes

Convocatoria fora de prazo para presentar solicitudes

 • Prazo solicitudes: 07/04/2011 - 26/04/2011

Documentación e anuncios (bases, admitidos e excluidos, convocatorias a exame, avisos,...)

Listas de reserva

As listas de reserva actualizaranse cunha periodicidade diaria, ao remate do día.
Calquera información ou aclaración acerca das mesmas deberá realizarse a través do correo electrónico rrhh.consultas@vigo.org.

Estados en que pode atoparse

 • Seleccionable: a persoa está dispoñible para calquera tipo de nomeamento.
 • Seleccionable só programa/vacante: a persoa está prestando servizos cun nomeamento interino por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP), ou ben se atopa en espera, dentro dos seis meses seguintes ao seu nomeamento. Só estaría seleccionable para un nomeamento interino por execución de programa temporal (art. 10.1.c TREBEP), ou para cubrir unha praza vacante (art. 10.1.a TREBEP).
 • Ocupa vacante/programa: a persoa ten un nomeamento interino previsto nos art. 10.1.a ou 10.1.c do TREBEP.
 • En proceso: a persoa ten un expediente para o seu nomeamento en proceso. Foi chamada e o expediente se atopa en tramitación. Pode ser na lista actual ou en calquera outra.
 • Desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e xustificou a mesma, co que conserva a súa posición e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista desactivado/a: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasa ao final e permanece desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP) ata que ela mesma solicite a súa reactivación por rexistro.
 • Final da lista seleccionable ou seleccionable só programa/vacante: a persoa fixo unha renuncia a un chamamento e non xustificou a mesma, de xeito que pasou ao final e quedou desactivada para nomeamentos interinos por acumulación de tarefas (art. 10.1.d TREBEP). Con posterioridade solicitou a súa reactivación na lista de reserva e, en consecuencia queda na situación que lle corresponda dependendo da súas circunstancias.

 • Categoría profesional Subalterno (orde: 1)
  Prazas convocadas
  Posto NIF Apelidos Nome Estado
  1 *****568F GONZALEZ SANCHEZ I Ocupa Vacante/Programa
  2 *****404Q SÁNCHEZ CARRASCO T Ocupa Vacante/Programa
  3 *****094E FERNÁNDEZ ÁLVAREZ S Desactivado/a
  4 *****215W VEGA PRIETO S Ocupa Vacante/Programa
  5 *****095J VILLAMOR ALVAREZ J Ocupa Vacante/Programa
  6 *****201D CRUZ RODRIGUEZ M Ocupa Vacante/Programa
  7 *****427J DAVILA MOLDES M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  8 *****845M CAMESELLE ABALDE G Seleccionable sólo Programa/Vacante
  9 *****353L VIEIRA PARADA A En proceso
  10 *****937K GONZALEZ ARIAS O Ocupa Vacante/Programa
  11 *****547Q ALONSO OTERO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  12 *****789T GONZÁLEZ PEINADO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  13 *****668X VICENTE PIÑEIRO M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  14 *****664S CERNADAS ORGE M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  15 *****006L FERNÁNDEZ GIL A Seleccionable sólo Programa/Vacante
  16 *****422D CAMPOS POSADA I Seleccionable sólo Programa/Vacante
  17 *****763C DÍAZ ÁLVAREZ P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  18 *****207G RODRIGUEZ PRIETO S Seleccionable sólo Programa/Vacante
  19 *****936S RIAL REY M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  20 *****460W SOTO HERMIDA J Ocupa Vacante/Programa
  21 *****401D PRIETO COLLAZO R Seleccionable sólo Programa/Vacante
  22 *****450K ROMERO GIL DELGADO P Seleccionable sólo Programa/Vacante
  23 *****933A IGLESIAS ALVAREZ N Seleccionable sólo Programa/Vacante
  24 *****166A GÓMEZ YÁÑEZ M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  25 *****527Z MARTINEZ ALONSO D Seleccionable sólo Programa/Vacante
  26 *****744X BEN ÁLVAREZ E Desactivado/a
  27 *****084R ARAUJO PEREZ J Desactivado/a
  28 *****911Q COMESAÑA QUINTELA M Seleccionable sólo Programa/Vacante
  29 *****892H RODRIGUEZ LOPEZ O Seleccionable sólo Programa/Vacante
  30 *****462E DURO DE LA FUENTE L Seleccionable sólo Programa/Vacante
  31 *****933M IGLESIAS CARRIL F Seleccionable sólo Programa/Vacante
  32 *****415T OJEA GONZALEZ R Desactivado/a
  33 *****626Z OCAMPO CARDALDA A Desactivado/a
  34 *****839Z VEIGA DOMÍNGUEZ R Desactivado/a
  35 *****240L SAA GRAÑA J Desactivado/a
  36 *****245Y ABILLEIRA PIÑEIRO P Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  37 *****249X FERNANDEZ FERNANDEZ M Desactivado/a
  38 *****683H ALONSO FERNÁNDEZ P Desactivado/a
  39 *****664F IGLESIAS PEREZ R Final de lista Seleccionable sólo Programa/Vacante
  40 *****169L MONTENEGRO GREGORIO M Desactivado/a
  41 *****749L CESAR PEREIRA J Desactivado/a
  42 *****602C LORENZO RAMIREZ M En proceso

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información