Escudo Concello de Vigo

Impresos de Territorio, Urbanismo y Vivienda : Catastro

 • Consulta de la Información Catastral (Ver trámite)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)
 • Declaración catastral por agregación, agrupación, segregación ou división de bens inmobles (Ver trámite)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)
 • Declaración catastral por alteración de la titularidad y variación de la cuota de participación en bienes inmuebles (Ver trámite)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)
 • Declaración catastral por cambio de cultivo o aprovechamiento, cambio de uso o demolición o derribo de bienes inmuebles (Ver trámite)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)
 • Declaración catastral por nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles (Ver trámite)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)
 • Puntos de Información Catastral (Ver trámite)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)
 • Solicitud de cancelación o modificación de la inscripción catastral efectuada en favor del solicitante (Ver trámite)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)
 • Solicitud de inscrición de los titulares de trasteros o plazas de estacionamento en pro indiviso (Ver trámite)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Modelo 900D (Descargar)
  • Solicitude de consulta e certificación de datos protexidos dos bens inmobles da súa titularidade (Descargar)
  • Modelo de autorización do titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)
ffff
 • Declaración catastral por agregación, agrupación, segregación ou división de bens inmobles (Ver trámite)
 • Declaración catastral por alteración de la titularidad y variación de la cuota de participación en bienes inmuebles (Ver trámite)
 • Declaración catastral por cambio de cultivo o aprovechamiento, cambio de uso o demolición o derribo de bienes inmuebles (Ver trámite)
 • Declaración catastral por nueva construcción, ampliación, reforma o rehabilitación de bienes inmuebles (Ver trámite)
 • Puntos de Información Catastral (Ver trámite)
  • Solicitud de consulta y certificación de datos protegidos de los bienes inmuebles de su titularidad (Descargar)
  • Modelo de autorización del titular catastral (Descargar)
  • Comunicación de discrepancias catastrales (Descargar)

Ayuntamiento de Vigo

Servicio de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para tener acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario y clave de Carpeta Ciudadana o mediante Certificado electrónico (como el DNI electrónico).

Más información