Escudo Concello de Vigo

Poxas e adxudicacións directas

O alleamento dos bens embargados aos debedores á Facenda Municipal, nos respectivos procedementos administrativos de prema, realízase mediante a poxa ou adxudicación directa dos seus bens.

A normativa de aplicación contense nos artigos 97 e seguintes do Real Decreto 939/2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de Recadación.

A continuación descríbense os distintos procedementos de poxa e/ou adxudicación directa tramitados pola Tesourería Municipal, e as condicións para participar nos devanditos procedementos.

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información