Escudo Concello de Vigo

Impresos de Empleo : Ayudas y subvenciones

 • Ayudas Municipales a la Contratación 2022 (Ver trámite)
  • (ACE2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo II. Declaración responsable (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo III. Memoria xustificativa do proxecto empresarial (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo IV. Relación de facturas presentadas (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo V. Declaración responsable de non dedución de IVE (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VI. Consulta do padrón municipal (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VII. Declaración responsable do perceptor (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VIII. Declaración responsable doutras axudas e de axudas en réxime de minimos. (Descargar)
  • Anexo 1: Impreso de solicitude de subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2020 (Descargar)
  • Anexo 2: Declaración responsable de cumprimento dos requisitos (Descargar)
  • Anexo 3: Declaración responsable das axudas solicitadas e/ou concedidas (Descargar)
  • Anexo 4: Consulta e verificación de datos polo Concello de Vigo (Descargar)
  • Anexo 5: Proxecto de contratacións e actividades a realizar no 2020 (Descargar)
  • Anexo 6: Oferta de emprego (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo I - Solicitude (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo II - Consulta do padrón municipal (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo III - Declaración responsable de información da condición de micropeme (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo IV - Oferta de emprego (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo V - Relación de persoas traballadoras polas que se solicita a subvención (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo VI - Información á persoa traballadora da subvención concedida (Descargar)
 • Ayudas Municipales a la Creación de Empresas 2022 (Ver trámite)
  • (ACE2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo II. Declaración responsable (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo III. Memoria xustificativa do proxecto empresarial (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo IV. Relación de facturas presentadas (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo V. Declaración responsable de non dedución de IVE (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VI. Consulta do padrón municipal (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VII. Declaración responsable do perceptor (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VIII. Declaración responsable doutras axudas e de axudas en réxime de minimos. (Descargar)
  • Anexo 1: Impreso de solicitude de subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2020 (Descargar)
  • Anexo 2: Declaración responsable de cumprimento dos requisitos (Descargar)
  • Anexo 3: Declaración responsable das axudas solicitadas e/ou concedidas (Descargar)
  • Anexo 4: Consulta e verificación de datos polo Concello de Vigo (Descargar)
  • Anexo 5: Proxecto de contratacións e actividades a realizar no 2020 (Descargar)
  • Anexo 6: Oferta de emprego (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo I - Solicitude (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo II - Consulta do padrón municipal (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo III - Declaración responsable de información da condición de micropeme (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo IV - Oferta de emprego (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo V - Relación de persoas traballadoras polas que se solicita a subvención (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo VI - Información á persoa traballadora da subvención concedida (Descargar)
 • Subvenciones para el fomento del empleo de entidades sin ánimo de lucro 2020 (Ver trámite)
  • (ACE2022) Anexo I. Solicitude (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo II. Declaración responsable (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo III. Memoria xustificativa do proxecto empresarial (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo IV. Relación de facturas presentadas (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo V. Declaración responsable de non dedución de IVE (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VI. Consulta do padrón municipal (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VII. Declaración responsable do perceptor (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VIII. Declaración responsable doutras axudas e de axudas en réxime de minimos. (Descargar)
  • Anexo 1: Impreso de solicitude de subvencións para o fomento do emprego en entidades sen ánimo de lucro 2020 (Descargar)
  • Anexo 2: Declaración responsable de cumprimento dos requisitos (Descargar)
  • Anexo 3: Declaración responsable das axudas solicitadas e/ou concedidas (Descargar)
  • Anexo 4: Consulta e verificación de datos polo Concello de Vigo (Descargar)
  • Anexo 5: Proxecto de contratacións e actividades a realizar no 2020 (Descargar)
  • Anexo 6: Oferta de emprego (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo I - Solicitude (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo II - Consulta do padrón municipal (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo III - Declaración responsable de información da condición de micropeme (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo IV - Oferta de emprego (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo V - Relación de persoas traballadoras polas que se solicita a subvención (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo VI - Información á persoa traballadora da subvención concedida (Descargar)
ffff
 • Ayudas Municipales a la Contratación 2022 (Ver trámite)
  • (AMC2022) Anexo I - Solicitud (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo II - Consulta del padrón municipal (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo III - Declaración responsable de información de la condición de micropyme (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo IV - Oferta de emprego (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo V - Relación de personas trabajadoras por las que se solicita la subvención. (Descargar)
  • (AMC2022) Anexo VI - Información a la persona trabajadora de la subvención concedida (Descargar)
 • Ayudas Municipales a la Creación de Empresas 2022 (Ver trámite)
  • (ACE2022) Anexo I. Solicitud (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo II. Declaración responsable (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo III. Memoria justificativa del proyecto empresarial (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo IV. Relación de facturas presentadas (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo V. Declaración responsable de no deducción de IVA (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VI. Consulta del padrón municipal (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VII. Declaración responsable del perceptor (Descargar)
  • (ACE2022) Anexo VIII. Declaración responsable de otras ayudas y de ayudas en régimen de minimos. (Descargar)
 • Subvenciones para el fomento del empleo de entidades sin ánimo de lucro 2020 (Ver trámite)
  • Anexo 1: Impreso de solicitud de subvenciones para el fomento del empleo en entidades sin ánimo de lucro 2020 (Descargar)
  • Anexo 2: Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos (Descargar)
  • Anexo 3: Declaración responsable de las ayudas solicitadas y/o concedidas (Descargar)
  • Anexo 4: Consulta y verificación de datos por el Ayuntamiento de Vigo (Descargar)
  • Anexo 5: Proyecto de contrataciones y actividades a realizar en el 2020 (Descargar)
  • Anexo 6: Oferta de empleo (Descargar)

Ayuntamiento de Vigo

Servicio de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para tener acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario y clave de Carpeta Ciudadana o mediante Certificado electrónico (como el DNI electrónico).

Más información