Escudo Concello de Vigo

Servicio de Orientación Laboral (SOL)

Mediante este servicio se accede, mediante cita previa, al dispositivo municipal que facilita información, apoyo y asesoramento en los procesos de buscada de empleo de las personas desempleadas de Vigo.

A quién está dirigido

Personas en situación de desempleo o con empleo precario, inscritas en una oficina del Servicio Público de Empleo de Vigo, que se encuentren buscando trabajo.

Cómo hacerlo

Por Internet

Se puede pedir la cita previa a través de los siguientes correos electrónicos: ofi.emprego@vigo.org o sol@vigo.org

Posteriormente un técnico se pondrá en contacto telefónico con el solicitante para requerirle los datos necesarios para preparar el asesoramento.

Presencialmente

Solicitando una cita en la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo en la 4º planta de la Casa de el Ayuntamiento.

Por teléfono

Solicitándo cita en el teléfono: 986 810 232

Documentación requirida

  • DNI
   Para presentar el día de la cita.
  • Vida Laboral
   Para presentar el día de la cita.
  • Documentación Complementaria
   Curriculum Vitae (si lo tiene), acreditación de las titulaciones, cursos, certificación de minusvalía, documentación específica en el caso de inmigrante ou emigrante retornado, de ser el caso.
  • Tarjeta de la Oficina de Empleo
   Para presentar el día de la cita.

Observacións

Como información previa, antes da cita de orientación, explícase os servizos dos que dispón Desenvolvemento Local e Emprego: Servizo de orientación laboral (SOL) e Servizo de asesoramento a emprendedores/as (SAE).

Dependendo da situación e necesidades de cada usuario/a a información continúa cos canles onde atopar fontes de emprego, ou ben de acordo coa persoa e co/coa técnico/a se lle da cita de orientación laboral para afondar na temática.

Preguntas Frecuentes:

- ¿Podo escoller o día e a hora da cita? Non, a cita a pon o Servizo de orientación laboral tentando adaptarse ás demandas da persoa solicitante na medida do posible, en horario de mañá.

- ¿Cal é o tempo medio de espera para a data da cita? Entre 4 o 5 días como media, exceptuando momentos puntuais de carga de traballo.

- ¿Existe bolsa de traballo? Non existe bolsa de traballo, existe un Servizo de orientación laboral a través do cal, co criterio técnico do orientador/a, unha persoa que pasa por entrevista de orientación pode ser susceptible de participar nalgún programa/proxecto promovido pola consellería e/ou entrar na sondaxe dalgunha oferta de emprego relacionada co seu perfil.

- ¿É neste servizo onde se debe anotar para traballar no Concello de Vigo? Non.

- ¿É neste servizo onde se ten que anotar para cursos? Non, pero sí recibirá información actualizada sobre a oferta de cursos ocupacionais na área de Vigo.

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información