Escudo Concello de Vigo

Centro de Emerxencia para Mulleres en situación de Violencia de xénero

Centro residencial de aloxamento inmediato e de curta estancia as mulleres e os seus fillos ou fillas ou persoas que delas dependan, que se atopen nunha situación de violencia de xénero. Garántelles un acollemento de emerxencia mentres se valora a súa situación, se inicia o tratamento ou se efectúa unha derivación a outro dispositivo máis axeitado.

O Centro de Emerxencia garante unha atención continuada ás usuarias todos os días do ano, incluídos os sábados, domingos e festivos.

A estancia máxima de permanencia do centro será de tres meses, e cumprido este prazo só se admitirá prórroga nos casos excepcionais, nos termos previstos na lexislación vixente.

Durante a súa estadía no centro as mulleres contan co apoio e asistencia psicolóxica, xurídica e social.

O Concello de Vigo cofinancia este centro que é xestionado polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e o Benestar, conta coa colaboración da Secretaría Xeral da Igualdade, e forma parte da Rede Galega de Acollemento.

Como facelo

Por teléfono

Para recibir máis información ao respecto, contactar co Centro de Información dos Dereitos da Muller, no teléfono de atención 24 horas: 986 293 963

Oficinas

 • Centro Municipal de Información dos Dereitos da Muller

  R/ Romil 20 36203 Vigo

  Teléfono: 986 293 963 Fax: 986 201 153

  Email: info.muller@vigo.org

  Consulta xurídica on-line: osnososdereitos.muller@vigo.org

  Horario: Luns a venres de 8.30 a 14.30
  Xoves de 8.30 a 14.00 e de 15:00 a 18:00
  Desde o 15 de xuño ao 15 de setembro:
  Luns a venres de 8.30 a 13.30
  Xoves de 8.30 a 13.30 e de 15.00 a 17.00

Trámites relacionados

Concello de Vigo

Servizo de Administración Electrónica

Praza do Rei 1 - 36202 - Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 010 - 986810100

Ministerio AAPP

Para ter acceso a este apartado necesita identificarse mediante usuario e clave de Carpeta Cidadá ou mediante Certificado electrónico (como o DNI electrónico).

Máis información